XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

r.ю.н. Гуцу С.Ф. Умови та мета надання навчальних відпусток в Україні

Харківський національний аерокосмічний унів-т ім. М.Є. Жуковського

К.ю.н. Гуцу С.Ф.

Умови та мета надання навчальних відпусток в Україні

Закон України «Про освіту» зазначає, що освіта - це основа  інтелектуального,  культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Трудове законодавство України передбачає надання відпустки для здобуття освіти у зв'язку з навчанням у середніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, а також у навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.

Право на відпустку для здобуття освіти працівник отримує при наявності одночасно двох не пов'язаних один з одним правовідносин: трудових - з  підприємством чи організацією та адміністративних - із закладом освіти. В данному випадку ці правовідносини відбуваються паралельно і це є особливістю відпусток для здобуття освіти. Тобто трудові функції працівника на конкретному підприємстві  не є основою чи підставою для його подальшого навчання. Необхідною умовою для надання відпустки для здобуття освіти робітнику, що навчається у вищих навчальних закладах є його успішне навчання. Умова успішності навчання відіграє значну роль для отримання оплачуваної відпустки. Бо, як відомо, підставою для надання роботодавцем робітнику додаткової відпустки для навчання є саме довідка - виклик навчального закладу на сесію, в якій повідомляється строки її проведення. Такий документ надсилається студентам, які не мають академічної заборгованості чи незадовільних оцінок.

Принцип оплачуваності відпусток у зв′язку з навчанням має велику стимулюючу функцію для робітника, що вирішив здобувати освіту. Законодавче закріплення такої гарантій відображає зацікавленість держави у кваліфікованих кадрах. Робітнику, що навчається без відриву від виробництва створюються усі умови для успішного навчання. Особливість правового режиму навчальних відпусток дозволяє працівнику не витрачати інші види відпочинку на здобуття освіти. Наприклад, якщо час навчальної відпустки збігається з його щорічною відпусткою, працівник має право на продовження чи перенесення останньої на інший час. Важливою умовою при цьому є погодження таких дій з адміністрацією підприємства. Бо інакше невихід на роботу після закінчення терміну щорічної відпустки є порушенням трудової дисципліни. У разі хвороби робітника чи службовця в період додаткової відпустки у зв′язку з навчанням одержана відпустка продовжується на кількість днів хвороби на загальних засадах. Якщо сесія припадає на час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, жінка має право просити про перенесення іспитів на інший час. В будь - якому випадку тимчасової непрацездатності, робітник має право на перенесення сесії, а разом з нею і навчальної оплачуваної відпустки на інший час, при умові, що вона не була використана раніше. 

Основною метою навчальних відпусток є здобуття освіти у середніх чи вищих навчальних закладах, без припинення трудових правовідносин з підприємством чи установою. Робітник зобов′язан використовувати наданий відпусткою час строго у відповідності з цільовим призначенням відпустки. Це виявляється у відвідуванні занятть, виконанні лабораторних і контрольних робіт, складанні заліків та екзаменів, написанні дипломної роботи, проходженні виробничої практики тощо. Якщо робітник виконав навчальний план раніше, ніж закінчився строк відпустки, він повинен повернутися на роботу для виконання своїх трудових функцій. Таким чином, у період находження у відпусці для навчання, робітник продовжує працювати - виконувати спеціальне завдання з метою підвищення свого освітнього рівня.

Отже, відпустка для здобуття освіти надається працівнику для полегшення поєднання його трудових фунцій із конституційним правом на освіту та особистий розвиток.  Якщо працівник здобуває освіту у вищих навчальних закладах роботодавець повинен надати та оплатити таку відпустку тільки тим працівникам, які навчаються успішно.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>