XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сачковська Л.О. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНА ПРЕСА: ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЧАСОПИСУ «ВОЛИНЬ ПРАВОСЛАВНА»)

Сачковська Лілія Олександрівна,

студентка Інститут філології та журналістики

Волинського національного університету імені Лесі Українки

РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНА ПРЕСА: ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЧАСОПИСУ «ВОЛИНЬ ПРАВОСЛАВНА»)

Актуальність дослідження. Як окремий тип преси релігійні періодичні видання не фігурують ні в чинному, ні в попередніх державних стандартах. Не виділений він і у наукових роботах, спеціально присвячених типології преси. Проте релігійна преса України, вилучена з масиву періодики, вже стала об'єктом наукового і бібліографічного дослідження ряду авторів.

Варто наголосити, що надруковано низку робіт, в яких розглядаються ті чи інші аспекти функціонування релігійно-церковної волинської преси або аналізуються окремі періодичні видання. Авторами цих досліджень є А. Бойко [1,2], С. Кость [3], М. Левчук [4,5], А. Юраш [6] та ін. У цьому контексті варто згадати праці С. Жилюка з історії Православної церкви на Волині [7], а також друкований каталог Л. Дениско «Релігійні православні пе­ріодичні видання у фондах Національ­ної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського», в якому зафіксовано інформацію про деякі волинські церковно-релігійні періодичні видання [8].

Мета нашої роботи полягає в тому, щоб вивчити інформаційну ситуацію на Волині в сегменті релігійно-церковної періодики та проаналізувати її типологічні й жанрові особливості (на прикладі часопису «Волинь Православна»).

Вважаємо, що вивчення волинської релігійно-церковної періодики є одним із основних завдань української журналістської науки. Адже преса Волині, незважаючи на її велике суспільне зна­чення, актуальність та різноманітність, залишається майже не дослідженою в історії вітчизняного журналістикознавства.

Релігійно-церковна преса (за матеріалами Вікіпедії) - періодичні й серійні видання віровизнань в Україні (православного, католицького і євангельського), присвячені духовно-церковним справам, для духовенства і мирян. Ідейно близькі до релігійно-церковної преси є суспільно-політичні і літературно-наукові газети та журнали, видавані політичними партіями або суспільно-громадськими організаціями того чи іншого віровизнання [9].

Оскільки Волинь є осередком православної віри, тому логічно, що Православна Церква в області має свої офіційні періодичні видання. Зокрема, варто назвати часописи періоду незалежності України: «На варті» (Луцьк, 1991-1994), «Православ'я» (смт. Голоби, 1991-1997), «Дзвони Волині» (Луцьк, 1991-2011), «Єдина церква» (Луцьк, 1998-1999), «Волинь Православна» (Володимир-Волинський, 1998-2011), «Волинські єпархіальні відомості» (Луцьк, 2004-2011), «Почаївський листок» (Почаїв, 1991-2011).

Розглянемо жанрово-типологічні особливості релігійно-церковної преси на прикладі друкованого ЗМІ «Волинь Православна». Газета заснована Володимир-Волинським єпархіальним управлінням. Видається з лютого 1998 року українською мовою. Розповсюджується у парафіях єпархії.  «Волинь Православна» друкується форматом А3 у два кольори, має 12 сторінок, наклад 4500 тисячі, виходить один раз на місяць.

Цільова аудиторія видання - віруючі люди різного віку та соціального походження, парафіяни, прихожани православних храмів Волинської єпархії, особи, які не залучені до церкви, проте цікавляться морально-етичними проблемами. На сьогодні до редколегії, окрім головного редактора, входять протоієрей Віталій Собко (заступник головного редактора), священик Андрій Ротченков (редактор дитячої сторінки), Ірина Дацюк (художній редактор), Віктор Гребенюк (літературний редактор), Святослав Кононець (верстка) та Галина Мельник (набір). Друкується часопис у МП «Зоря». Цей колектив працює над створенням, редакторським опрацюванням матеріалів, художньо-технічним оформленням видання. Редактори враховують як інформаційно-просвітницькі запити церковних людей, так і духовно-моральні потреби позацерковної читацької аудиторії.

 Мета видання - донести до читачів новини загально-церковного та єпархіального життя; допомогти церковним людям побачити внутрішній та оточуючий їх світ крізь призму Євангелія; розкрити перед нецерковними (чи неправославними) читачами основи Православ'я та відповісти на ті запитання духовно-морального спрямування, котрі найбільше турбують сучасників.

Територією поширення газети «Волинь Православна» є передусім Волинський край та Західна Україна. Творчий колектив у своїй редакційні політиці враховує особливості історичного, соціального, політичного та релігійного минулого області, що наклали свій відбиток на менталітет волинян.

Переважна більшість публікацій видання спрямована на те, щоб засвідчити читачеві актуальність і сучасність Православ'я. Серед регулярних рубрик «Волині Православної» - «З життя єпархії», «Запитання - відповіді», «Інтернет-новини», «Мамина сторінка», «Молодіжна сторінка», «Почитайте дітям».

Авторські статті місцевих священиків, вчителів недільних шкіл, православних журналістів доповнюються цікавими публікаціями з Інтернету, перекладеними, як правило, з російської мови. Матеріали у виданні представлені у різних жанрах, зокрема інформаційні (звіт, інтерв'ю, бесіда), аналітичні (звернення, статті), художньої літератури (перекази, цитати, дитячі оповідання та казки релігійного змісту, відгуки) та жанри релігійної комунікації (слово, проповідь, притча, молитва, повчання, послання).

Задля розширення читацької аудиторії, газета «Волинь Православна» розробила свою електронну версію. Інтернет-версія часопису дозволяє познайомитися з матеріалами видання усім бажаючим. Те, що подібний захід не є марним, свідчить той факт, що за останніх півтора року лічильник сайту нарахував 700 000 відвідувань. Форум дозволяє не тільки спілкуватися читачам Інтернет-видання, але й редакції належно реагувати на відгуки читацької аудиторії та відстежувати їхні інтереси й запити.

Можемо стверджувати, що обласне видання «Волинь Православна» вийшло на всеукраїнській рівень, тобто розповсюджуються за передплатою в Україні, реалізується в роздріб у храмах і монастирях, а Інтернет-версія часопису залучає до читання широку аудиторію користувачів глобальної комп'ютерної мережі.

Висновки. На Волині сформувалась достатньо потужна система церко­вних видавничих проектів, яка включала в себе видання різних видів, типів і напрямків. Волинську релігійну періодику можна  вважати масовою, орієнтованою на читача різного віку та статусу, незалежно від конфесійної приналежності. Релігійно-церковна преса Волині у матеріалах різних жанрів поширює ідею національно-релігійного самоусвідомлення і розрахована на широке коло читачів.

Література:

•1. Бойко А. А. Проблеми дослідження преси православної церкви кінця ХІХ -  початку ХХ ст. : критико-бібліографічний огляд / А. А. Бойко // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. - Львів, 2002. - Вип. 10. - С. 309-331.

•2. Бойко А. А. Преса православної церкви в Україні 1900-1917 рр. Культура. Суспільство. Мораль : моногр. / А. А. Бойко. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2002. - 308 с.

•3. Кость С. А. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини XX ст. / С. А. Кость / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. - Львів, 2002. - 217 с.

•4. Левчук М. А. Періодика Православної Церкви Волині та її місце в інформаційному просторі України / М. А. Левчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. - 2006. - № 6. - С. 304-309.

•5.  Левчук М. А. Сучасна преса Православної Церкви Волині як комунікаційна система: складові морально-етичної концепції / М. А. Левчук // Ученые записки национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». - Сімферополь, 2009. - Т. 22 (61). - № 2. - С. 651-655.

•6.  Юраш А. В. Сучасна релігійна преса та її прямі попередники / А. В. Юраш // Вісник Львівського університету Сер. Журналістика. - Львів, 200. - С. 400-403.

•7.  Жилюк І. С. Без апологетики. Витоки оновлення православної церкви в Україні / І. С. Жилюк. - Житомир : «Полісся», 2000. - 164 с.

•8.  Дениско Л. М. Релігійні православні періодичні видання ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / [наук. ред. О. С. Онищенко]. - К. : НБУВ, 2001. - 200 с.

•9.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Релігійно-церковна_преса

E-mail: butterfly_4evr@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>