XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Саковська О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЗЕРНА

Саковська Олена Миколаївна, викладач

 Уманський національний університет садівництва

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЗЕРНА

Ефективність функціонування ринку зерна значною мірою визначається роботою інфраструктури і формуванням оптимальної поведінки на товарному ринку підприємств, зокрема щодо вибору видів транспорту, постачальників, посередників, формування системи розподілу продукції тощо. Важливим елементом інфраструктури зернового ринку є елеваторно-складське господарство, яке на Черкащині представлене 25 елеваторами, які сертифіковані з тарифами на послуги з приймання, зберігання та відвантаження зерна і мають місткість 279 тис. тонн.

Аналіз ринку зерна в Україні та в Черкаській області зокрема показує необхідність системної та ґрунтовної перебудови економічних взаємовідносин між усіма учасниками. Незважаючи на тривалий трансформаційний період, відносини між виробниками сільгосппродукції і підприємствами зернопереробної і зернозберігаючої галузей до теперішнього часу не врегульовані, причому мова йде не тільки про нормативне і законодавче врегулювання, але і про врегулювання на рівні створення певних принципів роботи, взаємодії, формування конкурентного середовища на зерновому ринку [2-3]. Тому панівною тенденцією розвитку економічних взаємовідносин в більшості країн є перехід від стихійних неорганізованих обмінних процесів до їх свідомої цілеспрямованої організації і поряд із традиційними заходами та засобами, що застосовують для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції зростає роль і значення нового для українського інструментарію господарювання - логістики.

Логістика - це процес управління достатнім та ефективним (з погляду витрат та часу перебігу) потоком сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, послуг, фінансів та супроводжувальної інформації від місця виникнення цього потоку до місця його споживання (включаючи приймання, відправлення, внутрішнє й зовнішнє переміщення) з метою повного задоволення потреб споживачів [4, с. 38]. В Україні агрологістика перебуває на початковому етапі розвитку. Разом із тим у розвинених країнах світу - США, Канаді, Західній Європі, Австралії та ін. - давно оцінили високу ефективність використання логістичних підходів в агробізнесі і довели, що застосування науково обґрунтованих методів логістики дозволяє знизити рівень витрат на 20%, товарні запаси - на 30-70%, скоротити час звернення товарів на 20-50% [5-7].

За нашими підрахунками вартість логістичного ланцюжка при реалізації зерна має стійку тенденцію до зростання, пов'язану із рядом об'єктивних та суб'єктивних чинників (табл.1).

Таблиця 1

Вартість логістичного ланцюжка при реалізації зерна в регіоні , грн/т*

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2009 р. в % до 2007 р.

Послуги елеватора

31,50

58,43

58,43

185,5

Залізничний тариф

62,44

112,68

107,92

172,8

Додаткові збори

8,61

14,68

15,18

176,3

Ветеринарна сертифікація

3,26

6,09

6,09

186,8

Карантинна сертифікація

2,88

7,00

6,67

231,6

Державна хлібна інспекція

1,64

2,12

2,12

129,3

ЗПУ (7 шт./вагон), на 1 т

1,36

1,59

1,89

139,0

Експедиторські послуги

8,50

11,50

11,50

135,3

Дезінфекція

3,33

3,33

3,33

100,0

Завантаження на елеваторі

22,00

33,70

38,00

172,7

Ставка перевалювання в порту

34,24

46,75

127,68

372,9

Фумігація

3,72

2,44

5,47

147,0

Оформлення митних документів

2,12

7,37

8,55

403,3

Всього

180,80

307,87

392,84

217,3

Ціна FOB, дол.

207

130

145

70,0

Відношення витрати/ціна FOB, %

17

40

35

18

* - розраховано автором за даними джерела [1]

 

Дані таблиці показують зростання вартості логістичного ланцюжка за останні три роки на 117,3% із 180,80 грн до 392,84 грн за тонну. В цей же час світові ціни на зерно впали на 30%. У 2007 році логістичні витрати становили 17% до ціни FOB, а у 2009 році - 35%. Тому, власне за допомогою правильно побудованого логістичного ланцюжка можна суттєво скоротити витрати на реалізацію зерна. Так, географічне розташування регіону дозволяє зменшити витрати за рахунок використання потенціалу річки Дніпро для транспортування зерна баржами до Чорного моря.

В розвинених країнах світу річки використовують як основний транспортний коридор. Наприклад, із кукурудзяного та зернового поясів США зерно баржами по Міссісіпі транспортують до портів Мексиканської затоки і далі по всьому світу. Аналогічно використовуються Рейн і Дунай.

Використання барж по Дніпру сприятиме швидкому та ефективному завантаженню і розвантаженню морського судна за взаємозалежною схемою, уникаючи затримок, заторів та додаткових портових стягнень.

Одна баржа на 1500-1800 тонн перевозить стільки, скільки 13,4 подвійних залізничних вагонів-зерновозів місткістю 112 тонн або 54 великі автомобілі зерновози місткістю 28 тонн (рис.1)

 

Рис. 1. Порівняння транспортних засобів при транспортуванні зерна за місткістю

За розрахунками час транспортування зерна Дніпром від пунктів навантаження до морського судна для відстані 800 км становитиме 114 годин (4,75 дня) при середній швидкості 4,4 вузла за годину, включаючи 12 годин стоянок у п'яти шлюзах [1]. При цьому даний шлях, у порівнянні із іншими шляхами транспортування зерна є найдешевшим та найбезпечнішим (табл. 2).

Таблиця 2

Порівняння способів транспортування зерна

Показник

Баржа

Залізничний вагон

Вантажний автомобіль

Ціна тонни за милю, центів

0,72

2,24

26,61

Пройдено тонно-миль за галон пального

514

202

59

Екологічність (окис вуглецю)

0,2

0,6

1,9

Безпечність

0,09

21,77

-

 

Таким чином, в Черкаській області можна покращити та здешевити логістичний ланцюжок при реалізації зерна за допомогою використання потенціалу річок.

Логістична маржа (різниця цін) між зерновиробниками, переробними підприємствами та експортерами в сучасних умовах розширюється, що пояснюється бажанням оптових операторів бути підготовленими до можливих негативних наслідків, спричинених існуванням великої кількості ризиків, які важко хеджувати: а) ризику невиконання комерційних контрактів (дефолту); б) ризику цінових коливань за відсутності форвардної торгівлі; в) ризику існування різних видів корупції в маркетинговому ланцюзі; г) ризиків, спричинених недобросовісними діями місцевих та центральних органів влади. На наш погляд, для зниження ризиків цілі учасників зернового ринку повинні досягатися тісною співпрацею між: державними структурами та зерновиробниками, організаціями приватного сектору, кооперативами та асоціаціями.

Література:

1. Михайлов Ю. Агрологістика: тисячокілометрова подорож починається з першого кроку / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2009. - №11. - С.16-19.

2. Савенко І.І. Логістичний підхід в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств. Теоретико-правовий та методологічний аспекти /  І.І. Савенко: Наукове видання. - Одеса: Євротойз, 2008. - 272 с.

3. Скидан О.В. Інституційні засади формування аграрної політики України: монографія / О.В. Скидан. - Житомир: Вид-во "Полісся", 2010. - 308 с.

4. Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність та багатоаспектність /Т.В. Косарева // Економіка АПК. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки". - 2008. - № 10.  - C.37-43.

5. Клімова І.Г. Проблеми та передумови використання логістики в Україні / І.Г. Клімова // Держава та регіони. - 2006. - № 3. - С. 143-147.

6. Смирнов І.Г., Косаява Т.В. Логістична інфраструктура АПК: теорія та практика / І.Г.Смирнов // Агроінком. - 2003. - №5 - 6. -   С. 24-27.

7. Смирнов І.Г. Інтегрована логістика АПК та її транспортна складова / І.Г.Смирнов // Географія та сучасність: Зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова. - 2007. - Вип. 17. - С. 20-31.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>