XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сандига І.В. ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сандига І.В., пошукач,

Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Одне з принципових питань у діяльності бізнес-інкубаторів полягає у виборі оптимальної форми експлуатації створюваних бізнес-інкубаторів. На теперішньому етапі існує велика різноманітність організаційно-правових форм бізнесу-інкубаторів. Бізнес-інкубатори існують як структурні підрозділи організацій високого порядку і як автономні  установи. Організаційно-правова форма бізнес-інкубаторів (БІ) багато в чому визначає потенційні джерела фінансування діяльності інкубатора. Реєстрація БІ в якості  некомерційної структури надає додаткові можливості для здобуття грантів і засобів різних організації підтримки малого бізнесу, інновацій. Форми державної, обласної або установ нижчого підпорядкування забезпечують доступ до бюджетного фінансування, участі у державних і регіональних програмах розвитку малого підприємництва [1, С. 162]. У свою чергу, організаційно-правова форма інкубатора залежить від того, ким та на чиї кошти створюється БІ.

Слід враховувати потребу у висококваліфікованих кадрах, які зможуть компетентно надавати допомогу підприємцям початківцям.

Крім забезпечення компетентними співробітниками самих бізнес-інкубаторів, необхідно вирішити завдання кадрового забезпечення інкубованих фірм і вивчення підприємців. Більшість зарубіжних інкубаторів функціонують у складі технопарків, промислових зон тощо. В Україні кількість технопарків, які мають у своєму складі БІ є порівняно невеликою. Необхідно створювати і розвивати спеціальні виробничо-технологічні зони на базі підприємств, що діють, або, щоб уникнути труднощів, пов'язаних з реконструкцією площ, не пристосованих під потреби малих підприємств, на нових площах [2, С. 51].

Проте в регіонах України подібні інфраструктурні механізми здебільшого відсутні. Досвід бізнес-інкубації нашої держави показує, що останні можуть розміщуватися не лише в будівлях, що спеціально зводяться, але і на базі існуючих наукових інститутів та навчальних закладів. Така співпраця є перспективною та взаємовигідною, і, потребує подальшого розвитку. Бізнес-інкубатори також здатні стати інструментом реорганізації загальних виробничих площ великих неефективних підприємств, пристосувавши їх під потреби малого бізнесу [3, С. 44]. Підводячи підсумок вищенаведеному, необхідно відзначити, що інкубація бізнесу в Україні знаходиться у стадії інтенсивного зростання. Українськими вченими і державними діячами повною мірою усвідомлюється ефективність БІ як структурних центрів підтримки малого підприємництва.

В українському науково-практичному середовищі ще не сформовано бачення БІ як інструменту регіонального розвитку, підвищення конкурентоспроможності підприємств і економіки України за рахунок переходу до інноваційного розвитку, що дозволяє використовувати сукупність, інтелектуальних, виробничих, фінансових, науково-технологічних, ресурсів господарських суб'єктів. В Україні існують різні моделі БІ, специфіка яких визначається цілями створення, джерелами фінансування, вибором, організаційно-правової форми і профілю діяльності, формою обслуговування.

Література:

•1.     Микитюк О.П. Бізнес-інкубатори в системі фінансової підтримки малого підприємництва // Світ фінансів. - 2005. - № 2(3). - С. 160-164.

•2.     Васільєва, Л. М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 1. - С. 50-54.

•3.     Андреєв В. О., Андрющенко Т. О. та ін. Результати програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3-5 липня 2002р.). Львів, ЛвЦНТЕI, 2002. С.41-46.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>