XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Савченко Т.О. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ ДОРОЖНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

Савченко Тетяна Олександрівна

ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ

 

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ

ДОРОЖНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

На сьогоднішній день, за умов економічної ситуації в країні, помітно погіршився матеріальний стан середнього робітника дорожньої організації. Середньомісячна заробітна плата трудящих дорожніх організацій в середньому на 40% менше вартості мінімального споживчого бюджету [1]. Для середнього робітника дорожньої організації вже стали недоступними телевізори, холодильники, інша складна побутова техніка, деякі види взуття, одягу, скоротилося споживання продовольчих товарів.

Рівень середньої заробітної плати трудящих дорожніх організацій помітно нижче ніж рівень середньої заробітної плати в суміжній галузі -будівництві, що призводить до відтоку найбільш кваліфікованих кадрів.

Все це вимагає проведення активної соціально-економічної політики на всіх ієрархічних рівнях дорожнього господарства з метою створення системи соціально-економічного захисту трудящих.

Найважливішим фактором соціально-економічного захисту трудящих є рівень середньої заробітної плати, що припадає на одного робітника [2].

Оскільки конкретну оцінку рівня соціально-економічного захисту трудящих необхідно проводити відносно конкретної порівняльної бази, то за таку базу прийнята суміжна галузь - будівництво, причому таку порівняльну оцінку пропонується проводити в окремих регіонах (областях), а також загальну оцінку по Україні, щоб мати рівні умови по витратам, як то покупка продовольчих та промислових товарів, оплата послуг, тощо.

З метою надання можливості всім органам управління дорожніх організацій швидко реагувати на мінливу економічну ситуацію і соціально захистити трудящих дорожніх організацій необхідно розрахувати прогнозні оцінки рівня соціально-економічного захисту трудящих. При цьому можливо виходити з позиції аналітичного прогнозування, при якому результати формуються на підставі змін за певний відрізок часу для виявлення тенденції розвитку динамічного ряду застосовується регресійне моделювання, результатом якого є однофакторна функція, де як єдина змінна цієї функції виступає час.

Виходячи з аналізу фактичних оцінок рівня соціально-економічного захисту трудящих дорожніх організацій можливо зробити такий узагальнюючий висновок, що рівень соціально-економічного захисту трудящих дорожніх організацій помітно нижчий ніж в будівництві, що призводить до відтоку найбільш кваліфікованих кадрів.

Щоб в деякій мірі виправити таке положення пропонуються такі заходи:

•-    збільшити обсяги робіт у дорожньому господарстві при випереджуючих темпах приросту обсягів робіт в порівнянні з будівництвом;

•-   збільшити долю середньої заробітної плати у кошторису дорожніх робіт;

•-   збільшити розмір прибутку у дорожніх організаціях.

Сукупність приведених заходів у прив'язанні до конкретної дорожньої організації допоможе збільшити тарифну та надтарифну частини заробітної плати, скоротити відстань між рівнями зарплати у дорожньому господарстві і будівництві, та підвищити рівень соціально-економічного захисту трудящих дорожніх організацій.

Література:

1. Ландин Т.В. Організаційно-економічні механізми адаптації підприємств за умов ринку. К.: Вища школа, 1994.

         2. Нестеренко В.П., Ролога В.Д. Економічна політика в соціальному
ринковому господарстві.//Економіка України. - 1994. - № 3

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>