XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Семенова М.І. ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Семенова Марія Ігорівна

Кримський економічний інститут         

Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

СНД є головним торговим партнером України. Таким чином Україні необхідно ретельно підходити до питання зі збільшення своїх обсягів торгівлі продукцією машинобудування з країнами Співдружності, шляхом розглянення усіх факторів, що сприяють на розвиток торгових відносин між Україною і країнами СНД в машинобудівній галузі, а також проведення аналізу проблемних моментів у цій сфері. При ретельному вивченні негативних факторів, що впливають на зовнішню торгівлю України з країнами СНД продукцією машинобудування та побудуви оптимальної моделі розвитку машинобудівної галузі, Україна збільшить темпи росту торгівлі продукції машинобудування с країнами СНД в значній мірі.

Перспективним заходом у торгівлі країн СНД і України, в галузі машинобудування, було б здійснення ряду программ:

- створення спільних виробництв, пошук шляхів і форм забезпечення їх необхідними ресурсами, правовим захистом, збереження виробничого профілю підприємств, які мають ключове значення в забезпеченні економічної безпеки України;

 - важливим є створення транснаціональних та багатонаціональних корпорацій, які функціонують в машинобудівній галузі. Адже світові ТНК вже контролюють 40% промислового виробництва та понад 50% світової торгівлі. Процес їх створення в Україні вже розпочався (виробництво автомобільних двигунів, літаків та ін.), проте діючих ТНК в галузі машинобудування в країні ще немає, що залишає її на узбіччі основного шляху світового прогресу;

 - розвиток високих технологій, через успішну реалізацію процесів диверсифікації економіки. Після розпаду Радянського Союзу деяким державам СНД дісталася належна технологічна база, сучасні технології в енергетичному машинобудуванні, авіабудуванні, суднобудуванні та космічної галузі. З урахуванням проблем модернізації в інших промислових несировиних галузях економіки, можна говорити про розвиток високотехнологічних галузей машинобудування як найбільш перспективних напрямах, як диверсифікації економік країн СНД та України, так і збільшення рівня зовнішньої торгівлі;

 - удосконалення нормативно-правової бази для співпраці у сфері промислової кооперації. Вона відіграє значну роль у процесі інтеграції бізнес - структур. Основну угоду між країнами СНД у сфері промислової кооперації було підписано в 1998 році, з того часу щорічно здійснюється підписання протоколів про конкретну структурі виробничої кооперації. У 2010 році за цими угодами здійснювалися взаємні поставки більш ніж від 500 підприємств, включаючи постачання комплектуючих і вузлів для виробництва авіаційної та медичної техніки, автомобілів, автобусів, сільськогосподарської та будівельної техніки та ін. Примітно, що частка підприємств машинобудування в подібних угодах постійно зростає;

- кооперація підприємств усіх країн СНД для поставок продукції на їх внутрішні ринки і на ринки третіх країн. Український ринок цікавий для машинобудівників країн СНД з точки зору можливості просування на ньому своєї продукції.

Незалежно від масштабів фінансової кризи 2008 - 2009 років подальший розвиток машинобудівної галузі України і країн СНД неможливо без значних інвестицій. Необхідне усунення всіх бар'єрів, що перешкоджають взаємним інвестиціям в галузь машинобудування. В останні роки провідну роль в інвестиційній експансії грають великі бізнес-групи. Приміром, за даними 2008 - 2010 роках, в алюмінієвій промисловості частка російських інвесторів сягала 90%. Можна припустити, що ця тенденція збережеться і пошириться на машинобудування України із зростанням машинобудівного сектора економіки в країнах СНД. В даний час знос устаткування, за попередніми оцінками, становить близько 70%. Через нестачу фінансових ресурсів дуже повільно вирішуються проблеми відновлення виробничого потенціалу галузі на основі використання інноваційних технологій і реалізації вітчизняних наукових розробок, подальшої зміни структури товарного виробництва та розвитку наукоємного машинобудування, забезпечення  конкурентоспроможності кінцевої продукції.

У зв'язку з цим уряди України і країн СНД повинні докласти максимальні зусилля для стимулювання інвестиційної діяльності машинобудівників, а саме:

По-перше, необхідно надати підприємствам всілякі податкові пільги на проведення масштабних проектів по модернізації виробничих потужностей.

 По-друге, в швидкому порядку необхідно вирішити питання з відшкодуванням ПДВ. Машинобудування - це тривалі контракти, замовлення може виконуватися протягом 6-18 місяців. При отриманні передоплати держава відразу вилучає з обігу 20% від нього у вигляді ПДВ. Відшкодування ПДВ, у кращому випадку, відбувається після виконання замовлення. Таким чином, дана обставина посилює і без того катастрофічну ситуацію з дефіцитом оборотних коштів. Для стимулювання розвитку виробництва необхідно забезпечити вітчизняних виробників державними замовленнями, в тому числі і на інноваційну продукцію.

Успішний розвиток зовнішньоторговельної діяльності багато в чому буде залежати від того, наскільки успішно Україні та країнам СНД вдасться задіяти потенціал двосторонньої взаємодії.

Література:

1. Горбашевська М.О. Тенденції розвитку ринку машинобудування в умовах глобалізації/ М.О. Горбашевська// Економічний простір. -2009. - №23/1. -с. 58-65.

2. Романишин Б. Аналіз стану та тенденцій розвитку машинобудівної галузі/ Б. Романишин, Н.І. Горбаль //Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.6 - С. 131-142.

 

maha-89@list.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>