XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сербез І. В. РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ В РОМАНАХ У.С. МОЕМА

Сербез Інна Володимирівна

Маріупольський державний університет

РОЛЬ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ В РОМАНАХ У.С. МОЕМА

         Твори У.С. Моема невеликі за обсягом, але мова в них дуже виразна, що досягається шляхом використання автором різноманітних стилістичних засобів. Нами було розглянуто стилістичні засоби та їх роль в романах «Cakes and Ale or the Skeleton in the Cupboard», «The Moon and Sixpence» та «The Painted Veil».  Вони не тільки додають яскравості текстам творів, але й служать засобом передачі авторської думки. Стилістичні засоби в романах У.С. Моема численні та нерідко виконують одразу декілька функцій. Сфери вживання  У.С. Моемом стилістичних засобів умовно можна поділити на наступні групи: використання стилістичних засобів для зображення подій у романах, для характеризування персонажів та для передачі авторської ідеї.

         Часто під час опису звичайних подій автор звертається до прийому метафори, що робить цей опис оригінальним та емоційно забарвленим, наприклад, «And when such as had come in contact with Strickland ... discovered ... that ... authentic genius had rubbed shoulders with them ...» [2, 11]. У цьому прикладі та у багатьох інших автор не обмежується використанням одного стилістичного засобу (ми бачимо випадок використання епітету та перифразу, але мотив їх використання інший - характеризація персонажа), а вдало їх комбінує, що збільшує ефект впливу на читача. Наведемо ще приклади метафор, вживаних автором у тексті: «to bring under the hammer» - спустити з молотка, «to be on the shelf» - не втручатися, «to draw the curtain over smth - приховати, «to rave about» - бути у захваті, «to harbour malice in one's  heart» - затаїти злобу у серці та інші. Неможливо не звернути увагу на використання в романах епітетів, що завжди є оригінальними і в свою чергу базуються на метафорах чи порівняннях: «pleasant little luncheons», «rather more formidable tea parties» [2, 27], «a look of ill-natured malice» [2, 109], «the ephemeral inhabitant of an insignificant planet», «eternal mind» [1, 286]. У деяких випадках автор наводить цілі ланцюги епітетів: «the fantastic, garish, beautiful and mysterious temple» [3, 211], «a very grotesque, bizarre, and ludicrous  place» [3, 111]. Іноді У.С. Моем дещо знижує своє ставлення до подій,  «...she (Ata) hadn't a drop of white blood in her» [2, 247], або перебільшує «He (Strickland) might die and not a soul would know anything about it» [2, 120].          Півтори звертають увагу читача на найвагоміше в авторському вислові: «He (Townsend) would be very proud of her and she (Kitty), she adored him» [3, 48] або «It is thither that after many wanderings Charles Strickland came, and  it is there that he painted...» [2, 213]. Порівняння, наприклад, «Now that the incredible had overwhelmed her (Kitty's) consciousness, like a drug coursing through her veins...» [3, 208] та протиставлення, наприклад, «She (Kitty) loved Charlie with all her heart, but his reply disconcerted her; for such a clever man  it was a stupid thing to say» [3, 77] грають значну роль у зображенні подій. У останньому випадку за допомогою стилістичних засобів автор характеризує одночасно і обставини, і персонажів.

         За допомогою епітетів автор здатен охарактеризувати найрізноманітніші риси персонажів твору: «It was strange that this little bald-headed man with his monkey face should have aroused in the alien woman so devastating a passion» [3, 113], «Rose Waterford had a blistering tongue» [2, 28], «You have a despicable character» [2, 109]. У.С. Моем широко використовує метафору для позначення рис характеру персонажів, наприклад, «They (the Americans) always prefer a live mouse to a dead lion[1, 279], «He (Charles Strickland) had an unerring eye for the despicable motive in actions that had all the appearance of innocence» [2, 15], «I was very young, and perhaps she (Rose Waterford) liked the idea of guiding my virgin steps on the hard road of letters» [2, 27]  - це речення характеризує одразу і персонажа, яка завжди була рада допомогти митцю початківцю, і оповідача, який і є таким письменником-початківцем. Для позначення характерної риси персонажа, не називаючи його, автор використовує метонімію: «That coloured mask» [3, 186], маючи на увазі китаянку Манчу. Порівняння дають авторові змогу уникаючи довгих описів дати яскраве уявлення про зовнішність персонажа чи характерну рису його характеру: «... he (Stroeve) pouted his lips like a scolded child» [2, 112], «She (Manchu) spoke a little, in a high voice, like the twittering of birds in an orchard...» [3, 185], «He (Stroeve) looked..., like a man who was fallen into the water with all his clothes on, and, being rescued from death, frightened still, feels that he only looks a fool» [2, 135].

Замислюючись над призначенням митця та мистецтва, Моем також використовує метафору: «...the writer should seek his reward in the pleasure of his work and in release from the burden of his thought...» [2, 17]. Автор розкриває свою концепцію мистецтва, дає йому визначення у формі перифразу «...art is a manifestation of emotion...» і, підкреслюючи неабияку роль емоцій у мистецтві, персоніфікує їх: «...and emotion speaks a language that all may understand» [2, 11]. Іноді автор робить висновки, з якими читач не може не погодитися. Це досягається шляхом використання риторичних запитань: «Who would have thought that this hard face could be melted by fashion to such a tenderness of expression?» [3, 141], «But who can fathom the subtleties of the human heart [2, 207]. Виділити найголовніше у вислові допомагають емфатичні конструкції, наприклад, «It is here that I proposed to end my book» [2, 232].

         Таким чином стилістичні засоби в романах У.С. Моема грають значну роль в описі подій, характеризуванні персонажів, передачі авторського повідомлення читачеві. Вони можуть тісно поєднуватися в одному реченні та виконувати одразу декілька функцій. Найчастіше автор використовує стилістичні засоби на семасіологічному та синтаксичному рівнях.

Література:

•1.     W. Somerset Maugham Cakes and Ale or the Skeleton in the Cupboard : [novel] / W. Somerset Maugham.  - М.: Менеджер, 1997. - 256 с.

•2.      W. Somerset Maugham The Moon and Sixpence : [novel] / W. Somerset Maugham. - Х.: Ранок-НТ. - 304 с.

•3.      W. Somerset Maugham The Painted Veil : [novel] / W. Somerset Maugham. - М.: Менеджер, 1997. - 272 c.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>