XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Сергієнко Н. В. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ WEB 2.0 В ОСВІТІ

Сергієнко Н.В.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

м. Полтава

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ WEB 2.0 В ОСВІТІ

Мережні соціальні сервіси Web 2.0 і соціальні мережі набувають все більшої популярності в галузі освіти. В мережному доступі знаходиться велика кількість різних матеріалів, які можуть бути використані як у навчальних, так і в професійних цілях. Сервіси соціального забезпечення спростили процес створення, редагування і публікації власних цифрових об'єктів (текстів, фотографій, відеофрагментів, музичних записів та ін.) в мережі Інтернет. Тепер кожний користувач може не тільки отримати доступ до цифрових матеріалів, але й прийняти участь у їх формуванні.

Web 2.0 дозволяють розширити межі взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що виходять за рамки навчальних занять, зробити цю взаємодію більш продуктивною, зручною, результативною. Мережні сервіси спілкування надають студентам можливість керувати своїм навчанням, публікувати власні думки і демонструвати розуміння матеріалу, а також забезпечують можливість індивідуалізації змісту навчання.

На сьогодні необхідність застосування технологій електронного навчання вже не є предметом дискусії. Його впровадження дозволить студентам за допомогою бездротового зв'язку і спеціальних технологій у будь-якому місці завантажувати і вивчати освітній контент високої якості.

Сучасний освітній процес повинен розглядатись як проект створення нового унікального контенту і зв'язування різних його складових між собою. Реалізація такого проекту вимагає наявності зручного середовища, що дозволяє учасникам проекту здійснювати будь-які дії відносно представлення, обговорення і класифікації матеріалу, що публікується. Для забезпечення таких можливостей необхідно вдатися до технологій Web 2.0, що бурхливо розвиваються на сьогоднішній день і активно впроваджуються в усі сфери життєдіяльності людини.

Не дивлячись на те, що значення терміну веб 2.0 до цього часу є предметом обговорення і суперечок, ті дослідники, які визнають його існування, виділяють наступні, властиві йому особливості, які можуть бути означені через поняття інтерактивності, синдикації, соціалізації, співпраці і відкритості [1; 3]. Коротко їх можна описати наступним чином.

Інтерактивність. Веб 2.0 - це платформа, тобто така технологія наповнення сайту змістом, коли він стає тим краще, чим більше людей ним користуються - відвідувачі активно формують сайт, наповнюючи і багатократно редагуючи його вміст. Платформи Веб 2.0 виступають, за виразом О'Рейлі, лише посередниками між користувачами в обміні їх онлайновим досвідом, тобто їх особистим живим знанням.

Синдикація - повне або часткове використання в якості джерел інформації інших сервісів Інтернет (наприклад, так званих RSS-каналів), за рахунок чого користувачу надається нова функціональна можливість роботи і контролю при виборі і пошукові в мережі потрібної інформації.

Соціалізація - використання технологій, які дозволяють створювати співтовариство. В це поняття включається можливість індивідуальних налаштувань сайту і створення особистої зони для користувача (особисті файли, фото, відео, блоги), щоб реалізувати його унікальність, а також можливість для передачі будь-якої інформації в режимі он- або оффлайн. При формуванні співтовариства з відвідувачів сайту велике значення має змагальний елемент, репутація або концепція, які дозволяють співтовариству саморегулюватися і створює користувачам додаткові стимули для відвідування мережного ресурсу [2; 4].

Відкритість контенту, яка полягає в тому, що при реєстрації на сайті другого вебу особиста інформація про користувача стає відкритою або для всіх, або для зареєстрованих користувачів того ресурсу, де розміщується ця інформація.

Таким чином, на зміну Web 1.0 разом з концепцією Web 2.0 прийшли абсолютно нові комунікативні платформи:

- Wiki-системи (наприклад, Wikipedia) - гіпертекстові середовища для збирання і структурування письмових відомостей, які характеризуються наступними ознаками: множина авторів; можливість багатократно правити текст засобами самого середовища; можливість спостерігати за динамікою змін відразу після їх внесення; можливість розділяти інформацію на порції, що мають свою назву; особлива мова розмітки; можливість враховувати зміни тексту і можливість повернення до попередньої версії документа.

- Системи спільного створення і редагування контенту (сollaboration editing) (наприклад, GoogleDocs and Spreadsheets; Gliffy (diagrams), GoogleWave), що забезпечують можливість спільного одночасного доступу до документу, роботу з ним і його обговорення.

- Блоги і мікроблоги (наприклад, Twitter, Blog.com, ЖЖ) - веб-сайт, основний вміст якого - записи, зображення або мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерна можливість ознайомлення з матеріалом одночасно багатьма користувачами мережі Інтернет і написання відгуків до записів безпосередньо в електронному середовищі; публічність. Ця можливість дозволяє використовувати блоги як середовище мережного спілкування, що має низку переваг перед електронною поштою, групами новин, веб-форумами і чатами.

- Технології синдикації і нотифікації (RSS - Really Symple Syndication) - сімейство XML-форматів, призначених для опису новин, анонсів статей, змін у блогах і т.п. Інформація з різних джерел, представлена у форматі RSS, може бути зібрана, оброблена і представлена користувачу в зручному для нього вигляді спеціальними програмами-агрегаторами або самим браузером.

- Вебінар - он-лайн семінар, лекція, курс, презентація, організований за допомогою web-технологій, метою якого є максимально ефективно забезпечити доставку контенту до слухача. Проведення вебінару дозволяє охопити широку аудиторію не тільки пасивних учасників, але й дає можливість проявити бажаючим активність.

- Соціальні мережі і системи соціальних презентацій (наприклад, Facebook, MySpace, Linkedln; Second Life; Odnoklassniki.ru; Profeo);

- Соціальні закладки (наприклад, Delicious; Bibsonomy, Zeto);

- Мультимедійні системи розповсюдження інформації (наприклад, YouTube, iTunes; Scribd; Flicker; SlideShare);

- Підкастинг (наприклад, Podcast people, PodOmatic, PodBean);

- Системи машапу і бриколажу (наприклад, Del.icio.us; SkypeMe; PingMe services; Yahoo Pipes), що дозволяють форматувати і змішувати різні формати представлення даних і обробляти веб-сторінки без знання мови HTML.

На основі проведеного аналізу сучасних освітніх тенденцій і ключових технологій Web 2.0 можна зробити висновок, що видається не тільки доцільним, але й неминуче необхідним упроваджувати в освітній процес інтелектуальні Web-технології, підключати ресурси і використовувати можливості, що надає Інтернет-середовище. Це дозволяє активно залучати в освітній процес усіх його учасників, підвищувати мотивацію навчання, і відповідно якість освіти.

Література:

•1.     Веб 2.0 [Електронний ресурс] // Вікіпедія - вільна енциклопедія. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.

•2.     Наумов А. Образование 2.0 стучится в дверь... откроем? [Електронний ресурс] // «Компьютерра». - 2008. - №44. - Режим доступу: offline.computerra.ru/2008/760/388331.

•3.     О'Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Електронний ресурс] // «Компьютерра». - Режим доступу: http://www.computerra.ru/think/234100.

•4.     Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. Учебно-методическое пособие [Електронний ресурс]. - М.: ИНТУИТ.РУ, 2008. - 96с. - Режим доступу: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r55005/manual_3.pdf.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>