XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шадура-Никипорець Н.Т. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна

Чернігівський державний технологічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку України продовольча проблема набуває особливої гостроти у зв'язку з поглибленням інтеграційних процесів та соціальною спрямованістю розвитку країни. Рівень продовольчого забезпечення населення виступає одним із найважливіших чинників національної безпеки будь-якої країни та повинен гарантувати соціально-економічну стабільність у суспільстві, якісне відтворення і розвиток нації.

Дослідження стану і динаміки продовольчої ситуації в країні доцільно розпочинати з вимірювального аспекту. Фактичне становище у споживанні продовольчих продуктів засвідчує наявність суттєвих проблем цієї пріоритетної сфери: впродовж останніх років (з 2005 по 2009 рр.) відбувається поступове зменшення споживання населенням хлібних продуктів (майже на 10%), молочних продуктів (на 8,76%), цукру (на 11,1%) та картоплі (на 16,7%). Середньодушове споживання риби та рослинних жирів не змінилось. Зазначені зміни у структурі споживання основних груп продуктів харчування доцільно оцінювати не в абсолютній зміні, а стосовно норм раціонального споживання.

Світова практика використовує дві норми споживання: раціональну та мінімальну. Норма мінімального продовольчого споживання, що визначає нижню межу необхідного надходження поживних речовин, розглядається як пороговий критерій продовольчої безпеки. Якщо норма верхньої межі раціонального харчування має суто рекомендаційний характер, то мінімальній нормі продовольчого споживання в Україні надано статусу нормативного акта, оскільки вона розраховується на основі закону "Про прожитковий мінімум" і затверджуються постановою Кабінету Міністрів України. Світова практика свідчить, що якщо в країні досягнуто норму верхньої межі раціонального (оптимального) харчування, перевищення якої породжує проблему переїдання та надлишкової ваги, то це означає, що основні проблеми продовольчої доступності даної країни розв'язані і має місце стан продовольчого добробуту.

Таблиця 1 - Рівень продовольчого споживання в Україні

Показник Обсяг споживання продуктів харчування в середньому за місяць [1] Дефіцит продовольчого споживання*, %
2005 2009 2005 2009
М'ясо і м'ясопродукти, кг 4,4 4,8 36,4 30,6
Молоко і молочні продукти, кг 21,7 19,8 31,5 37,5
Яйця, шт. 21 20 13,1 17,2
Риба і рибопродукти, кг 1,8 1,8 10,0 10,0
Цукор, кг 3,6 3,2 - 1,5
Олія та інші рослинні жири, кг 1,9 1,9 - -
Картопля, кг 9,6 8,0 7,1 22,6
Овочі та баштанні, кг 9,1 10,1 32,2 24,7
Фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 3,1 3,6 58,7 52,0
Хліб і хлібні продукти, кг 10,3 9,3 - -

* розраховано автором за даними таблиці

На думку Страшинської Л.В. та Шевченко О.О., найбільш точною характеристикою продовольчої ситуації в країні є показник недостатності (неповноцінності) харчування. Він обраховується як різниця між раціональним і фактичним рівнями продовольчого споживання та називається дефіцит продовольчого споживання [2; 3]. У разі додатного значення показника недостатку у споживанні їжі не спостерігається, за від'ємного - існує дефіцит у його споживанні. Тому аналізуються лише ситуації недостатку і величина показника береться по модулю (табл. 1).

Яскраво видно, що для України характерна ситуація дефіциту продовольчого споживання майже за всіма основними групами товарів, виключення склали у 2009 році лише рослинні жири та хлібопродукти. Особливо загрозливе становище (критично небезпечним вважається рівень споживання продовольства у половинному обсязі від науково обґрунтованих раціональних нормативів [3]) склалося у сфері споживання фруктів, ягід, горіхів та винограду, де дефіцит продовольчого споживання становить 52%.

Якщо розглянути динаміку показників, то можна відзначити, що відбулось поліпшення стану щодо споживання м'яса і м'ясопродуктів (величина їх споживання зросла,і наблизилась на 6% до раціональної норми), овочів та баштанних (+7,5% норми), фруктів і ягід (+6,7% норми), хлібних продуктів (-11,9% норми), цукру (-12,3% норми). Така тенденція відображає наближення фактичного споживання до раціональної норми, так зменшення споживання хлібних продуктів та цукру є позитивним чинником, що свідчить про переорієнтація споживчого попиту населення на більш вартісні види продовольства, як то овочі та фрукти, м'ясопродукти. Негативною є тенденція до збільшення дефіциту у споживанні наступних груп товарів: молочні продукти (-6% норми), яйця (-4,1% норми), картопля (-15,5% норми). На рівні 2005 року залишилось споживання рибопродуктів та рослинних жирів.

Узагальнюючі дані проведеного дослідження можна відзначити, що стратегічний виклик для України формулюється як двоєдине завдання: наздогнати розвинуті країни у сфері продовольчого споживання за показниками: кількості і якості харчування та економічної доступності харчування.

Література:

•1.      http://www.ukrstat.gov.ua/

•2.      Шевченко О.О. Економічна доступність продовольчого забезпечення [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/2/11.pdf

•3.      Щекович О.С. Сучасний фінансово-економічний стан продовольчої безпеки України, як складової світової продовольчої системи [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/739/35/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>