XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шарко А.А. ГЕНДЕРНИЙ ДИСБАЛАНС СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

Шарко А.А.

аспірантка кафедри педагогіки

Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

ГЕНДЕРНИЙ ДИСБАЛАНС СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

У другій половині XX сторіччя, яку іноді характеризують як період «жіночої революції», чоловічі та жіночі ролі зазнали великих змін. Розвиток техніки, участь жінок у трудовій діяльності на рівні із чоловіками та рівний доступ до освіти змінили традиційні уявлення про «статевий розподіл праці». На зміну старим стереотипам прийшли нові: будь-яка професійна діяльність може бути виконана як чоловіком, так і жінкою, причому статева приналежність не може вплинути на її ефективність.

Норми та стереотипи жіночої поведінки змінювалися з епохи в епоху, і якщо в ХІХ сторіччі жінка боролася за право викладати в школі, то зараз ми говоримо про фемінізацію шкільної освіти, про гендерну асиметрію викладацького складу. 

Що стосується розподілу сил за гендерним принципом у Німеччині, то співвідношення в школі вчителів-жінок та вчителів-чоловіків стабільне на протязі останніх років, хоча й неоднакове.

В 1993 - 94 навчальному році в початкових школах (перша ступень середньої освіти)  жінки складали 63%, а на другій ступені середньої освіти 46%. У той саме час керують навчальними закладами чоловіки  (70). Подібне гендерне співвідношення перевизначене вже на етапі отримання вузівської освіти. Із числа студентів вузів ФРН 62% - чоловіки та 38% - жінки, а щодо випускників педагогічного факультету університетів, лише 35% складають юнаки.

В 2007/2008 навчальному році в Нюрнбергських середніх школах кількість жінок-викладачів складала 92%. 95% педагогічного складу в державних дитячих закладах - жінки, а саме  700 жінок та 37 чоловіків.

Для порівняння:  в 2006 році в баварських навчальних закладах кількість працюючого персоналу складала 44547 співробітників і лише  727 викладача - чоловіки, що відповідає 1,6% [1, с. 128].

Частка жінок-викладачів у державних загальноосвітніх школах від усієї кількості викладацького складу (що найменш 730000 працівників) становить 63,3%. Але порівняно із приватними школами, кількість жінок-працівників освіти складає 59000 ( 58%) [1, с. 131].

Розглядаючи ситуацію фемінізації в сфері освіти  та в педагогіці взагалі, можна з точністю сказати, що кількісне співвідношення викладачів-чоловіків та викладачів-жінок у сфері німецької освіти нестійке. При порівнянні кількісних показників, можна впевнено стверджувати, що професія вихователя в дитячих садках (98%) або в початковій школі (90%) повністю фемінізована. Та навпаки, якщо розглянути долю жіночих педагогічних кадрів у складі викладачів професійних училищ (47%), доцентів (20%), професорів (7%) у вищих навчальних закладах, тому  не можна стверджувати, що ця професійна галузь «належить» жінкам. Згідно із цими даними можна умовно поділити педагогів на викладачів-жінок для «маленьких» та викладачів-чоловіків для «дорослих».

Німецька дослідниця Анна Ентнер докладно простежила гендерний дисбаланс в учбових закладах Німеччини. Згідно з її  даними на 2002 рік лише 13% серед учителів початкової школи складають чоловіки, відповідно жінки - 87%. Що стосується середньої школи, то відсоток викладачів-чоловіків значно зростає й складає вже 40%, а в старшій школі ще вищій  - 49% [2, с. 134].

З розвитком феміністичного руху жінкам удалося «підкорити» собі сферу освіти, відійти від притаманних раніше трьох «К» (Kirche, Küche, Kinder), але фемінізація школи може мати негативні наслідки щодо гендерного виховання  учнів чоловічої статі, це пов'язано в першу чергу з відсутністю прикладів чоловічої поведінки.

Література:

•1.     Faustlich-Wieland H. Einführung in  Genderstudien / Hannelore Faustlich-Wieland. - Verlag Barbara Budrich, Opladen&FarmingtonHills, 2006.- S.125-132

•2.     Kreienbaum M. Jungen und Mädchen in der Schule. Konzepte der Koedukation/Maria Anna Kreienbaum, Tamila Urbaniak. - Berlin: Cornlesen Verlag Scriptor GmbH&Co.KG, 2005. - 160 S.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>