XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шавранський М.В.,Марикот О.Я. НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І УСКЛАДНЕНЬ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB.

Шавранський Михайло Васильович, к.т.н.,доцент

Марикот Олег Ярославович, магістр з автоматизації

Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу

НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І УСКЛАДНЕНЬ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

Буріння свердловин - це складний технологічний процес, особливістю якого є нестаціонарність і взаємозв'язок більшості процесів, що виникають у стовбурі свердловини і оточуючому масиві гірських порід, а також винятковість різноманітності технологічних умов, що часто призводять до винекнення непрогнозованих передаварійних ситуацій і необхідності прийняття кваліфікованого рішення в обмежений проміжок часу. Найважливішим питанням підвищення якості робіт в бурінні свердловин є зменшення кількості ускладнень і виключення аварій, що пов'язане із використанням сучасних методів контролю і комп'ютерної техніки.[1]

З врахуванням особливостей процесу буріння і необхідності прийняття рішення про можливість виникнення аварійних ситуацій або ускладнень, актуальним питанням є розробка системи контролю для запобігання аварій та ускладнень, з використанням основних положень теорії нечіткої логіки, що дасть можливість виявляти аварійні ситуації та ускладнення на початковій стадії.

Метою роботи є підвищення ефективності контролю для запобігання аварій та ускладнень в умовах невизначеності, за рахунок отримання оперативної і вірогідної інформації про взаємозв'язок параметрів і показників процесу буріння, що передує виникненню аварій та ускладнень.

Підвищення ефективності контролю для запобігання аварій та ускладнень труб досягається в даній роботі за рахунок розробки системи контролю в середовищі MatLab.

Аналіз аварійних ситуацій і ускладнень, що виникли в процесі буріння, а також їх класифікація за інформаційно-вимірювальними ознаками дозволили встановити, що основними показниками процесу буріння, які можуть бути використані для прогнозування аварійних ситуацій і ускладнень є: витрата бурового розчину на вході і виході з свердловини; момент на роторі; газовміст; навантаження на долото; тиск бурового розчину; температура розчину на вході і виході з свердловини.

Розглянуто один з видів аварій - обрив колони бурильних труб, показники якої наведені в [2]. Створено загальну модель об'єкта контролю в середовищі MatLab. Залежно від характеру, вагомості й напрямку дії всі параметри, що впливають на процес буріння, поділено на три групи: вхідна група некерованих параметрів, вхідна група керованих параметрів, вихідна група залежних контролюючих параметрів. На основі інформації одержаної в результаті опитування експертів сформульовані нечіткі правила та побудовані функції належності для ідентифікації можливих аварій та ускладнень в програмному середовищі MatLab. Вихідні результати подані у вигляді вікна Rule Viewer.

Розроблена структура системи контролю на базі нечіткої логіки з метою запобігання аварій та ускладнень в процесі буріння свердловин забезпечує підвищену точність фаззіфікації якісних вхідних сигналів з функціями належності трикутної та трапециїдальної форми за рахунок апріорного формування аналітичних залежностей для визначення точок перетину функцій належності вхідних нечітких сигналів та лінгвістичних термів, і проведена апробація системи контролю на експериментальних даних, результати якої підтверджують її ефективність.

Література:

1. Шавранський М.В. Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння: Автореф.дис...канд.техн.наук: 05.11.13/ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ., -  2003.- 16.

2. Семенцов Г.Н. Автоматизація процесу буріння свердловин. Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел. -  1998.-  300 с.


Комментариев: 2 к “Шавранський М.В.,Марикот О.Я. НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І УСКЛАДНЕНЬ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB.”

  1. Олійник Олександир:

    Такі статі я видавав ще в технікумі. А в університеті мені просто не дають реалізуватись такі викладачі, як автор цієї статті!!!!!! Переписувати чуже кожен може!!!! Коли почнеться справжня наука,Михайло Васильовичу!!! Краще зайнялись би навчанням студентів, а не цими дурницями!!!! Чесно кажучи,я дуже розчарований у вас, а ше носите горде звання ПРОФЕСОР!!!! Ше й куратор!!!!

  2. Григорій:

    Шановний Олександре! Треба уважно читати від початку до кінця тези. Де, Ви, взяли професора? Якщо там пише доцент. Де, Ви, взяли куратора? Якщо в тезах про це взагалі нічого не пише. Олександре,ніхто від Вас не забирає ручку і папір так що пишіть статті,дисертацію і захищайте її. Тоді і реалізуєтесь. Справжня наука починається там де є гроші, тобто відповідне фінансування необхідних тематик.
    А когось критикувати, при цьому самому нічого не зробивши, це некрасиво,небрагородно та й взагалі не по людськи!!! Терзайте!


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>