XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шепелюк В.Л. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ВБИВСТВ ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Шепелюк Віталій Леонідович

здобувач кафедри криміналістики

Київського національного університету внутрішніх справ

  ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ВБИВСТВ ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  Корисливі вбивства водіїв автотранспортних засобів досить поширені в Україні. Нерідко, після вчинення таких злочинів, трупи жертв спалюються, приховуються в лісополосах, закопуються в землю. Це призводить до того, що їх знаходять у зміненому стані: скелетованими, з вираженими гнилісними ознаками, підданими дії високих температур. Тому, перед слідством, постає проблема ідентифікувати такі залишки, для чого і використовуються спеціальні знання.

Розкриваючи методи встановлення особи по трупу не можна не торкнутися питання про можливості судово-медичної експертизи. У ході її проведення, крім спеціальних судово-медичних методів і методик, найчастіше використовуються й традиційні техніко-криміналістичні методи, такі як опис зовнішності трупа за методом словесного портрета, сигналітична фотозйомка та ін. Крім того, дослідження невпізнаних трупів, крім завдань типових для судово-медичної експертизи (причина й давнина смерті, характер ушкоджень та ін.), має на меті збір діагностичної й ідентифікаційної інформації про загиблого з метою подальшого встановлення його особи. Тому, зовнішній огляд і внутрішнє дослідження невпізнаного трупа спрямовані й на те, щоб з'ясувати його індивідуальні особливості й прикмети.

Для встановлення індивідуальних ознак потерпілого перед судово-медичним експертом ставляться питання про наявність і давнину заподіяних травм, про інші хворобливі розлади й перенесені хірургічні операції, сліди яких виявляються при дослідженні трупа. У ході судово-медичної експертизи уточнюється й доповнюється вся ідентифікаційна інформація, одержувана під час огляду трупа на місці його виявлення. Судово-медичний експерт визначає окремі ідентифікаційні ознаки точніше, однак з цього не треба робити висновок, що зовнішній огляд трупа на місці події є порожньою тратою часу, оскільки з моменту закінчення огляду трупа й місця його виявлення, до початку судово-медичної експертизи може пройти певний час, під час якого, за певних несприятливих умов, швидко розвиваються процеси гниття, які можуть спотворити ряд ознак і частина ідентифікаційної інформації може бути безповоротно втрачена, крім того, труп може одержати ушкодження під час його доставки в морг.

У випадках, якщо виявлено незначно змінений труп, стать, вік, зріст, антропологічний тип (приблизно) можна встановити при огляді трупа на місці події. При виявленні окремих частин розчленованого, скелетованого трупа, окремих кісток або черепа, такі відомості як расовий тип, стать, вік і зріст загиблого, встановлюються тільки в процесі судово-медичної експертизи остеометричними або морфометричними методами.

З метою встановлення роду занять або професії вбитого, слідчий ставить перед експертами питання про те, чи є на трупі індивідуальні особливості, які вказують на рід занять загиблого. Професійні ознаки різноманітні й можуть бути виявлені як при дослідженні кісток, зубів і шкіри людини, так і при вивченні піднігтьового вмісту, а також вушної сірки.

При судово-медичній експертизі кісткових залишків особливе місце займають зуби, не тільки як об'єкт, який доповнює в сукупності з іншими даними відомості про расу, вік і стать їх власника, але і як носій криміналістично значимих індивідуальних ознак, які нерідко забезпечують єдину можливість встановлення особи, якій вони належали.

Судово-біологічні дослідження (гістологічні, серологічні й інші) входять складовою частиною в судово-медичну експертизу трупа. В процесі розтину трупа проводять відбір об'єктів для біологічних досліджень. У ході таких досліджень вирішується таке коло питань: а) визначення видової приналежності тканини; б) визначення групової приналежності крові (м'яких тканин, кісток та ін); в) судово-хімічне дослідження тканин, внутрішніх органів (наприклад, кількісне визначення алкоголю).

Дослідження волосся, як біологічних утворень організму людини, також є вкрай цінним для встановлення особи загиблого. Питання про походження волосся від конкретної людини вирішується при порівняльному вивченні волосся, виявленого при огляді місця події, і зразків волосся, вилучених у підозрюваного й жертви, а при необхідності й інших осіб, які могли залишити волосся на місці події. Порівняння волосся проводиться експертом за всіма можливими характеристиками (будовою волосся в цілому й за характером будови його окремих частин). В цілому ж дослідження волосся дозволяє виявляти групову приналежність трупа.

Генотипоскопічні експертизи в Україні, є поширеними як для судово-експертних установ МОЗ України так і МВС України. Генотипоскопія дозволяє не тільки ототожнювати людину за слідами біологічного походження (кров, сперма, тканини), причому аналіз ДНК дозволяє практично з 100 % упевненістю встановлювати походження біологічного фрагмента від конкретного індивіда, але й однозначно встановлювати біологічне споріднення людей, що може бути використане при встановленні особи за трупом через встановлення споріднення у випадках, коли відсутні зразки особи, яка перевіряється.

Головним недоліком генотипоскопічного методу є висока вартість устаткування й реактивів для проведення досліджень. Крім того, до кінця не вирішені питання про стандартизацію методик ДНК-аналізу.

Отже, при встановленні особи загиблих водіїв транспортних засобів можливе використання як судово-медичних так і біологічних експертиз, при цьому доцільно щоб вони поєднувалися з судово-портретною експертизою та іншими експертними методами встановлення особи невпізнаного трупа (дактилоскопічний, одорологічний та ін.).

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>