XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шестопалова Я.І., Гордієнко Є.С. Фінансовий контроль в системі державного управління

Шестопалова Я.І.
Науковий керівник: Гордієнко Є.С.
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Фінансовий контроль в системі державного управління

Зміни, що сталися протягом останніх років в економіці та фінансових
відносинах України, впровадження нових принципів господарювання на основі
ринкових відносин, розвиток ділової ініціативи і підприємництва потребують
докорінної перебудови управлінських функцій держави, у тому числі
контрольних. На сучасному етапі розвитку існує необхідність створення досконалої системи фінансового контролю в Україні для забезпечення фінансової дисципліни під час проведення реформування народного господарства. Саме тому тема фінансового контролю є актуальною в наш час.
Питання фінансового контролю досліджувалось багатьма українськими економістами, серед яких особливо необхідно виділити: О.Д. Василика,
А.О. Єпіфанова, О.П. Кириленко.
Метою даного дослідження є висвітлення сутності фінансового контролю, його ролі у забезпеченні фінансової дисципліни, та розробка шляхів підвищення значення фінансового контролю на сучасному етапі розвитку економіки України.
В системі фінансового контролю особливе місце належить державному фінансовому контролю, який виявляє відхилення від прийнятих законів, стандартів, визначає ефективність, доцільність та економність управління ресурсами.
Аналізуючи ефективність фінансового контролю в Україні, можна виявити низку серйозних проблем становлення державного фінансового
контролю. Найважливіша з них – методологічна проблема, пов’язана з недостатньою з’ясованістю природи внутрішнього та зовнішнього фінансового
контролю. Як показує світовий досвід, система дійового державного
фінансового контролю має складатися із двох незалежних, але однаково
важливих частин: внутрішнього державного фінансового контролю і незалежного – зовнішнього. У нашій державі спостерігаються спроби штучного об’єднання внутрішнього і зовнішнього фінансового контролю, що пояснюється нерозумінням суті питання [3, с.37]. Наступна проблема полягає в тому, що сьогодні державний фінансовий контроль не поширюється на доходи Державного та місцевих бюджетів. В Україні такі функції покладені на податкову службу. Важливою проблемою є також відсутність належного державного фінансового контролю за використанням державної та комунальної власності. У сфері управління центральних та місцевих органів влади перебувають сьогодні 4100 державних підприємств, із них 404 великих підприємства повністю контролюються державою, бо мають у статутному фонді більш ніж 50% державної власності [1, с.143]. Як з’ясувалося, з боку держави керівництво і контроль за діяльністю таких підприємств фактично не здійснюється. Величезні фінансові потоки і кошти зовсім не контролюються. Ще одна вагома проблема – відсутність системи здійснення контролю за використанням державних коштів. Порушення чинного законодавства, нецільове витрачання коштів, марнотратство і навіть розкрадання стають, на жаль, нормою нашого життя. Згідно останніх даних, за І півріччя 2008 року підрозділами державного фінансового контролю було проведено 31 ревізія і перевірка, якими охоплено 52 підприємства. Проведеними ревізіями виявлені фінансові порушення в 12 підприємствах і установах, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави (наприклад, недоотримання фінансових ресурсів на суму 0,1 тис.гривень) [4].
Для підвищення ролі фінансового контролю в Україні, вирішення основних проблем у державі, що пов’язані з цим питанням, необхідно реформувати систему фінансового контролю. Серед заходів реформування можна виділити: розроблення законодавчої бази, нормативно-правових актів, інструктивних і методичних документів, що підвищують ефективність державного фінансового контролю; створення й відпрацювання механізму координації роботи контрольних органів; вирішення питання поліпшення матеріально-технічного забезпечення контрольних органів; проведення заходів з удосконалення професійного рівня працівників контрольних органів; вивчення і впровадження в практику іноземного досвіду проведення державного фінансового контролю.
Таким чином, розглянувши стан фінансового контролю в Україні, можна дійти висновку про недооцінку ролі фінансового контролю в Україні для забезпечення фінансової дисципліни у державі. Такий стан призводить до значних фінансових порушень, які мають тенденцію до зростання протягом останніх років, що спричинено рядом проблем у цій галузі. Наявність значних обсягів фінансових порушень визначає потребу в підвищенні ролі фінансового контролю на сучасному етапі розвитку економіки. Вирішення цих проблем може бути досягнуте лише завдяки розробленій стратегії удосконалення, яка повинна відповідати вимогам сучасності та спиратися на прийняті у всьому світі норми.
Література:
1.Стефанюк І. Б. Теоретичні засади побудови нової системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 11.- C.137-146
2.Басанцов І. В. Стандартизація фінансового контролю як один із початкових етапів реформування контрольної системи України // Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- C.33-39
3. http://www.rbc.ua/rus/newsline/2008/08/15/414211/shtml.

e-mail: yanusia08@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>