XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевченко С.П. Індивідуалізація навчання у вищій школі (на прикладі викладання іноземних мов).

Рубрика: Педагогіка

Викладач Шевченко Світлана Петрівна

Таврійська державна агротехнічна академія (м. Мелітополь)

  Індивідуалізація навчання у вищій школі (на прикладі викладання іноземних мов).

  Кожна людина це індивідуальність зі всіма притаманними їй особливостями. Кожен педагог повинен вміти використовувати багаті внутрішні резерви особистості його слухачів. До таких резервів відносяться наступні властивості: світогляд, життєвий досвід, інтереси та схильності, емоції та почуття, контекст діяльності, та інші. Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей студентів - давня традиція педагогіки. Необхідність цього очевидна, адже всі студенти значною мірою відрізняються за різними показниками. Це зумовлено їх індивідуальними відмінностями, котрі і визначають необхідну міру індивідуального підходу. Враховуючи загальні психологічні особливості, ми, тим самим забезпечуватимемо розуміння матеріалу кожним студентом. Але досягти цього нелегко, оскільки здібності до навчання іноземної мови у студентів різні. Щоб студент на занятті постійно був зайнятий виконанням посильного завдання, слід, глибоко вивчивши індивідуально-психологічні відмінності учасників навчального процесу, відповідним чином поєднувати фронтальні, індивідуально-групові та індивідуальні форми роботи. Велику допомогу тут надають диференційовані завдання.

Поняття диференціації у вузівському навчанні як засіб індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності передбачає:

•1)     педагогічну диференціацію змісту навчання професійного спілкування іноземною мовою;

•2)     диференціацію як особливий спосіб організації самого процесу навчання професійному спілкуванню у навчально-пізнавальній діяльності тих, хто навчається;

•3)     диференціація як педагогічно доцільне співробітництво викладача зі студентами через організацію діяльності всієї навчальної групи з налагодженням цієї взаємодії за законами комунікації в підсистемі: "педагог → ті, хто навчаються → той, хто навчається."

Організація диференційованої підтримки студентів немовних вузів у вивченні професійного спілкування іноземною мовою містить кілька важливих етапів:

•1)     визначення викладачем у навчальній групі типологічних груп студентів;

•2)     надання диференційованої допомоги студентам з різним рівнем володіння мовою;

•3)     підвищення рівня особистісної самооцінки студентів з низьким рівнем володіння мовою в процесі їх взаємодії на занятті з іноземної мови із викладачем та однокурсниками;

•4)     формування потреби в самостійній пізнавальній діяльності та індивідуальній саморегуляції в розумовій діяльності.

Таким чином, індивідуалізація навчання це співвідношення прийомів навчання з зазначеними властивостями особистості кожного слухача, тобто ці властивості ураховуються під час виконання вправ та завдань.

Індивідуалізація як компонент методичного змісту заняття потребує від викладача необхідності дотримуватись наступних положень:

•-         ведучою є особиста індивідуалізація, тобто урахування всіх властивостей особистості кожного студента під час виконання завдань та вправ, що забезпечує мотивацію та інтерес до навчальної діяльності;

•-         індивідуалізація використовується під час навчання всім видам мовленнєвої діяльності. тобто пронизує весь учбовий процес;

•-         важливим аспектом індивідуалізації є урахування індивідуальних властивостей слухачів та їх постійний розвиток.

Література:

•1.     Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие.- М.: ВЛАДОС, 1996. - 529 с.

•2.     Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning: Conference Papers. - Ostroh, 2002. - 208 c.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>