XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевчук А. В. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПРАЦЯХ М. СЛАБЧЕНКА

Шевчук Альона Валентинівна, викладач

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПРАЦЯХ М. СЛАБЧЕНКА

Для розуміння різноманітних історичних та економічних реалій України велике значення має творчість видатного історика, академіка ВУАН Михайла Єлисейовича Слабченка (1882 - 1952).До сфери інтересів автора входила політична, соціальна та економічна історія України ХІХ - початку ХХ ст.

Головною працею М. Слабченка є «Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст.» [1], яка складається з 42 розділів і двох частин. У першій частині досліджується стан сільського господарства України - село, правове становище селян, поміщиків, землеволодіння та землекористування, інвентарна реформа, рента, оподаткування. Другу частину присвячено промисловості - міста, торгівля, громадський рух, суспільна думка, підготовка реформ 1860-1870-х рр. Хронологічно том охоплює першу половину XIX ст. до селянської реформи 1861 р. Праця побудована на значному архівному матеріалі. М. Слабченко використав архів Новоросійського генерал-губернатора, військовий архів, переселенський архів, фонди Одеського губернського архіву, фамільні архіви професора О. Маркевича, рукописи Строганівської бібліотеки. Залучено велику кількість опублікованих джерел, монографій, статей, статистичних даних, довідкових видань. А. Санцевич вважає, що більшість положень праці М. Слабченка і сьогодні «уявляються свіжими, оригінальними» [2, с.49].

Другий том «Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст.» [3] є продовженням першого з 1861 р., тобто від скасування кріпосного права і до революції 1905 р. й складається з 47 розділів та бібліографічного покажчика, що вбирає в себе близько трьох сотень видань. М. Слабченко торкнувся в ньому найрізноманітніших аспектів історичного буття України на зламі століть: промислового розвитку, зрушень у сільському господарстві, розвитку суспільної думки, громадських рухів, політичних подій, розвитку права. Відмовившись від застосованого в першому томі тематично-хронологічного принципу, М. Слабченко виклад подій веде за хронологією, що, на його думку, мало покращити архітектоніку праці.

Працюючи над третім томом «Матеріалів...», М. Слабченко створив своєрідну концепцію «українського імперіалізму»: «імперіалізм на Україні був одвертай - російський, починаючи з Бозна яких часів... Ми були колонією. Але... ми були колонією, яку оспорювали в російського капіталізму чужинці (французи). Завдяки цьому, суто українська буржуазія (не селяни!) теж існувала. Вона балансувала між двома імперіалізмами - російським і французьким. Крім того, ця буржуазія ділилася в свою чергу на 2 угрупування: 1) що йшло по лінії національного об'єднання (від Карпат і до Кавказу) й 2) що виходило з територіальних поглядів. Уже саме прагнення відриву частин української людності від якоїсь держави в інтересах об'єднання є імперіалізм ембріонального типу... Таким чином, про імперіалізм український можна говорити зовсім свобідно...» [4, с.9-39].

Аграрне питання в історії України ХІХ-ХХ ст. досліджувалось М. Слабченком в ряді статей: «З історії медвяного права», «Бджільництво на Вкраїні» [5, с.21-22]. Проте найбільш цінним, на нашу думку, є його конспект лекцій, прочитаних для вчителів агротрудшкіл в Одесі влітку 1927 р. під назвою «Боротьба за системи землеволодіння і форми господарства в Україні ХІХ-ХХ століть» [6], де автором виділено такі розділи: «Тенденції до товарного господарювання на Україні», «Аграрні відносини в період кріпацького права», «Перехід до землеволодіння прусського типу», «Криза 80-х рр. XIX ст.», «Сільське господарство за промислового капіталізму», «Боротьба за землю в 1905 р.», «Перемога фермерського господарства», «Спроби перетворити Україну в колонію».

Важливе місце відведено М. Слабченком проблемам кооперації - як історії, так і поточної діяльності та її правового регулювання. Він виступав юридичним консультантом кооператорів, розповідав про історію та повсякденні справи і проблеми кооперативних організацій. Завданнями спілки він вважав, «що в найближчому майбутньому, коли державне життя ввійде в якусь певну колію, кооперація стане тим, може єдиним фактором, який сприятиме відбудуванню економічного добробуту на цілком демократичних началах, без ексцесів, еволюційним шляхом» [7].

Таким чином, праці М. Слабченка, присвячені економічної історії України, не втратили наукового значення і в наш час. Надбанням національної історичної науки є фундаментальна монографія «Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст.»

Література:

•1.     Слабченко М. Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст. / М. Слабченко. - Одеса: ДВУ, 1925. - Т.І. - 320 с.

•2.     Санцевич А.В. Видатний український історик М.Є. Слабченко / А.В. Санцевич // Історичні зошити. - К., 1993. - 70 с.

•3.     Слабченко М. Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст. / М. Слабченко. - Одеса: ДВУ, 1927. - Т.2. - 278 с.

•4.     Винар Б. Академік Михайло Слабченко: Матеріали до біографії та бібліографії / Б. Винар // Український історик. - Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1982-1983. - № 3-4 (75/76). - С.9-39.

•5.     Слабченко М. Бджільництво на Вкраїні і «Прикре непорозуміння» проф. С. Шелухина / М. Слабченко // Пасічник. - 1926. - №7. - С.21-22.

•6.     Слабченко М. Боротьба за системи землеволодіння і форми господарства в Україні ХІХ-ХХ століть / М. Слабченко. - Одеса: ДВУ, 1927. - 62 с.

•7.     Нові шляхи. - 1919. - 22 березня.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>