XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шевель А.О. ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ МОЛОДІ.

Шевель Анжеліка Олександрівна

Глухівський державний педагогічний університет

ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ МОЛОДІ

Екологічні проблеми в Україні потребують першочергового розв'язання, і визначається це об'єктивними показниками стану довкілля й здоров'я людей. Тому сьогодні питання екологічного виховання та освіти молоді набувають першочергового значення.

Екологічне виховання передбачає виховання гуманного став­лення до природи (моральне виховання); формування системи екологічних знань і уявлень (інтелектуальний розвиток); розвиток естетичних почуттів та участь дітей в посильній для них діяльності з догляду за рослинами і тваринами, з охорони і захисту природи.

Осно­ви екологічного виховання люди­ни закладаються з раннього віку, якщо дитині у сім'ї розповідають про навколишній світ з позиції любові та дбайливого відношення. Таким чином, переконання людей формуються з дитинства. Одними з базових моральних за­вдань, що стоять перед виховате­лями та викладачами усіх рівнів, є виховання любові дитини до Вітчизни і, як наслідок, бережли­ве ставлення до рідної природи. [2,16]

Екологічне виховання має бути поєднане відповідним чином із системою екологічної освіти, коли екологічні знання входять до базового компонента шкільної освіти і до структури вищої школи. Якщо в індустріально розвинених країнах Заходу екологія стає повноцінним складником системи освіти, то в Україні загальна шкільна освіта продовжує залишатись консервативною в плані її екологізації. У кращому випадку набуття екологічних знань відбувається факультативним шляхом. Деякі набутки екологічного чину спричиняються в процесі викладання біології та географії, проте загальний стан залишається незадовільним.

Так, Крисаченко В.С. наголошує на тому в школі слід викладати не лише краєзнавство, народознавство, чи інші потрібні для осягнення нашої Землі предмети, а й життєзнавство, орієнтоване екологічно, з урахуванням наших реалій, і в шкільному життєзнавстві екологія України повинна мати наскрізне звучання.[2, 498]

З метою екологічного виховання школярів поряд з традиційними уроками в школах ефективними фомами роботи є:  проведення в населених пунктах та областях екологічних дитячих фестивалів до Всесвітньо Дня Землі, конкурсів екологічного плакату, літературного твору, використання екологічних казок і оповідань.

Молодь може взяти участь в створенні громадських екологічних організацій, проведенні масових природоохоронних акцій; організації акцій щодо збереження біорізноманіття; проведення конкурсів, конференцій, фестивалів та виставок; організації екологічних таборів.

Невід'ємною ланкою екологічного виховання та освіти слід визнати також природоохоронну пропаганду, яка крім загально-освітнього значення дозволяє посилити установки та переконання її соціального об'єкта (аудиторії) щодо екологізації свідомості та поведінки.

Отже, основне завдання екологічної освіти та виховання - необхід­ність закріпити у суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство не має права жити за рахунок майбутніх поколінь.

Література:

•1.        Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: Знання, 2001.

•2.        Федоренко О.І., Тимочко Т.В., Ткач В.Н. Питання екологічного виховання та освіти населення// Екологічний вісник. - 2005. -  №3. - С.16

•3.        Яцик А.В. Екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення. - К.: Оріяни, 2003.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>