XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ших Н.В. ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Рубрика: Педагогіка

Ших Надія Василівна (аспірантка)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО КОМП'ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Із впровадженням у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій постає проблема не тільки забезпечити кожного студента комп'ютером, але і підібрати такі педагогічні програмні засоби, які зробили б процес навчання більш ефективним. 

Для вирішення основних проблем навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не достатньо розробити засоби, які дозволяють здійснювати перехід від сценарію навчальної програми до комп'ютерної програми.  Більшість розробників інструментарію для програмування навчальних курсів, як правило, перебільшують не тільки можливості створених ними авторських систем, але і взагалі їх значення, недооцінюючи важливості тих психолого-педагогічних проблем, які виникають при розробці навчальних програм.

З іншого боку, створення зручного інструментарію для змістовного наповнення навчальних програм не дає змогу повністю вирішити проблему створення ефективних навчальних курсів, адже саме ефективність є основним показником високої якості навчальної програми.  А ефективність визначається тим, наскільки комп'ютерна навчальна програма забезпечує дидактичні цілі навчання, а це може бути вирішене тільки після її апробації. 

Проте можна сформулювати основні вимоги до комп'ютерної навчальної програми, яка використовується у вищому навчальному закладі.  Вона повинна:

1) дозволяти будувати зміст навчальної діяльності з урахуванням основних принципів педагогічної психології і дидактики;

2) давати можливість реалізовувати будь-який спосіб управління навчальною діяльністю, вибір якого зумовлений, з однієї сторони, теоретичними переконаннями розробників навчальної програми, а з іншого - цілями навчання;

3) стимулювати високу мотивацію студентів до навчання, причому не тільки за рахунок інтересу до самому комп'ютера. Необхідно забезпечити навчальні мотиви, інтереси студентів до пізнання;

4) забезпечувати діалог, який би виконував наступні функції: активізував пізнавальну діяльність студентів шляхом включення їх у процес міркування; моделювати спільну (суб'єкт-суб'єктну) діяльність; сприяти розумінню навчального матеріалу;

5) зміст навчального матеріалу і складність навчальних задач повинні відповідати віковим можливостям, враховувати набуті знання, вміння і навички та будуватися з урахуванням індивідуальних особливостей студентів;

6) зворотний зв'язок повинен бути педагогічно виправданим, інформувати про помилки, містити інформацію, достатню для їх усунення; діагностувати навчання студентів з метою індивідуалізації, а також надання необхідної допомоги;  не вимагати спеціальних знань і зусиль для введення відповіді.

7) сприяти розв'язанню навчальних задач, забезпечуючи педагогічно обґрунтовану допомогу, достатню для того, щоб розв'язати задачу і засвоїти спосіб її розв'язання;

8) адекватно використовувати всі способи представлення інформації у вигляді тексту, графіки, зображень, у тому числі рухомих, а також звуку і кольору. 

Зараз багато комп'ютерних навчальних програм представлено у вигляді мультимедійних курсів, які дають можливість поєднувати різні способи подачі інформації - текст, статичну і динамічну інформацію, аудіо- та відеозаписи у єдиний комплекс, який дає можливість студенту стати активним учасником навчального процесу, оскільки видача кожної нової порції інформації відбувається у відповідь на його дію.

Також досить поширеними є віртуальні моделюючі середовища.  Наприклад, при викладанні аналітичної геометрії ефективно використовуються cередовища GRAN-2D, GRAN-3D та «Жива геометрія».

Література:

1.  Айсмонтас Б.Б. Некоторые психолого-педагогические особенности создания и использования компьютерных обучающих программ в вузе. - "Психологическая наука и образование", 2004г., №4, С.51-59.

 

e-mail: Nadezda_shykh@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>