XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шихахмедов М.Ш., Варченко І. М., к.т.н. Коноваленко О.Д. Підвищення якості пасажирських автоперевезень

Шихахмедов М.Ш., Варченко І. М.
Керівник : к.т.н., доц. Коноваленко О.Д.
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Підвищення якості пасажирських автоперевезень

На сьогодні в Україні створився ринок автотранспортних послуг. Це дає можливість забезпечити потреби населення в пасажирських перевезеннях. Але галузь пасажирських автоперевезень має ряд проблем, головними з яких виявились такі: низький рівень платежоспроможності населення; відсутність державної системи компенсації перевізникам витрат, пов’язаних з безкоштовним перевезенням пільгових категорій населення; цінові обмеження в наслідок державного регулювання тарифів на автопослуги; відсутність ефективного механізму інвестування в технічне переобладнання та модернізацію рухомого складу автотранспортних підприємств тощо. Як наслідок - нестача фінансових ресурсів для забеспечення ефективної роботи автотранспортних підприємств(АТП). Також досить істотним чинником занепаду галузі автотранспортних перевезень виявилась відсутність ефективного фінансового механізму, який мав би забезпечити виживання підприємств автотранспорту в умовах ринку. До того ж на 60-70% рухомий склад автотранспортних підприємств замортизований, середній його вік майже в 2 рази перевищує нормативний. Тобто на сьогодні більша частина пасажирського парку підлягає списанню. Все це не може не позначитися на якості автотранспортного обслуговування населення. Негативна динаміка виробництва автотранспортних послуг викликана погіршенням фінансового стану більшості АТП. Дефіцит фінансових ресурсів обумовлений великою часткою пасажирів пільгових категорій і неповною компенсацією з бюджету збитків на їх перевезення (в середньому 20% від обрахованих), високим рівнем зносу транспортних засобів, зростанням цін на паливо та енергію, запасні частини та агрегати, збільшенням поточних витрат на технічне обслуговування та ремонт застарілої техніки. Також не останню роль відіграє неефективна інвестиційна діяльність АТП внаслідок нестачі власних фінансових ресурсів та неспроможність віднайти альтернативні методи фінансування. Виживання підприємств пасажирського автотранспорту без негайного вирішення проблеми рухомого складу. Без цього дуже складно забезпечити регулярність та безпеку руху, високу якість послуг і підтримувати на якісному рівні інші показники. В Україні в умовах сьогодення низький рівень фінансування транспортних підприємств, регулювання чинних тарифів не дає змоги нормального фінансування АТП. А це, в свою чергу, робить неможливим оновлення парку рухомого складу за рахунок власних джерел фінансування. Великі відсотки за кредитами (переважна більшість яких короткострокові) та неплатоспроможність пасажирських АТП не дозволяють використовувати цю форму фінансування капітальних вкладень в рухомий склад. Інвестори не вважають привабливою планово-збиткову галузь, тому вливань коштів з їх боку не передбачається. Таким чином, найбільш реальним шляхом оновлення та поповнення технічної бази автотранспортних підприємств може виявитись фінансовий лізинг. Протягом останніх трьох років ринок лізингу в Україні швидко зростає. Сьогодні іноземні банки входять на ринки, спрощуючи доступ до фінансування та збільшуючи можливості таких фінансових інструментів, як лізинг. З метою визначення існуючих можливостей для потенційних інвесторів в Україні, проект «Розвиток лізингу в Україні» провів третій річний огляд ринку лізингу. Основні результати дослідження представлені наступними даними:
- упродовж 2005-2006 років кількість лізингових компаній збільшилась на 30%. цьому сприяло декілька факторів: зростання зацікавленості у лізингу з боку іноземних банків, що ввійшли на український ринок минулого року; зростання обізнаності щодо лізингу серед широкої громадськості та державних службовців; швидкий розвиток фінансових ринків України, а також кращий доступ до кредитних ресурсів; - загальна вартість портфелю лізингових угод зросла приблизно на 108%, тобто з 344млн дол. до 716 млн. дол. на 1 січня 2007 р. кількість працівників у лізинговій індустрії також збільшилась на 50% та складає майже 1400 чоловік; - незважаючи на те, що цього року залізничний транспорт зайняв перше місце по вартості портфелів лізингових угод, найпопулярнішим активом продовжують залишатися легкові автомобілі. У той же час, дослідження показало значне зростання лізингових угод щодо муніципального пасажирського та вантажного транспорту, сільськогосподарської техніки та обладнання для промислового виробництва, проте їх реальні показники ще залишаються низькими. Сьогодні існують декілька вітчизняних виробників автобусів: Львівський автобусний завод та Черкаський авторемзавод, який входить у структуру концерну Укрпромінвест, що спроможні за незалежної підтримки задовольнити попит на автобуси різних класів та місткості. Адже насичення ринку транспортних засобів новими якісними конкурентоспроможніми автобусами власного виробництва надає змогу забезпечити ефективне функціонування галузі пасажирських автоперевезень. Але сьогодні автотранспортні підприємства придбати рухомий склад можуть лише шляхом кредиту або лізингу, тобто за умови відстрочення кінцевого розрахунку на деякий час. Це викликано відсутністю у АТП фінансових pecypcів та вартістю автобусів, ціна на які коливається в межах від 150 до 400 тис.грн. Таким чином, ситуація сьогодні така: виробники автобусів та перевізники не мають чітко відпрацьованого механізму, за яким можна було б продавати виготовлений транспорт в кредит або на умовах лізингу. Кредитні та лізингові відносини між ними не мають масового характеру i виникають лише за умов, коли покупці пропонують готову схему роботи. Це означає, що АТП саме повинне знайти фінансово-кредитну установу, яка стала б лізингодавцем або кредитором, що, звичайно, у багато разів ускладнює роботу. Як наслідок - скорочення виробництва автобусів та їх реалізації. Для реалізації постанови №379 «Про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування населення та виготовлення транспортних засобів для перевезення пасажирів» можна запропонувати в загальному вигляді таку схему роботи. На першому етапі автотранспортне підприємство визначається з типом,маркою та кількістю автобусів, які йому необхідні для роботи. На другому етапі проводиться аналіз можливості оплати підприємством щомісячних лізингових платежів. Для цього місячний платіж, передбачений лізинговою угодою, порівнюється з виручкою, що генерується предметом лизингу. На третьому етапі з місцевими органами влади погоджується сума, яку вони мають виділити на сплату лізингових платежів для підтримки АТП. Запропонована схема відображає в загальному вигляді тi відносини, що мають поєднати виробника автобусів та перевізника за участю лізингової компанії та місцевого бюджету. Перевагами цієї схеми є те, що витрати на придбання дорогої техніки розподіляються між перевізником та бюджетом, адже в сьогоднішнім ситуацій нi перший, ні останній не можуть взяти на себе витрати на придбання рухомого складу в повному обсязі.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>