XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шипитко М.Д., к.мед.н. Семеняк А.В. МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ У ЖІНОК В ПРЕМЕНОПАУЗІ.

Рубрика: Медицина

Асистент Шипитко М.Д., к.мед.н. Семеняк А.В.

Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Буковинський державний медичний університет

МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ У ЖІНОК В ПРЕМЕНОПАУЗІ

Дисфункційні маткові кровотечі обумовлені функціональними порушеннями в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, в основі яких лежить порушення ритмічної секреції гормонів яєчника. Гормональні зміни призводять до асинхронності і неадекватності дозрівання ендометрія, відсутності секреторних змін та розвитку гіперплазії, яка є морфологічним субстратом кровотеч. Гіперпластичні процеси ендометрія, незважаючи на достатньо тривалу історію їх вивчення, продовжують залишатись однією з провідних і найбільш важливих проблем сучасної гінекології та онкогінекології. Пріоритетність проведення досліджень в даному напрямку обумовлена, в першу чергу, тим фактом, що вказана нозологічна група належить до числа проліферативних захворювань, які при рецидивному перебігу можуть стати фоном для злоякісних новоутворень слизової оболонки порожнини матки. Частота малігнізації гіперпластичних процесів ендометрія коливається в досить широких межах (25-50%) і визначається морфологічними особливостями захворювання, тривалістю та кількістю його рецидивів, також віком пацієнток. ДМК являють собою поліетіологічне захворювання, особливий тип реагування репродуктивної системи на вплив пошкоджуючих факторів. Частота ДМК варіює в широких межах, за даними  літератури приблизно від 10 до 35% припадає на пременопаузальний вік. В цьому віці збільшується кількість гістеректомій з приводу стійких порушень менструального циклу та пов'язаної з ними патологією ендо- та міометрія.

Загальновідомо, що одним із основних етапів адекватної профілактики будь-якого захворювання є виділення груп ризику в популяції щодо його виникнення. Тому, враховуючи вищесказане, метою нашої роботи було дослідження основних факторів ризику виникнення гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пременопаузального віку для розробки алгоритмі прогнозування та профілактики вказаної патології. В основу роботи покладено проведений нами ретроспективний аналіз за 2002-2004 рр. пацієнток, що знаходились на стаціонарному лікуванні в обласній клінічній лікарні м. Чернівці (378 карт копій), які звернулись за медичною допомогою з діагнозом: маткова кровотеча в пременопаузі.  Вікова категорія склала 40-55 років, зокрема: 40-45  років - 163; 45-50 - 181; 50-55 - 34.

Вивчення особливостей менструальної функції показало, що середній термін менархе у даних хворих склав 13,4-13,7 року. Тривалість менструального циклу становив 27,4-27,9днів. Середній термін початку статевого життя становив 20,1-20,7 років. Кількість вагітностей  і пологів в анамнезі становила від 1 до 2-3 пологів, та 1-2 медичних абортів або самовільних викиднів. У всіх пацієнток переважали скарги на різного роду порушення менструального циклу (передменструальні кров'янисті виділення, ациклічні кров'янисті виділення, тривалі менструації з значною крововтратою тощо). Тривалість порушень менструального циклу коливалась від 6 міс. до 3 років і в середньому становила (1,3±0,4) років  (протягом 1-го року відмічалось у - 154; 1,5 року - 133; 2 роки - 64; 3 роки - 27). У 20 хворих, у яких ДМК рецидивували, раніше проводилось лікувально-діагностичне вишкрібання слизової стінок порожнини матки. Оперативне лікування у зв'язку з повторними ДМК та гіперпластичним процесом ендометрія за 3 роки отримали 11 хворих. При гістологічному досліджені видалених органів у цих хворих виявлено поєднання доброякісних гіперпластичних процесів ендометрія- та міометрія і патологічні зміни в яєчниках.

Більшість пацієнток мали несприятливий преморбідний фон у вигляді поєднання гінекологічної та екстрагенітальної патології. Структура гінекологічної захворюваності за даними карт стаціонарних хворих, була представлена запаленням придатків матки 73 жінок, післяабортні та післяпологові ендометрити 9 пацієнток, у 22 пацієнток виконувалась кріо- або діатермокоагуляція шийки матки з приводу ерозії шийки матки, ендоцервіцит - 6 жінок, міома матки (субсерозне та інтрамуральне розташування вузлів) - 43. Структура екстрагенітальної патології складала: порушення жирового обмінну у 18 жінок, гіпертонічна хвороба - 6 пацієнток, варикозне розширення вен у 7 пацієнток, ІХС - 56 пацієнток, патологія щитоподібної залози - 4 пацієнтки.

При гістологічному дослідженні виявлена проста гіперплазія (активна форма) у 47 пацієнток, залозисто-кистозна виявлена у 164, атипова гіперплазія (вогнищевий та дифузний аденоміоз) діагностовано у 17 хворих. Поліпи ендометрія поєднувались з залозистою та залозисто-кистозною гіперплазією ендометрія у 48 випадках. Із них у 27 хворих виявлено залозистий, у 12 - залозисто-фіброзний, у 9 - фіброзний поліп ендометрія.

Таким чином, гормональна терапія гіперпластичних процесів ендометрію у жінок на тлі екстрагенітальної патології має бути диференційованою. При відсутності обмінно-метаболічних порушень перевагу у лікуванні гіперпластичних процесів ендометрію необхідно віддавати засобам з найбільш вираженим трансформуючим впливом на ендометрій. Всі жінки з екстрагенітальною патологією та гіперпластичними процесами ендометрію вимагають перед проведенням гормонального лікування поглибленого обстеження.

Література.

•1.     Порівняльна характеристика ранніх клімактеричних симптомів у жінок з хірургічною та природною менопаузою / О.М.Барна, С.О.Галкіна, Т.М.Ониськів, О.Я.Буратинська // Вісник наукових досліджень. - 2002. - №3. - С.76-78.

•2.     Патологія менопаузального віку як одна з основних проблем нашого суспільства / Л.А.Белінська, Л.М.Маланчук, З.М.Кучма та ін. // Вісник наукових досліджень. - 2002. - №3. - С.68-69.

•3.     Huser B.M. Depression, menopause and estrogens: is there a correlation? // Maturitas. - 2002. - Vol. 41, Suppl. 1. - P.13-18.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>