XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шишко Я. Р., Степакова Н. М. ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Шишко Яна Русланівна,

науковий керівник Степакова Наталія Миколаївна,

старший викладач кафедри трудового і аграрного права

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Випускники вищих навчальних закладів (далі ВНЗ)- молоді фахівці - є однією з соціально малозахищених категорій населення. Тому державна політика у цій сфері має бути спрямована на пошук шляхів розв'язання проблем, пов'язаних із працевлаштуванням випускників ВНЗ та покращенням ситуації, виокремлення конкретної проблеми і розробка плану по її усуненню. Правові аспекти працевлаштування молоді, враховуючи випускників, досліджувала значна кількість науковців, зокрема, Ю. Богоявленська, Т. Буда, Т. Заяць, В. Кравченко, Н. Анішина, Д. Верба, К. Бондарчук, Ю.М. Шитова та інші.

Вiдповiдно до даних наданих Державною службою зайнятостi, приблизно половина безробітних, молоді люди віком до 35 років, а рівень безробіття серед молоді є значно вищий, ніж серед інших вікових категорій [1]. Саме тому, виникає необхідність проведення аналізу недоліків у працевлаштуванні випускників ВНЗ.

Проблеми, що стосуються працевлаштування випускників ВНЗ, спричинені певними особливостями соціального стану і трудової поведінки: недостатнiм освітнім рівнем; низькою адаптованістю та вразливістю щодо  економічного й соціального середовища; підвищеними вимогами щодо працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту, характеру і умов праці; високою професійною і територіальною мобільністю, що зумовлена неусталеністю та слабкістю економічних і соціальних зв'язків молодої людини, а також тим, що роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них досвіду. 

На думку Ю. Богоявленської дані проблеми можливо врегулювати за допомогою вдосконалення положень номативно-правових актiв, шляхом:

- розробки процедури реалізації положень ухвалених Програм для молоді, а також узгодження на всіх рівнях механізму субвентування;

- пропозиції у проектах Державного бюджету на рік закладати суми видатків на розвиток інтелектуальної сфери, у тому числі ухвалення дієвого фінансового механізму пільгового кредитування здобуття вищої освіти та проведення наукових досліджень молодими вченими;

- закладання у бізнес-планах суб'єктів господарювання  не менше 20% у фондах розвитку персоналу на підвищення кваліфікації та професійне навчання молоді для цілей покращення її якісних характеристик;

- розробки системи заходів, спрямованих на стимулювання молоді до роботи в Україні, у тому числі через розвиток молодіжного підприємництва (зокрема шляхом інвестування діяльності малих та середніх підприємств, заснованих молодими підприємцями) та участі в громадських роботах;

- ухвалення процедури легалізації праці через її переведен­ня із тіньового сектору економіки (особливо у сільській місцевості);

- розробки та затвердження на державному рівні Програми гідної праці для молоді (у відповідності до базової, укладеної з Міжнародною організацією праці);

- створення резервного фонду на випадок погіршення фінансової, економічної, соціальної чи політичної ситуації в країні, який би забезпечував покриття ризиків (або непередбачених видатків) молодими сім'ями (у тому числі відновлення пільгового кредитування будівництва і реконструкції житла, запровадження соціальних програм захисту здоров'я) [2, с.53-54].

Для регулювання проблемних питань вже прийнято низку нормативних актів, таких як: Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року №2998-ХІІ [3], Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 79 від 23 березня 1994 р. [4], Указ Президента України № 77/96 від 23 січня 1996 р. «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»[5], Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням [6] тощо.

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні сформована нормативна база, але для регулювання відносин працевлаштування випускників ВНЗ, вона потребує вдосконалення і подальшого розвитку. На нашу думку крім шляхів вдосконалення даних відносин, запропонованих Ю. Богоявленською, також необхідно:

- спростити механізми переходу молоді від навчання до трудової діяльності;

- ввести нові підходи до працевлаштування випускників на перше робоче місце;

- зробити нормою стажування студентів стаціонару вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які завершили початковий цикл навчання з відповідної спеціальності;

- врегулювати ці заходи за допомогою норм нового законодавства, які б підвищували рівень відносин працевлаштування випускників ВНЗ і сприяли б їх подальшому розвитку.

Однак окремими діями неможливо домогтися продуктивної зайнятості та гідної праці для молодих людей. Для вирішення цих питання потрібні спільні і рішучі зусилля всіх учасників ринку праці - держави, роботодавців і профспілок.

Література:

1. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України // http://www.dcz.gov.ua/.

2. Богоявленська Ю.В. Адміністративно-правові механізми управління зайнятістю молоді в Україні в умовах фінансової кризи // Економіка і право. - 2009. - 13. - С.47-54.

3. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-ХІІ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4. Про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України: Положення,затверджене наказом Міністерства освіти України від 23 березня 1994 р. № 79 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

5. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 р. № 77/96 в редакції Указу від 16 травня 1996 р. № 342/96 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>