XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шишов Ю.Б. СТАН МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Шишов Ю.Б.

студент 5 курсу спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середовища»

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв

СТАН МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Надмірна експлуатація природних ресурсів, що здійснювалася в минулому, стала причиною загострення екологічної ситуації в Україні: відбулося антропогенне переформування природних екосистем, знизилася їх продуктивність, збіднилося біологічне різноманіття, виснажилися запаси мисливської фауни. Через відсутність необхідних коштів залишаються низькими темпи відновлення чисельності основних видів мисливської фауни, не виконуються заходи з інтенсифікації ведення мисливського господарства.

Розробка наукової проблематики, пов'язаної з підвищенням ефективності охорони, відтворення і використання природоресурсного потенціалу в останні роки посилилася. В її вирішення внесли вклад такі вчені як Байтала В.Д., Бистряков І.К., Бондар В.С., Борщевський П.П., Варанкін В.В., Ведмідь М.М., Генсірук С.А., Добряк Д.С., Дорогунцов С.І, та багато інших вчених.

Наявність існуючих проблем вимагає розробки і наукового обгрунтування природоохоронних заходів щодо удосконалення системи відтворення мисливських ресурсів, підвищення ефективності їх охорони і використання. В контексті реалізації вказаних заходів виникає необхідність продовження наукових досліджень з методики екологічної оцінки мисливських угідь та розробки на їх основі нового організаційно-економічного механізму, впровадження якого сприяло б виходу мисливського господарства з кризового стану, активізації його розвитку, розширеному відтворенню чисельності мисливської фауни. Не може залишатися поза увагою і обгрунтування основних напрямів щодо збереження можливостей мисливського господарства та організації його використання на принципах сталого розвитку.

Розглянемо стан функціонування мисливського господарства Миколаївської області на прикладі одного з районів - Миколаївського району. Мисливські угіддя Миколаївської міськрайради УТМР розміщені в південно-західній частині Миколаївської області. Вони представлені, в основному, сільськогосподарськими угіддями. Лісовий фонд представляє собою окремі лісові урочища, які не мають особливого значення для ведения мисливського господарства, бо знаходяться поблизу міста та серед дачних масивів. Загальна площа мисливського господарства складає 51606 га.

 Основним завданням мисливського господарства є збереження, відтворення та раціональне використання тваринного світу, що може буте досягнуте за рахунок створення для мисливських звірів та птахів кращих умов існування, забезпечення кормовою базою, боротьби з хижаками та браконьєрством.

На території мисливських угідь Миколаївської міскрайради Українського товариства мисливців та рибалок мешкають такі види мисливських звірів та птахів: козуля, кабан, заєць-русак, борсук, лисиця, єнотовидний собака, куниця, тхір, видра, фазан, куріпка сіра. Динаміка чисельності основних видів мисливської фауни  досліджуваного району наведена у таблиці 1. Облік мисливської фауни здійснювався єгерським складом господарства з залученням мисливців методом шумового прогону і, як правило, під час проведення полювання чим пояснюються деякі розбіжності у кількості пернатої дичини в наведений період.

Таблиця 1

Динаміка чисельності основних видів мисливської фауни в Миколаївському районі Миколаївської області за 2007-2010рр.

Види тварин Кількість тварин по роках, гол.
2007 2008 2009 2010
Козуля 10 8 8 8
Кабан 7 8 10 10
Хутрові звірі - всього 2135 2161 1601 1812
Перната дичина - всього 3700 5560 4548 3780

Слід відмітити, що основним завданням, яке покладено на штатних робітників та громадських інспекторів є охорона мисливських угідь. Під охороною мисливських угідь слід розуміти комплекс заходів охоронного призначення. Основний захід, який повинен здійснюватись всіма штатними робітниками господарства, а також громадськими інспекторами - це боротьба з браконьєрством. Добрі результати дає патрулювання в угіддях. Окрім цього повинна здійснюватись агітаційно-масова робота засобами наглядної агітації (плакати, вивіски, художні аншлаги, панно), а також шляхом виступів в пресі, по радіо, телебаченню. Мисливцям необхідно довести межі господарства і відтворювальних ділянок, режим полювання, норми відстрілу, час спокою (місяці тиші), а також такси для нарахування розміру стягнення за збитки заподіяні незаконним добуванням диких звірів або птахів.

Обов'язковим заходом ведення мисливського господарства на закріплених площах є облік чисельності мисливських звірів та птахів, що є найбільш трудомістким заходом у всіх мисливських господарствах незалежно від їх завдань і напрямків. Метою обліку є з'ясування чисельності основних видів мисливської фауни та їх розміщення на території господарства. В результаті обліку господарство отримує обгрунтовані дані про чисельність звірів на всій території, окремих ділянках, обходах та лісництвах. На основі цих матеріалів роблять аналіз і планують усю основну діяльність господарства та встановлюють норми відстрілу, вирішують необхідність часткової чи повної заборони промислу того чи іншого виду.

Отже, пріоритетними напрямками стратегії в контексті сталого розвитку економіки є: ресурсна і екологічна збалансованість у сфері використання мисливських угідь; їх захист від браконьєрства, збереження та підвищення екологічних функцій мисливського господарства в процесі їх використання.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>