XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шоліна Н.А. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХУТРОВОГО ЗВІРИННИЦТВА

Шоліна Наталя Анатоліївна

Миколаївський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХУТРОВОГО ЗВІРИННИЦТВА

Дослідження економічної ефективності хутрового звірівництва, формування та функціонування ринку хутра в цілому і хутросировини зокрема відзначається відсутністю чіткого обґрунтування і розуміння форми хутряного ринку, методологічного і методичного забезпечення умов  його формування і функціонування, комплексної оцінки, правове забезпечення відзначається недосконалістю.

Економічна ефективність звірівництва у спеціальній літературі системно не розглядалася близько тридцяти років. Публікації економічного спрямування з'явилися лише в останні роки (І.В. Коновалов[1]). Питанням розвитку галузі, зокрема технології утримання звірів, їх селекції та племінної справи присвячені публікації А.В. Афанасьєва[2], А.П. Китаєвої[3] та інших.

Економічна ефективність кліткового звірівництва характеризує рівень використання виробничого потенціалу галузі. Вона показує інтенсивність з якою створюється прибуток на підприємствах з виробництва шкурок хутрових звірів. Стосовно організації звірівництва, економічна ефективність оцінює оптимальність комбінації чинників виробництва хутросировини і раціональність їх взаємодії.

Підвищити продуктивність звірівництва можна двома шляхами:

•1)     збільшення кількості продукції;

•2)     підвищення якості продукції;

Кращої економічності хутрового звірівництва можна досягти, діючи в таких напрямках:

•1)           скороченням нераціональних затрат при виробництві продукції;

•2)           зменшення втрат у процесі виробництва.

Обидва відмічені шляхи підвищення економічності ведуть до зменшення собівартості продукції у виручці і збільшують частку прибутку. Ознаками економічної ефективності виробничої системи є: зменшення частки затрат у виручці, збільшення прибутку з гривні затрат, і підвищення маси прибутку за звітний період часу.

Для оцінки економічної ефективності кліткового звірівництва найбільш прийнятними, на наш погляд, є показники: діловий вихід, якість продукції, трудомісткість і собівартість 1 вирощеної голови молодняка та 1 шкурки, середня ціна реалізації відповідної продукції, прибуток і рівень рентабельності.

Економічна ефективність звірівництва залежить не лише від дбайливого використання в процесі виробництва матеріальних ресурсів, але й від заощадження часу - незамінного чинника виробництва.  Економія часу залежить від тривалості виробничого циклу і швидкості реалізації готової продукції. У ринковій економіці швидкість обороту фінансових коштів і скорочення часу зберігання готової продукції на складі є основою зменшення повної собівартості хутросировини на величину витрат із оплати кредитів і складських витрат, що призводить до зниження виробничої собівартості і зростання економічної ефективності хутрового звірівництва.

Економічна ефективність хутрової галузі тісно взаємопов'язані з чинниками зовнішнього та внутрішнього середовища, які мають безпосередній вплив на хутрову галузь і в сукупності утворюють виробничу систему.

Виробнича система звірівництва - це складне організаційне ціле, сукупність предметів, частин і явищ, що взаємодіють і взаємозалежні між собою. Функціонування такої системи залежить від безлічі організаційних умов - явищ і процесів, об'єктивних і суб'єктивних за своїм характером. Система звірівництва існує не ізольовано, а перебуває в просторовому, економічному і правовому середовищі системи національного господарства, є її елементом, який постійно знаходиться під впливом численних різновекторних сил.

За напрямом взаємодії з системою звірівництва ці сили поділяються на дві нерівноцінні групи - умови зовнішнього середовища, дія яких направлена ззовні, і умови внутрішнього середовища, що діють всередині і зсередини. Умови зовнішнього і внутрішнього середовища утворюють сукупність чинників виробництва, які знаходяться в постійній взаємодії між собою і системою.

Чинники зовнішнього середовища стабільні в короткостроковій перспективі та, як правило, не можуть змінюватися під дією виробничої системи. Вони є чинниками першого порядку, оскільки первинні по відношенню до виробничої системи [4, с.74].

До чинників зовнішнього середовища системи звірівництва можна віднести наступні: природнокліматичні, біологічні, державні, соціально-демографічні, економічні, науково-технічні, соціально-культурні, міжнародні, конкурентні, ринкові, сировинні, фінансові.

Одні з наведених чинників впливають на економічну ефективність системи звірівництва безпосередньо, інші - побічно. Чинники зовнішнього середовища, що безпосередньо діють на економічну ефективність системи звірівництва - складають його операційне середовище. До таких чинників можна віднести: ринковий, сировинний, конкурентний, економічний, фінансовий, міжнародний, біологічний, соціально-культурний, кліматичний, державний (правовий). Соціально-демографічний і науково-технічний чинники зовнішнього середовища консервативні і проявляють свій вплив на систему звірівництва побічно.

Чинники внутрішнього середовища є чинниками другого порядку, оскільки знаходяться під впливом чинників зовнішнього середовища. Їх дія визначається специфікою внутрішнього пристрою системи, її організацією. Одні з цих чинників обмежені рамками виробничої системи і можуть регулюватися усередині системи, дія інших розповсюджується за межі системи і піддається коректуванню лише частково.

Окремі дослідники класифікують внутрішні чинники економічної ефективності за характером взаємозв'язків між елементами виробничої структури на організаційно-економічний, техніко-технологічний і біологічний .

До цих чинників правомірно додати людський чинник у вигляді робочої сили, який є найактивнішим елементом виробництва з усіх чинників, оскільки визначає мету виробництва, організовує всі чинники в єдину виробничу систему та ініціює виробничий процес. На практиці  провідна роль робочої сили в розвинутих економічних системах підтверджується її високою вартістю на ринку праці.

Отже, на економічну ефективність виробництва хутра впливає безліч факторів, які необхідно враховувати при правильній організації виробництва хутра з метою збільшення прибутку. 

Література:

•1.     Коновалов І.В. Основні тенденції та особливості розвитку хутрового звірівництва в Україні // Економіка АПК.-2006.-№1.-С.32-35.

•2.     Афанасьев В.А., Перельдик Н.Ш. Клеточное пушное звероводство.- М.: Колос, 1966. - 169 с.

•3.     Китаєва А.П. Загальне звірівництво. - Одеса: Друк, 2001.-216 с.

•4.     Синюков М. И., Щакиров Ф. К. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях.- М.:  Агропромиздат, 1990.- 184 с.

 

e-mail: nsholina@meta.ua

 


Один комментарий к “Шоліна Н.А. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХУТРОВОГО ЗВІРИННИЦТВА”

  1. василий:

    интересно


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>