XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шоліна Н.А. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ХУТРОСИРОВИНИ

Студентка 6 курсу

Шоліна Наталя Анатоліївна

Миколаївський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ХУТРОСИРОВИНИ

Хутровиробництво на сьогодні посідає одне з основних стратегічних місць в економіці України, так як його розвиток забезпечує державі додаткові надходження та розширення  сфери зайнятості сільського населення. Галузь, враховуючи загальну економічну кризу, перебуває  не в найкращому стані, але за допомогою розширення каналів збуту та обсягів реалізації хутро сировини за кордон,  хутровиробництво може покращити своє становище. Вихід українських хутровиробників із хутром високої якості на нові ринки  мають стати засобом забезпечення виходу з довготривалої кризи, досягненням структурних зрушень в галузі, підвищення якісних показників діяльності в господарствах, які спеціалізуються на виробництві хутра.

Питанням хутрового звіринництва присвячені публікації Коновалов І.В.[1], Жинчин М.Я.[2] Шепелев А., Печенежская И. [4], Берестов В.А.  [5] та інших. Проте вказані автори розглядали переважно питання технологічного утримання звірів, їх селекції, племінної роботи та проблем економічної ефективності галузі. Щодо організації реалізації в хутряному підкомплексі, то публікації присвячені цим питанням з'явилися в Україні лише останнім часом. Це викликано тим, що галузь не вважалась пріоритетною, адже виробляла предмети не першої необхідності, а по-друге - звіринництво порівняно з іншими тваринницькими галузями характеризувалося значною специфічністю виробництва.

Ринок хутряної продукції поділяється на ринок продукції звіринництва та ринок промислового хутра. В свою чергу ринок продукції звіринництва поділяється на ринок хутра та ринок племінних звірів. Також виділяють в даному виді ринку ринок хутряного напівфабрикату та ринок готової хутряної продукції.

Ринок хутровини норки клітинного звірівництва - це сфера звернення необроблених шкірок нірки клітинного розведення  та  капіталів, з частковим саморегулюванням виробництва і реалізації хутровини. Ринку хутровини норки клітинного звірівництва властиві особливості всього ринку хутряної продукції, як частини цілого.

Основними постачальниками необроблених шкурок норки на вітчизняний ринок хутровини є спеціалізовані звірівницькі господарства, причому близько 80% шкірок нірки проводиться великими зверогосподарствами, з поголів'ям самок норки основного стада 10 тис. голів і більше. У господарствах України, які спеціалізують на виробництві хутра існують проблеми з каналами реалізації хутра. Бувають випадки, коли хутросировину протягом тривалого часу після забою тварин не можна збути, що призводить до несвоєчасного розрахунку з кредитними установами та втрати якості хутросировини. Останнє призводить до зниження ціни, за яку можна продати хутро. Відомі прецеденти, коли відвантажене і продане хутро внаслідок недосконалості законодавства, яке регулює зв'язки між господарюючими суб'єктами, поверталося до господарств, що також призводило до прямих збитків.

Так, за оцінками фахівців, близько 20% хутросировини господарства  реалізують за бартерними угодами, розраховуючись за отримані корми на переробних підприємствах харчової промисловості, енергопостачання, устаткування, комунальні послуги тощо. Це значною мірою обмежує можливості звірогосподарств у пошуках кращих варіантів закупівель засобів виробництва, а, значить, негативно позначається на діяльності господарств.

Основними клієнтами виробників хутросировини найчастіше виступають приватні підприємці, особливо великі партії хутра скуповує Росія, Італія, Греція, Туреччина, Іспанія і Німеччина. Незначну частину хутра реалізують хутровим фабрикам. Поширені випадки, коли національним хутровим фабрикам вигідніше здійснювати закупівлю хутросировини за кордоном, оскільки ціни на неї нижчі. Крім зазначених, основними покупцями хутра є постачальники ветпрепаратів, міжнародні аукціони, інші споживачі (заможне населення), тощо.

Зазвичай хутро намагаються реалізувати на хутрових біржах, зі складу або ж через хутряні аукціони. Практика світового ринку показує, що на ринку хутровини тенденції зміни цін - зростання або спад - визначають саме хутрові аукціони. Аукціон хутровини - це взаємодія багатьох продавців і багатьох покупців. Особливістю ринку хутровини так само є сезонність продажів: у відкриття і закриття сезону продажу проводиться хутровий аукціон.

В даний час з  активно працюючих відомі наступні аукціонні центри: Росія - Санкт-Петербурзький, ВАТ «Союзпушніна»; Данія - Копенгагенський, Копенгагенський хутряний центр; Фінляндія - Хельсінкі, Фінський хутровий центр; США - Сієтл, American Legend; Канада - Торонто, Північно-американській хутровий аукціон (NAFA).

Ціни на вітчизняне хутро в світовій кон'юнктурі нижче, ніж ціни на хутро, яке виробляється в інших країнах.  Різниця в цінах на вітчизняне хутро щодо західно-европейских  і канадського аукціонів залежить, крім інших, і від наступних умов від того, що якість партій вітчизняної норки, що виставляються, набагато нижча, ніж у аналогічного товару, виробленого в Західній Європі і Америці, а також, що підготовка товару до аукціонних торгів на Санкт-Петербурзькому хутровому аукціоні має недоліки через  невідповідність маркування якості товару, оскільки партії шкірок норки приймаються в тій якості, яка заявлена в специфікації до товару.

Отже, можна стверджувати, що в галузі хутряного звіринництва при створенні сприятливих умов розвитку, збільшення кількості інвестицій можлива стабілізація та поступове нарощування виробництва хутра і підвищення його ефективності. Але, на нашу думку, необхідно посилити роль держави у становленні внутрішнього та зовнішнього ринку хутра. При цьому об'єктивно необхідною є розробка програми розвитку хутрового звіринництва, в якій обов'язково  слід передбачити заходи державної підтримки, спрямовані на підвищення та розвиток ринку хутра в Україні.

Література:

•1.     Коновалов І.В. Основні тенденції та напрями підвищення ефективності розвитку хутрового звірівництва в Україні / І.В. Коновалов // Економіка АПК. -  2006. -  №1 - С. 88-91

•2.     Жинчин М.Я Звірівництво в міжнародному аспекті / М.Я. Жинчин // Вісник Таврійської академії. - 2004. - Вип.33. - с. 161-166

•3.     Жинчин М.Я.Економічна ефективність хутрового звірівництва - основа конкурентоспроможності галузі/ М.Я. Жинчин //  Вісник Подільської державної аграрної академії. - 2004. - Вип.12, т.2 - с.114-117

•4.     Шепелев А. Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: учебн. пособие/ А. Шепелев, И. Печенежская.  - Ростов-на-Дону: 2001. - 371с.

•5.     Берестов В.А. Научные основы звероводства / Берестов В.А.- Львов: Наука, 1985 - с.10-110.

 

e-mail: nsholina@meta.ua


Один комментарий к “Шоліна Н.А. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ХУТРОСИРОВИНИ”

  1. василий:

    спасибо Вам за этот вклад
    в развитие сельского хозяйства независимой Украины


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>