XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шолом І.В. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Магістр, Шолом Ірина Валеріївна

Національний аерокосмічний університет ім.М.Е.Жуковського  «ХАІ», Харків

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

В економіці України нараховується близько 158 000 підприємств в галузі житлово-комунального господарства. Надання послуг, як правило, повністю зосереджено в так званих локальних монополіях, при котрих відсутня конкуренція і, відповідно стимули до скорочення операційних витрат. Фінансування поточних витрат комунальних підприємств більш ніж на 45% виконується за рахунок бюджетних асигнувань [1].

Одним із факторів, що забезпечує створення конкурентних стимулів в галузі виробництва комунальних послуг може бути впровадження приватного підприємства шляхом приватизації комунальних підприємств як цілісних майнових комплексів.

У зв'язку з цим, особливу актуальність має вибір однозначних методів оцінки ринкової вартості підприємств комунального господарства.

У світовій практиці використовується три підходи до оцінки ринкової вартості компанії (підприємства): витратний (вартісний), доходний та порівняльний [2, с.153-179; 3, с.97-114]. Сутність вартісного підходу полягає у визначенні витрат, необхідних для підтримки чи створення бізнесу. Особливістю доходного підходу є прогнозування доходів, які має отримати інвестор у майбутньому. Порівняльний підхід базується на зіставлені об'єкту оцінки з аналогічним об'єктом.

Оцінка ринкової вартості комунального підприємства з метою приватизації обумовлює збереження їх як цілісних майнових комплексів, а також перетворення їх з дотаційних у рентабельні. Це свідчить про необхідність використання доходного підходу до оцінки вартості (ціни) таких підприємств. При цьому алгоритм дохідного підходу необхідно  корегувати на динамічну здатність підприємств до прибуткової операційно-фінансової діяльності, яка в свою чергу, повинна створювати передумови для зростання вартості компанії.

Оскільки новий інвестор повинен здійснювати суттєві капіталовкладення, то балансову вартість підприємства потрібно зменшити на величину інвестицій для запровадження більш ефективних технологій.

У процесі відбору конкретної моделі оцінки ринкової вартості підприємств, що підлягають приватизації необхідно враховувати наступні фактори:

1. По-перше, суттєві інвестиції для впровадження підвищення ефективності господарчо-фінансової діяльності (енерго-, матеріалозбереження);

2. Можливе забезпечення доходності цих підприємств за рахунок підвищення цін (тарифів) на комунальні послуги обмежується не стільки конкуренцією, скільки регулюванням ціноутворення державними та місцевими органами влади;

3. Вимоги до збереження таких підприємств як цілісних майнових комплексів і стратегічна важливість їх для населених пунктів;

4. Аналіз витратності нових інвестицій в умовах можливих альтернативних джерел формування фінансових ресурсів.

Література:

•1.  Інтернет сайт Кировоградської обласної державної адміністрації управління житлово-комунального господарства- www.kr-komunhoz.gov.ua 

•2. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании и управление.-3-е изд., перераб.и доп./Пер.с англ.-М.:ЗАО «Олимп-Бизнес».2005-576с.

•3. Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг/Е.В.Чиркова.-М.:Альпина Бизнес Букс, 2005.-190с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>