XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шова Н.В. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Шова Ніна Володимирівна

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ТЕНДЕНЦІЇ  ЗМІНИ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

  Становлення ринкових відносин в Україні та інших країнах з перехідною економікою супроводжувалось низкою негативних явищ на ринку праці, одним з яких було виникнення та поширення довготривалого безробіття.

Становлення ринкових відносин в Україні та інших країнах з перехідною економікою супроводжувалось низкою негативних явищ на ринку праці, одним з яких було виникнення та поширення довготривалого безробіття.Безробіття - це явище, за якого працездатне населення незайняте в суспільному виробництві, або коли  частина економічно-активного населення не може використати свою робочу силу.

Становлення ринкових відносин в Україні та інших країнах з перехідною економікою супроводжувалось низкою негативних явищ на ринку праці, одним з яких було виникнення та поширення довготривалого безробіття.Безробіття - це явище, за якого працездатне населення незайняте в суспільному виробництві, або коли  частина економічно-активного населення не може використати свою робочу силу.Рівень безробіття дуже шкідливо впливає  на стан людини та її свідомості.

Причина безробіття:

•1)     структурні зміни в економіці;

•2)     нерівномірність розвитку продуктивних сил у народному господарстві, в окремих регіонах;

•3)     постійний прогрес техніки, особливо НТР;

•4)     пошук працівників, нових робочих місць, де вища заробітна плата, змістовна робота;

•5)     диспропорція розвитку економіки;

•6)     обмеженість попиту на товари та послуги. [2]

Активне сприяння розвитку ринку праці допоможе легко знайти роботу для людей які втратили віру в кращі часи. Тому для нашого народу є доцільним активно змінювати сучасний стан нашої економіки, що в свою чергу призведе до зниження рівня безробіття.

Основні тенденції на ринку праці в Україні:

•1.     Перша тенденція - зберігається спрямованість до збільшення пропозиції робочої сили та зменшення попиту на неї.

•2.     Друга тенденція - приховане безробіття.

•3.     Третя тенденція - реструктуризація українського ринку робочої сили.

•4.     Четверта тенденція - диференціація безробіття, утворення регіонів з підвищеним рівнем зареєстрованого безробіття, осередків часткового в окремих галузях.[3]

Зареєстровані безробітні згідно з безробіття чинним законодавством - це громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Безробітними визнають також інвалідів, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.

На сьогоднішній день ситуації в країні досить вражаюча. Відповідно даним за 2011 рік рівень безробіття в Україні становить 28%. Це є досить негативним явищем, оскільки це призводить до непередбачених ситуацій в країні.  [5]

За даними Державного комітету статистики, рівень зареєстрованого безробіття в Україні на кінець січня склав 2,1% від загального числа населення. За офіційними даними, нині в Україні зареєстровано 585,6 тисяч безробітних. Водночас експерти кажуть, що реальне безробіття - значно вище.

Зростання кількості безробітних співпало із ухваленням нового Податкового кодексу, і відбувається на тлі планів уряду провести пенсійну реформу.

При цьому ще у грудні минулого року цей показник дорівнював 2%, у листопаді - 1.6%, а у жовтні - 1.4%. Більшість безробітних складають жінки та міське населення (310 тисяч - жінки, а 324 тисячі - міське населення). При цьому допомогу із безробіття отримують 447,9 тисяч осіб, а середній розмір цієї допомоги складає 814 гривень на місяць.[4]

На сьогоднішній день державі потрібно створити програму яка відкриє нові перспективні можливості для народу та їхнього працевлаштування. Не останню роль відіграє вибір професії серед молоді.

Кожен з нас прагне здобути освіту, стати першокласним спеціалістом, але чи зможе держава забезпечити робочим місцем кожного громадянина - це вже питання.

Скорочення чисельності економічно-активного населення призводить до зменшення пропозиції робочої сили на ринку України.

Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці мають бути:

•-         вдосконалення системи оплати праці;

•-         розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів;

•-         соціальна підтримка окремих груп;

•-         підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;

•-         запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування;

•-         впровадження механізмів звільнення і перерозподілу, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва. [1]

Основними передумовами припинення безробіття виступають:

1. Створення нових робочих  місць паралельно з вже існуючими.2. Розширення сфери послуг (через значне падіння рівня життя попит на послуги скорочується; ростуть лише послуги державного сектора, що є негативним явищем).

3. Дотації на створення робочих місць, пільги при найманні, допомога малому і середньому бізнесу.

4. Перенавчання або підвищення кваліфікації кадрів (ці заходи допомагають, коли одні галузі вгасають, а інші розвиваються, тобто при структурній перебудові господарства; зараз же йде спад у всіх галузях, що обумовлений суспільною кризою).

5. Інвестиційні фонди міністерств і відомств.[3]

Безробіття є досить негативним явищем в Україні. Тому наше завдання зупинити виникнення економічно-неактивного населення. Спрямувати населення до активних змін. Завдяки перетворенням  ми подолаємо не бажану ситуацію.

Література:

1. Лук'яненко Г.Я., Ковтун Р.М. Проблеми безробіття в Україні та шляхи їх вирішення//Актуальні проблеми економіки № 9, 2008р.

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчально-методичний посібник. За заг. ред. проф. Качана Є. П. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. - 373 с.

3. Черниш Т., Власенко О. Сутність та особливості довготривалого  безробіття в Україні //Україна:аспект и праці №3, 2006.

4. http://www.bbc.co.uk/.

5. http://www.news.finance.ua/.

 

 

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>