XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Штангей Н. М., Аксьонова В.Ю. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ.

Рубрика: Економіка

Штангей Наталя Миколаївна

Аксьонова Вікторія Юріївна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Зовнішньоекономічні зв'язки як засіб реалізації загальнодержавних інтересів.

  Серед процесів, які визначають особливості розвитку сучасного світу, провідним є процес інтернаціоналізації господарського життя. Його суть полягає в тому, що національні економічні системи можуть ефективно розвиватися лише за умови їх міжнародної взаємодії та переплітіння. Тому нині важко назвати країну, яка б не була суб'єктом міжнародних економічних відносин і не зазнавала впливу зовнішнього середовища.

Якщо розглядати економіку країни з точки зору функціональної орієнтації, то вона складається з двох секторів: внутрішньої та зовнішньої економіки. Призначення внутрішньої економіки - задоволення потреб споживачів за рахунок внутрішнього виробництва, зовнішньої - вихід на міжнародні ринки товарів, послуг та факторів виробництва з метою підвищеня загальноекономічного добробуту країни. Таким чином, основний критерій виділення цих двох секторів - наявність економічних зв'язків між господарськими одиницями, які репрезентують різні країни.

Виходячи з цього, можна дати визначення зовнішньоекономічних зв'язків як комплексної системи різнобічних форм міжнародного співробітництва держав та їх суб'єктів у різних галузях економіки.

В історичному аспекті зовнішньоекономічні зв'язки є продуктом цивілізаціїї, оскільки виникають з появою держави і еволюціонують водночас з її розвитком. В економічному аспекті зовнішні економічні зв'язки - це операції, пов'язані з обігом товарів, послуг, грошових коштів і капіталу між різними економічними і валютними зонами.

Серед основних причин, які стимулюють розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, слід виділити такі: нерівномірність економічного розвитку різних країн світу; відмінності в сировинних ресурсах; відмінності в людських ресурсах; нерівномірність розміщення фінансових ресурсів; характер політичних відносин; різний рівень науково - технічного розвитку; специфіка географічного положення та природних, кліматичних умов.

Підводячи підсумки, важливо відзначити, що нині Україна має зовнішньоекономічні зв'язки та здійснює зовнішньоторговельні операції зі 185 країнами світу. Для України більш перспективним є вихід на світовій ринок у своїй державноекономічній цілісності з наступною інтеграцією у світову економіку.

 Держава прагне вмонтувати ринкові сили, конкуренцію в сфері міжнародної взаємодії в механізм державного регулювання, додати йому гнучкість. Не зважаючи на значні потенційні можливості включення України у систему світового господарства, зараз на цьому шляху постають певні об'єктивні перепони. Це вимагає оперативної та докорінної зміни акцентів у зовнішньополітичній діяльності України щодо розвитку міжнародних господарських відносин. Функціонування механізму реалізації зовнішньоекономічних зв'язків має бути спрямоване передусім на реалізацію загальнодержавних інтересів.

Література

1. Макогон Ю. В.  и др.  Внешнеэкономическая деятельность. - Донецк: Регион, 1998.

2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. пос. // За заг. ред. А. А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2003. - 272 с.

          3. Румянцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність. - К.: Центр учбової літератури, 2003. - 300с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>