XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Штик О.В. ПЕДАГОГІЧНА РЕФОРМА СИСТЕМИ ОСВІТИ ПЕТЕРА ПЕТЕРСЕНА

Штик Ольга Владиславівна

Здобувач, Уманський Державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

                   ПЕДАГОГІЧНА РЕФОРМА СИСТЕМИ ОСВІТИ ПЕТЕРА ПЕТЕРСЕНА

           Процес становлення та розбудови сучасної освіти неможливий без урахування напрацьованого   зарубіжного педагогічного досвіду.

  Кінець ХІХ - початок ХХ століття були ознаменовані в історії педагогічної думки провідних європейських країн новими підходами до вирішення найважливіших науково-теоретичних проблем освіти. Це  період широкої експериментальної діяльності  «нових шкіл» Англії, Франції, Швейцарії та Німеччині. Фактично за кожною експериментальною школою стояла самобутня філософія  освіти з відпрацьованою методикою навчання та виховання.

Система шкільного виховання в Німеччині складалась в русі монархічних та мілітаристських поглядів. Економічні, соціальні та  політичні чинники зумовили виникнення реформаторської педагогіки, та вимагали реформування «старої» школи.

 Зазначений період мав  вирішальне значення для подальшого розвитку педагогіки як науки в цілому так і окремих її  галузей.

 Серед визначних педагогів Німеччини кінця ХІХ - початку ХХ століття особливе місце посідає  Петер Петерсен (1884-1952), - педагог- реформатор, професор Йєнського університету, який зробив вагомий внесок у розвиток педагогічної науки,  шкільної та вищої освіти в Німеччині. 

 Педагогічні погляди П. Петерсена формувалися під впливом багатьох європейських педагогів-гуманістів. Гуманізм його педагогіки можна сформулювати в наступних тезах: створення позитивного психологічного клімату, конструктивність прийняття людини як особистості та її підтримка.

 Працюючи в Йенському університеті, де він перший у Німеччині відкрив та очолив факультет педагогіки, була розроблена та впроваджена ним нова модель організації навчального процесу в русі ідей нового часу - Йєна-план.

В основу роботи Йєна-плану покладені принципи, які визначають систему взаємовідносин в тріаді «людина - школа - суспільство», визнання унікальності кожної особистості, її поваги; поєднання свободи і самостійності дітей та їх взаємозалежність в повсякденному житті, навчанні, праці; тісна співпраця вчителів і батьків; створення суспільства, побудованого на гармонії взаємовідносин між людьми, яке стимулює розвиток індивідуальності особистості; визнання школи - організацією самоврядування; побудова процесу навчання на основі ритмічно змінюючих один одного видів діяльності; оцінка поведінки та успіху конкретної дитини з  погляду її розвитку.

         П. Петерсен  здійснив реформування шкільної освіти створивши  «Йєна-план». При відновленні німецької шкільної системи освіти після ІІ світової війни, модель школи П. Петерсена довго ігнорувалася. Багато сільських шкіл вважали педагогіку Петерсена антисучасною. З цієї причини у вісімдесяті роки ХХ століття у Німеччині діяло тільки чотири школи за Йена-планом, у колишній Німецькій Демократичній Республіці  модель Петерсена  сприймали як політично небезпечну. Але на сучасному етапі,  багато агресії та насильства в школах Європи привело до того, що Йена-план на сьогодні знову актуалізується. У Голландії за цим планом  діють 200 таких шкіл, і мають дуже добру репутацію. Школи, що виникли на хвилі реформатор-ского педагогічного руху Німеччини сприяли здійсненню світової реформи шкільної освіти. Більшість інноваційних технологій на сьогодні  використовується  в педагогічній науці.

          В наш час необхідна перебудова в сучасній освіті України. Виникнення величезної кількості нових учбових закладів, зміни вимог до випускників, а отже, і до викладачів, свідчать, що система освіти не може бути такою інертною до нововведень, як 10-15 років тому. Основою успішного впровадження нововведень в практику є продуктивна інноваційна діяльність участників процесу освіти; насамперед тих, хто учить або готується до цієї діяльності.

         Розповсюдження ідей німецьких педагогів-реформаторів і впровадження їх в життєву реальність шкільної практики має одне із провідних місць у діяльності сучасної школи.

Література:

1. Klein-Landeck M. Wie modern ist Freie Arbeit? Maria Montessori und Peter Petersen im Lichte neuerer Lerntheorien // Erziehung und Unterricht. Osterreichische Padagogische Zeitschrift. - 2002. - H. 3, № 4. - S. 280-286.

2. Petersen P. Der kleine Jena-Plan - 62. Aufl. / Beltz Verlag. - Weinheim und Basel, 2001. - S. 137. - Bibliogr.: S.90, 95-100.

3. Petersen P. Beitrage zur Schulpadagogik und Erziehungsphilosophie / Agentur Dieck. - Heinsberg, 1985. - S. 185.- Bibliogr.: S. 55-80.

4. Gotz M. Petersens Wochenplanunterricht und das Anliegen des offenen Unterrichts heute // Kinderleben.

Zeitschrift fur Jenaplan-Padagogik. - 1994. - H. 5, № 1. - S. 48-49.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>