XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шуль Г.К., Ябковська С.П. ВИДИ ГОЛОСОВИХ ПОРУШЕНЬ І ЇХ КОРЕКЦІЯ

викладачі Шуль Г.К., Ябковська С.П.

Луцький педагогічний коледж

ВИДИ ГОЛОСОВИХ ПОРУШЕНЬ І ЇХ КОРЕКЦІЯ

Порушення голосу, пов'язані з різними захворюваннями голосового апарату, дуже поширені як у дорослих, так і у дітей.

Голосові навантаження, пов'язані із залученням школярів до художньої самодіяльності, при недотриманні гігієнічних вимог ведуть до посилення патології голосу. Діти, що не отримали своєчасної допомоги, набувають стійкої неповноцінності голосового апарату. Надалі це впливає на вибір професії, збільшує контингент осіб з різними порушеннями голосової функції.

Вчительська професія припускає володіння добре поставленим, звучним голосом, виразною інтонацією; що ж до вчителя то він, володіючи цими даними, крім того, повинен бути професійно підготовленим до профілактичної роботи по розвитку, охороні дитячого голосу і його корекції у випадках порушень.

Однією з проблем  є вивчення патології голосу і способів його відновлення.

Порушення голосу у дітей і дорослих зазвичай  виявляються в двох формах - афонії (повній  втраті голосу) і дистонії  (частковому його порушенні).

Як і всі дефекти мови  дефекти голосу розділяються на центральні і периферичні, кожен з них може бути органічним і функціональним. Переважна більшість порушень виявляються як самостійні, причинами їх виникнення є захворювання і різні зміни тільки  голосового апарату.

Найбільш поширені і в той же час найбільш багатообразні функціональні порушення голосу. Причини функціональної патології можуть бути найрізноманітнішими - починаючи з голосової перевтоми, поганої постановки голосу і кінчаючи різними інфекційними захворюваннями і впливом психічних чинників.

До периферичних функціональних порушень відносяться фонастенія, гіпо- і гіпертонусні афонії і дисфонії. Фонастенія - порушення голосу, у ряді випадків, особливо в початкових стадіях, що не супроводжується  видимими об'єктивними змінами в голосовому апараті. Дане порушення має професійний характер і розвивається у осіб  голосомовних професій. Виявляється фонастенія в порушенні координації дихання і фонації, в неможливості володіти голосом - підсилювати  і послаблювати  звучання, в появі детонації і ряду  суб'єктивних відчуттів. Гострі форми можуть супроводжуватися  афонією.

Перевантаження голосового апарату при недотриманні підлітком охоронного режиму в період мутації може привести до порушення функції внутрішніх м'язів; гортані у вигляді гіпо- і гіпертонусу.

Гіпотонусна дисфонія (афонія) виникає при деяких інфекціях (ОРВІ, грипі, дифтерії), а також при сильному перенапруженні голосу. Страждають м'язи, що звужують голосові складки. Патологія голосу може виявлятися від легкої осиплості до афонії з явищами голосового стомлення, напруги і болю в м'язах шиї, потилиці і грудної клітки.

Гіпертонусні (спастичні) порушення голосу обумовлені підвищенням тонусу : горлових м'язів з переважанням тонічного спазму у момент фонації. Причини їх виникнення повністю не вивчені, але розвиваються спастичні дисфонії: і афонії у  осіб  що форсують голос.

Останніми роками область педагогічної дії при різних порушеннях голосового апарату значно розширилася, отримавши в практиці термін фонопедія. Ми визначаємо фонопедію як комплекс педагогічних дій, направлених на поступову активізацію і координацію нервово-м'язового апарату гортані за допомогою спеціальних вправ, корекцію дихання, а також корекцію самої особи того, що навчається В процесі фонопедичних занять встановлюються і закріплюються такі умови голосоведення, коли голосовий апарат працює з найменшим навантаженням при хорошому акустичному ефекті. Це педагогічний процес, що базується на фізіології голосоутворення.

Для вправ використовується голосна найбільш зручна для вокаліста. Досвід показує, що це голосна «у», але для деяких співаків це «а» або «і». Поступово додаються дзвінкі приголосні, наприклад - ля, мі, ма, мо. Вправи підбираються до квінти, на найбільше зручному для співака діапазоні.

В практиці фонопедії використовується ряд прийомів, які впливають на характер роботи голосоутворюючих м'язів. Це: фонація з закритим ротом, фонація на гребні через тонкий папір, фонація з прикладанням до рота рупора з долонь, фонація з закритими вухами.

Спів з закритим ротом на -М-  і з відкритим на -Н-  активує головні резонатори,  і робить неможливим форсування голосу. Фонація через гребінь з тонким папером сприяє м'якій подачі звуку.

Коли голосові складки недостатньо активні і створюють безтембровий звук, фонація з прикладенням до рота рупора з долонь створює штучний резонанс, який сприяє яскравому звучанню голосу.

Часткове виключення слуху (закриття вух) допомагає в тому випадку коли співак фальшивить і сам цього не чує. Змінюючи умови слухового самоконтролю ми звільняємо голос від звичних, але неправильних відчуттів.

Фонопедичні заняття спочатку  тривають 10-15 хвилин, декілька раз в день слідкуючи, щоб не було перевтоми голосу.

Систематичні цілеспрямовані заняття коригують фізіологічне і вокальне дихання, відновлюють координацію голосового апарату. Голос знаходить нормальне звучання.

Література:

1. Рахмільовіч А, Р., Лаврова Е. У. Клініка, лікування і профілактика фонастенії / / Вісник оториноларингології, 1978. № 6.

2. Шамшева Т. Е. Особливості порушення голосової функції професійних співаків при фонастенії: Автореф. Канд. Л., 1964.

3. Шустер М. А. До проблеми захворювань гортані у дітей / / Захворювання гортані у дітей. М., 1982.

4. Д.Люш. Розвиток і збереження співочого голосу. Київ.:»Музична Україна» 1988.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>