XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Шумська В.С. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

Шумська Віра Степанівна

Луцький педагогічний коледж

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

Музична пам'ять  - один із основних пізнавальних процесів, що включає закріплення, збереження та відтворення музичного матеріалу. Поряд із слухом і почуттям ритму, музична пам'ять утворює тріаду основних музичних здібностей. Практичне значення її полягає в тому, що жоден вид музичної діяльності не можливий без тих чи інших її функціональних проявів.

Музична пам'ять - поняття синтетичне, яке поєднує в собі різні види пам'яті. В своїй практичній діяльності музикант користується слуховою, емоційною, конструктивно-логічною, зоровою, моторною та іншими її видами. В процесі навчання гри на фортепіано студент-музикант опирається в першу чергу на такі види пам'яті:  слухову - яка являється основою для успішної музичної діяльності; логічну - пов'язану із розумінням структури та  змісту твору, закономірностей його розвитку; моторну - важливу для музиканта-інструменталіста і сюди також  може бути приєднана  зорова пам'ять.

У кожного студента пам'ять індивідуальна, яка відрізняється власними характеристиками. Але завжди буде домінувати слуховий компонент, тому що музика - мистецтво слухового сприйняття. Наукові дослідження  виявили пряму залежність музичної пам'яті у студента із рівнем сформованості у нього музичного слуху та музично-ритмічного відчуття.  Чим більш розвинутий слух та почуття ритму, тим ефективніше діють механізми музичної пам'яті і навпаки.

Проблема запам'ятовування музичного матеріалу привертає увагу багатьох науковців, педагогів та викликає між ними жваві дискусії. З однієї точки зору запам'ятовування має бути мимовільним (відбувається без мети запам'ятати та не вимагає від студента вольових зусиль), а з іншої точки зору  запам'ятовування має бути довільним (свідома спрямованість зусиль на закріплення в пам'яті певного матеріалу, використання спеціальних прийомів та методів).

Опора на довільну чи мимовільну пам'ять залежить від особливості мислення студента, перевага мислення у якого є уявною чи художньою.

Головне не в тому, який вид процесу запам'ятовування є головнішим, а в змісті, характері, способах та прийомах здійснення  практичної діяльності.          Тобто основне - як, яким чином студент працює над твором в процесі його вивчення.

В практичній діяльності досить часто зустрічається, коли твір після багаторазових повторень механічно запам'ятовується. Такий спосіб, вважає французька піаністка Маргарита  Лонг, є лінивим рішенням сумнівної вірності і при цьому  тратою дорогоцінного часу.

Поглиблене розуміння музичного твору, його образно-художньої суті, особливостей його структури, формоутворення, задуму композитора і т. д. - основне, першочергове завдання для його успішного  запам'ятовування.

Безумовна перевага усвідомленої роботи в процесі запам'ятовування музичного твору проходить основною рисою у сучасних  дослідженнях науковців. Ряд значних педагогів-музикантів, психологів (К.Мартінсен, Г.Уіплл, Г.Ребсон Л.Маккіннон. С.Фейнберг, Г.Ципін та ін.) вважають, що дія по запам'ятовуванню формується, як дія пізнавальна, а потім використовується, як спосіб довільного запам'ятовування. Умовою покращення процесів запам'ятовування є формування процесів розуміння, як спеціально організованих дій.  

Добре запам'ятовується те, що добре зрозуміле.

Як раціоналізувати процес запам'ятовування музичного твору, підвищити його ефективність та покращити  якість - одне із завдань музичної педагогіки. 

   Для підвищення ефективності процесу запам'ятовування рекомендується:

- робота з текстом за інструментом;

- робота над текстом без інструменту;

- робота без інструменту і без тексту;

- рухатись від малого до великого;

- детальна робота над частинами твору;

- спеціальна робота над важкими місцями;

- смислове співставлення окремих фрагментів твору із матеріалом, що вивчався раніше;

- запам'ятовування тексту зором, дивлячись в нотний текст і  згодом   уявляти  подумки перед очима;

- проспівувати мелодію без інструменту та вслухатись в її розвиток;

- запам'ятовувати моторику рухів під час виконання твору;

- запам'ятовувати логіку розвитку гармонічного плану;

- вивчення про себе «внутрішнім слухом»,  без опори на реальне звучання;

- включаючи механізми синестезії уявляти запах або смак.

Отже, використання продуманих та змістовних методів та прийомів в практичній діяльності, систематичні заняття та інтелектуальна і емоційна активність студента трансформує процес розуміння в його вивчення напам'ять.

Література:

1.Маккиннон Л. Игра наизусть. - Л., 1967. - 19с.

2.Муцмахер В.И. Совершенствование музыкальной памяти в процессе обучения игре на фортепиано. - М., 1984. - 14-122с.

3.Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М.,1984. - 101-112с.

 

 


Один комментарий к “Шумська В.С. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО”

  1. Маряна:

    спасибі за важливу інформацію...)))))


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>