XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сібільова Н.М. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ CONVALLARIA MAJALIS L. В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Сібільова Наталія Миколаївна,

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ CONVALLARIA MAJALIS L. В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Комплексне використання багатств лісу передбачає, окрім основного продукту - деревини, отримання недеревної сировини, попит на яку постійно зростає. Тому дослідження недеревних компонентів лісу, а також з'ясування питань охорони, розширення та раціонального використання їх ресурсів є одним із перспективних наукових напрямків сучасного ресурсознавства [4].

Конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) як компонент лісових біоценозів - одна з небагатьох багаторічних трав`нистих рослин, яка потребує подальшого вивчення та охорони. Під дією значного антропогенного впливу вона, як і ряд інших видів рослин, негативно реагує на умови зовнiшнього середовища, має цілу низку маловивчених біоекологічних особливостей в умовах Полісся України [3].

Конвалія звичайна, як і інші представники роду (Convallaria majalis L.), є декоративною і цінною лікарською рослиною народної і традиційної медицини. Препарати конвалії незамінні при лікуванні захворювань серця, оскільки всі частини рослин містять ряд глікозидів, які позитивно діють при гострій і хронічній серцевій недостатності, кардіосклерозі, пороках серця. Цінність препаратів на основі конвалії в тому, що вони не мають кумулятивних властивостей [3, 4]. Потреба у сировині конвалії щорічно зростає, і на сьогодні задовольняється, в основному, за рахунок її природних запасів, які із-за нерегульованого збору сировини, господарської діяльності, майже повністю знищені.

Як зникаючий вид, який знаходиться під регіональною охороною, конвалія звичайна потребує більш детального дослідження та розробки заходів щодо її збереження. Зокрема, не визначено ефективні заходи щодо збереження виду у природних умовах зростання та раціональні режими його заготівлі як лікарсько-технічної сировини. Немає також даних щодо впливу лісівничих та екологічних чинників, таксаційних показників лісостанів на ріст і розвиток виду, його продуктивність та зміни морфометричних параметрів і рясність на одиниці площі.

Таким чином актуальним на сьогодні є промислове вирощування конвалії, якому має передувати поглиблене вивчення її біоекологічних особливостей.

Мета роботи полягала у вивченні біологічних та екологічних особливостей конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах Полісся як наукової основи для збереження і раціонального використання її природних запасів.

Об'єкт дослідження - оцінка стану та особливості вікової структури популяції конвалії звичайної в умовах Полісся.

Предмет дослідження - рослини конвалії звичайної, вікова структура популяції, вміст хімічних елементів, насіннєва продуктивність, плодоутворення.

Експериментальні роботи виконано з використанням загальноприйнятих екологічних, фенологічних, фізіологічних та статистичних методів [1, 2].

Маршрутно-експедиційні дослідження території проведені у 2008-2010 роках. Досліджувалися ценопопуляції Convallaria majalis L. в лісах Житомирського держлісгоспу, територія якого відповідно за фізико-географічним районуванням ‑ Житомирське Полісся. Згідно з геоботанічним районуванням територія відноситься до Європейської широколистяної області, Східноєвропейської провінції, округ - Центральнополіських дубових, дубово-соснових, дубово-грабових і соснових лісів.

Встановлено, що в популяції Convallaria majalis представлені всі вікові групи. Ювенільна вікова група представлена 19,6 % і 13,5 % від всієї кількості особин. Найбільше число особин у 2008 році (44,4 %) і в 2009 (42,5 %) відноситься до старіючої - синильної групи, тоді як молодих і ківтуючих всього (2,7 %) і (3,8 %) відповідно. Зрілих квітуючих (генеративних) рослин в роки досліджень спостерігалося 5,6 % (2008 р.) і 7,6 % (2009 р.), що є недостатньо у порівнянні з першою групою (старих рослин) і свідчить про недостатнє насіннєве відновлення. У цілому ценопопуляції конвалії травневої можна характеризувати як нормальну - повночленну, проте з ознаками регресивності. Базовий спектр є двохвершинним з максимумом у синильній частині.

Важливою характеристикою стану популяції є плодоутворення ‑ співвідношення квітів і плодів, які зав'язалися. У роки дослідження плодоутворення складало: в 2008 році - 42,3 %, в 2009 - 61,4 %.

Визначення рівня потенційної насіннєвої продуктивності конвалії показало, що число утворених насіннєвих бруньок залежить від умов попереднього року вегетації. Дуже сприятливий у погодному відношенні 2009 рік дозволив сформуватися значній кількості бруньок - до 200 на один генеративний пагін у 2010 році. Проте реальна насіннєва продуктивність у роки досліджень була невисокою і складала від 10-12 до 26 насінин на особину. 2010 рік відмічений як більш несприятливий для утворення насіння.

Мінливість більшої частини ознак рослин із всіх ценопопуляції має середній і високий рівні варіювання (V≥12,6%). Найбільш постійними ознаками конвалії звичайної є два параметри: відношення довжини черешка до довжини верхнього листка ((V=8,6%), відношення довжини квіткової стрілки до висоти пагона (V=11,1%) і довжина верхнього листка (V=12,4%), найбільш мінливою ознакою - довжина суцвіття (V=34,4%).

Найвищий та найменший ступінь освітлення для рослин конвалії звичайної є причиною подібності процесів зміни тенденцій динамки вмісту більшості елементів у складі корінні та листя.

Література:

•1.  Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ /И.Н. Бейдеман. - Новосибирск: Наука, 1979. - 102 с.

•2.  Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований / Д.В. Воробьев. - К.: Урожай, 1967. - 388 с.

•3.  Кропотов И.И. Эколого-ценотическая характеристика майского ландыша в различных условиях произрастания: Автореферат на соискание уч. ст. канд. биол. наук. - М.: МГУ, 1970. - 15 с.

•4.  Мінарченко В.М. Атлас лікарських рослин України / В.М. Мінарченко. - К.: Фітосоціонер, 2002. - 172 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>