XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сидорук А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ В ЗАГАЛЬНІЙ МОДЕЛІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ BERS

Сидорук А. В.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ В ЗАГАЛЬНІЙ МОДЕЛІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ BERS

Створення загальної моделі системи керування з розширеними алгоритмічними та програмними можливостями пов'язано з використанням особливого способу представлення знань, який базується на використанні нової мови програмування bers. На даний час існує зацікавленість до методів і засобів представлення знань, що є важливим елементом в загальних моделях систем керування. Для такого представлення застосовуються нові комп'ютерні мови для формального представлення знань, а також системи логічного висновку. Кожна з нових мов відповідає деякій підмножині логіки першого порядку. Виходячи з практики спеціалісти почали усвідомлювати необхідність використання даної логіки цілком для роботи з тими задачами, які стали актуальні останнім часом.

Одна з таких актуальних задач - інтелектуальне керування в основі якого лежить база знань. Серед внутрішніх задач, котрі дозволить вирішувати система керування з розвинутою базою знань, можна виділити пошук в об'ємних слабоструктурованих сховищах інформації та інтеграцію гетерогенних джерел даних що дозволить інтелектуалізувати систему керування. В рамках даних задач декларативні описи застосовуються як термінологічні бази знань з використанням нечіткої логіки та дедуктивних алгоритмів, що дозволяють створювати нові структуровані декларативні описи. Декларативні описи в даному випадку мають розширене значення, існують  початкові декларативні описи та синтезовані. Такого результату дозволяє добитись мова програмування  bers, котра дозволяє на рівні команд низького рівня синтезувати нові декларативні описи. З точки зору зв'язків термінів, важливим є питання розбиття формального опису, кожен з яких є набором зв'язків базових описів, що підтримуються на найвищому рівні мовою програмування, оскільки відбувається реструктуризація системи внутрішніх команд у відповідності до синтезованих декларативних описів.

Для вирішення проблеми представлення знань, для використання їх в системі керування,  базованій на згадуваній мові програмування, необхідно виробляти методи задовільних обмежень, що є одним з важливих підходів для вирішення нестандартних та складних задач. При роботі з об'ємною базою знань, для вирішення складних задач, обмеження вибірки стає особливо актуальним питанням, воно відноситься до тієї області штучного інтелекту, яка займається роботою з неточними та неповними даними. Задача «задоволення обмежень» (constraints satisfaction problem, CSP) була сформована в 1970-х роках Хаффманом (Huffman) и Маквортом (Mackworth). На початку 1980-х років А.С. Нариньяни запропонував метод недовизначених обчислень. Розвиток останнього методу призвів до створення цілого ряду різноманітних систем, що значно покращують можливості систем керування, наприклад, сімейство UniCalc, мультиагентні системи TAO, експертні системи для роботи з неточними даними, сімейство систем НеМо (Немо-Тек, НеМо+, NemoNext). Пропонується створити нову загальну модель системи керування котра базується на основі розвинутої швидкодіючої високоорганізованої бази знань з використанням мови програмування bers, що дозволить збільшити обчислювальні можливості вторинної системи керування.

Література:

•1.            Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. - Издательство: Горячая Линия - Телеком, 2007. - 452 с.

•2.     Ю.Я. Любарский. Интеллектуальные информационные системы. - М.: Наука, 1990.

•3.     Hrajek P. What is mathematical fuzzy logic. // Fuzzy Sets and Systems. 2006.  Vol. 157, no. 5.  Pp. 597-603.

e-mail: SydorukProgram@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>