XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Синиця Я.В. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ВНЗ

Синиця Яна Вікторівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ВНЗ

    Навчання у вищому закладі освіти для сучасної молодої людини один з найважливіших періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як фахівця з вищою освітою. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного, хто переступив поріг ВНЗ.[2]

Особливу вагомість адаптаційні процеси набувають за умов зміни середовища життєдіяльності, щонайперше на початкових етапах навчання юнаків і дівчат у ВНЗ. Вони вимагають від молодої людини активації механізмів адаптації і часто призводять до стану психологічного перенапруження. Так, доведено, що формування нового стереотипу поведінки упродовж першого року навчання призводить до дезадаптаційного синдрому в 35-40% першокурсників.

    Дослідження дають змогу констатувати, що психодіагностика адаптаційних можливостей студентів першого року навчання дуже важлива, тому що дезадаптації може позначитися погіршенням роботи пізнавальної сфери, зміни в емоційно-почуттєвій сфері.[3]

Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання у ВНЗ обумовленні низкою особливостей. У ВНЗ система навчання характеризується великим обсягом матеріалу, самостійністю і відповідальністю студентів. Особливості переходу із середньої школи до ВНЗ пов'язані не тільки з перебудовою провідного типу діяльності, але і з входженням особистості в новий колектив. Вступ до ВНЗ є переломною подією вжитті молодих людей.

    Протягом навчання у ВНЗ,  молода людина проходить через кілька етапів соціалізації.  Визначальним серед них є етап адаптації до нової соціальної ситуації розвитку,  тобто -  перший курс (семестр).  Від того,  які механізми

пристосування та життєдіяльності в нових умовах будуть обрані і закріплені особистістю,  залежить стиль і результативність майбутньої професійної

самореалізації людини.  Тому зазначені вище завдання і напрямки роботи куратора доцільне конкретизувати розглядом основних психологічних проблем адаптації, що їх переживають першокурсники.[1]

   Найбільші труднощі полягають у зміні соціальної позиції при переході зі шкільного соціуму, зміні способів навчальної діяльності, зміні звичних для школяра зв'язків, відносин і стереотипів поведінки.

    На початку навчання студент повинен перестати бути школярем, а до закінчення навчання - перестати бути студентом.

   Навчання у ВНЗ потребує уміння самостійно організувати навчальну діяльність. [1]

    Необхідною умовою успішності студента є засвоєння нових для нього особливостей навчального процесу. На першому курсі складається колектив, формуються навички, вміння.[4]

    Для діагностування труднощів і з'ясування причин дезадаптації першокурсників  проводять пілотажне соціально-психологічне дослідження.

    При усій різноманітності уточнюючих деталей загальним є те, що адаптація розглядається як пристосування особистості до існування в соціумі відповідно вимог і норм.

   Проведене теоретико-практичне дослідження проблеми адаптації студентів першокурсників до умов навчання у ВНЗ дає підстави для висновків про її невирішеність і навіть загостреність в сучасних умовах розвитку суспільства. Не дивлячись на достатньо уважне ставлення до цієї проблеми з боку науковців, існують невирішені до кінця питання надійності критеріїв адаптації до умов навчання в конкретному навчальному закладі. Залишається недостатньо розробленою система рівнів адаптації студентів до нових умов навчання із врахуванням всіх основних її компонентів.[5]

   Протягом навчання у ВНЗ,  молода людина проходить через кілька етапів соціалізації.  Визначальним серед них є етап адаптації до нової соціальної ситуації розвитку,  тобто -  перший курс (семестр).  Від того,  які механізми

пристосування та життєдіяльності в нових умовах будуть обрані і закріплені особистістю,  залежить стиль і результативність майбутньої професійної самореалізації людини.  Тому зазначені вище завдання і напрямки роботи куратора доцільне конкретизувати розглядом основних психологічних проблем адаптації, що їх переживають першокурсники.[3]

Література:

1. Алексеєвна Т.В. « Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у ВНЗ». Київ нац. Університет ім. Т. Шевченка- К., 2004.-20с.

2. Войтович Н. П. Відмінності шкільного та студентського колективів як аспект проблеми адаптації першокурсників доумов ВНЗ: - Луцьк: держ. Ун-т Лесі Українки, 1999р

3. Гапонова С.А. Особенности адаптации студентов вузов в процессе обучения / С.А. Га понова // Психологический журнал. - 1994. - №3. - С.9-12.

4. Казміренко В.П. Програма дослідження психолого-соціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії / В.П. Казміренко // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - №6. - С.76-78.

5.  Сиомичев А.В. Психологические особенности адаптации студентов в сфере познания и общения в вузе. - Л., 1987.

 

e-mail: bedehsko1989@mail.ru


Один комментарий к “Синиця Я.В. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ВНЗ”

  1. Oksana:

    Дуже чудова стаття, а головне пізнавальна. Тепер абітурієнти знатимуть, що їх чекає!))))


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>