XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Синиця Я.В. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ВНЗ

Синиця Яна Вікторівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ВНЗ

    Навчання у вищому закладі освіти для сучасної молодої людини один з найважливіших періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як фахівця з вищою освітою. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного, хто переступив поріг ВНЗ.[2]

Особливу вагомість адаптаційні процеси набувають за умов зміни середовища життєдіяльності, щонайперше на початкових етапах навчання юнаків і дівчат у ВНЗ. Вони вимагають від молодої людини активації механізмів адаптації і часто призводять до стану психологічного перенапруження. Так, доведено, що формування нового стереотипу поведінки упродовж першого року навчання призводить до дезадаптаційного синдрому в 35-40% першокурсників.

    Дослідження дають змогу констатувати, що психодіагностика адаптаційних можливостей студентів першого року навчання дуже важлива, тому що дезадаптації може позначитися погіршенням роботи пізнавальної сфери, зміни в емоційно-почуттєвій сфері.[3]

Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання у ВНЗ обумовленні низкою особливостей. У ВНЗ система навчання характеризується великим обсягом матеріалу, самостійністю і відповідальністю студентів. Особливості переходу із середньої школи до ВНЗ пов'язані не тільки з перебудовою провідного типу діяльності, але і з входженням особистості в новий колектив. Вступ до ВНЗ є переломною подією вжитті молодих людей.

    Протягом навчання у ВНЗ,  молода людина проходить через кілька етапів соціалізації.  Визначальним серед них є етап адаптації до нової соціальної ситуації розвитку,  тобто -  перший курс (семестр).  Від того,  які механізми

пристосування та життєдіяльності в нових умовах будуть обрані і закріплені особистістю,  залежить стиль і результативність майбутньої професійної

самореалізації людини.  Тому зазначені вище завдання і напрямки роботи куратора доцільне конкретизувати розглядом основних психологічних проблем адаптації, що їх переживають першокурсники.[1]

   Найбільші труднощі полягають у зміні соціальної позиції при переході зі шкільного соціуму, зміні способів навчальної діяльності, зміні звичних для школяра зв'язків, відносин і стереотипів поведінки.

    На початку навчання студент повинен перестати бути школярем, а до закінчення навчання - перестати бути студентом.

   Навчання у ВНЗ потребує уміння самостійно організувати навчальну діяльність. [1]

    Необхідною умовою успішності студента є засвоєння нових для нього особливостей навчального процесу. На першому курсі складається колектив, формуються навички, вміння.[4]

    Для діагностування труднощів і з'ясування причин дезадаптації першокурсників  проводять пілотажне соціально-психологічне дослідження.

    При усій різноманітності уточнюючих деталей загальним є те, що адаптація розглядається як пристосування особистості до існування в соціумі відповідно вимог і норм.

   Проведене теоретико-практичне дослідження проблеми адаптації студентів першокурсників до умов навчання у ВНЗ дає підстави для висновків про її невирішеність і навіть загостреність в сучасних умовах розвитку суспільства. Не дивлячись на достатньо уважне ставлення до цієї проблеми з боку науковців, існують невирішені до кінця питання надійності критеріїв адаптації до умов навчання в конкретному навчальному закладі. Залишається недостатньо розробленою система рівнів адаптації студентів до нових умов навчання із врахуванням всіх основних її компонентів.[5]

   Протягом навчання у ВНЗ,  молода людина проходить через кілька етапів соціалізації.  Визначальним серед них є етап адаптації до нової соціальної ситуації розвитку,  тобто -  перший курс (семестр).  Від того,  які механізми

пристосування та життєдіяльності в нових умовах будуть обрані і закріплені особистістю,  залежить стиль і результативність майбутньої професійної самореалізації людини.  Тому зазначені вище завдання і напрямки роботи куратора доцільне конкретизувати розглядом основних психологічних проблем адаптації, що їх переживають першокурсники.[3]

Література:

1. Алексеєвна Т.В. « Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у ВНЗ». Київ нац. Університет ім. Т. Шевченка- К., 2004.-20с.

2. Войтович Н. П. Відмінності шкільного та студентського колективів як аспект проблеми адаптації першокурсників доумов ВНЗ: - Луцьк: держ. Ун-т Лесі Українки, 1999р

3. Гапонова С.А. Особенности адаптации студентов вузов в процессе обучения / С.А. Га понова // Психологический журнал. - 1994. - №3. - С.9-12.

4. Казміренко В.П. Програма дослідження психолого-соціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії / В.П. Казміренко // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - №6. - С.76-78.

5.  Сиомичев А.В. Психологические особенности адаптации студентов в сфере познания и общения в вузе. - Л., 1987.

 

e-mail: bedehsko1989@mail.ru


Один комментарий к “Синиця Я.В. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ВНЗ”

  1. Oksana:

    Дуже чудова стаття, а головне пізнавальна. Тепер абітурієнти знатимуть, що їх чекає!))))


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>