XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Синявський С.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКРИТТЯ ОСОБИ ЯКА ВЧИНИЛА СЕКСУАЛЬНЕ ВБИВСТВО

Синявський Сергій Михайлович

здобувач кафедри організації оперативно-розшукової діяльності

Київського національного університету внутрішніх справ

  ОСОБЛИВОСТІ ВИКРИТТЯ ОСОБИ ЯКА ВЧИНИЛА СЕКСУАЛЬНЕ ВБИВСТВО

  Сексуальні вбивства - група вбивств, які мають подібні (схожі) криміналістичні ознаки і безпосередньо поєднані із задоволенням статевого потягу (А.В. Старушкевич, 1997 р.).

Такі вбивства є найнебезпечнішим злочином, розкриття якого через специфіку вчинення є досить важким. Проблеми розкриття та розслідування таких злочинів вже розглядалися науковцями (І.М. Букаєва та В.В. Мальцев, 2003 р.; Г. Буслаєв, 1999 р.; О.Л. Протопопов, 2001 р.; А.В. Старушкевич, 1998 р.; І.В. Усанов, 2005 р. та ін.), однак, їх дослідження стосувалися в основному пошуково-пізнавальної діяльності спрямованої на встановлення особи, яка вчинила сексуальне вбивство, а проблема викриття запідозрених осіб у таких злочинах, поки не була об'єктом розгляду.

З того часу, як виявлено особу, яка могла вчинити сексуальне вбивство, для оперативних працівників і слідчого починається новий етап розкриття і розслідуванні такого злочину. На цьому етапі здійснюється перевірка версії про можливість вчинення сексуального вбивства конкретною особою.

Якщо ця версія в ході попередньої перевірки не знайшла об'єктивного підтвердження, підозра з особи, яка перевіряється, знімається.

Інші ж ситуації виникають у випадку встановлення фактів, які підтверджують перевіряєму версію. В цьому випадку розкриття і розслідування сексуального вбивства виходить із необхідності розвитку системи доказової і іншої наявної інформації про злочин і злочинця, зокрема, збільшення її обсягу, поглиблення, уточнення змісту, ліквідація нестиковок, усунення протиріч.

Перевіряючи причетність злочинця до сексуального вбивства, слід виходити з такого: а) ймовірність вчинення сексуального вбивства, особою, яка незнайома з жертвою більш висока, ніж її близьким знайомим (80-90% випадків); б) вчинення таких злочинів можливе особами, які судимі не тільки за вбивство чи статевий злочин, але й корисливі злочини; в) версія про причетність до такого злочину особи, яка має статеві відхилення, повинна висуватися тільки за наявності достатніх для цього відомостей.

Отже, на аналізованому етапі, діяльність оперативних працівників по викриттю сексуального вбивці характеризується як процес збирання, накопичення, аналізу, оцінки, перевірки й використання фактичних даних, за допомогою яких встановлюються факт і обставини вчиненого ним злочину.

На цьому етапі викриття сексуального вбивці здійснюється на основі виявлення й використання в комплексі поряд з початковими даними нових доказів, які до встановлення злочинця об'єктивно не могли бути виявлені.

Сформована на зазначений момент оперативно-розшукова ситуація, на відміну від попередньої, коли злочинець не був встановлений, характеризується появою якісно нових можливостей отримання оперативно-розшукової і криміналістично значимої інформації. Це насамперед пов'язане з тим, що до процесу розкриття і розслідування сексуального вбивства залучений важливий носій інформації - запідозрена особа, відповідно з даного моменту з об'єкту пошуку даний суб'єкт перетворюється в об'єкт і засіб пізнання.

Важливим є й те, що поява в полі зору оперативних працівників і слідчого цього носія інформації, як правило, поєднується з виходом на інші, до того недоступні підсистеми потенційних носіїв оперативно-розшукової і криміналістично значимої інформації, яка закономірно пов'язана з особою й поведінкою злочинця й обставинами, які відображають його життєдіяльність, включаючи елементи кримінальної поведінки в рамках розслідуваного злочину, а також і тих осіб, з якими він взаємодіяв у перед- і посткримінальний періоди. Зазначені носії інформації локалізуються в різноманітних соціальних сферах (за місцем проживання, трудової діяльності злочинця і його найближчого оточення, на інших ділянках реалізації активності).

Проаналізована нами оперативно-слідча практика показує, що відпрацьовування такого роду сфер найчастіше дозволяє зібрати важливі відомості шляхом виявлення й дослідження матеріально фіксованих, речових слідів, які відчутно доповнюють оперативно-розшукову та криміналістично значиму інформацію, зібрану доказову базу до моменту встановлення і затримання підозрюваного. На аналізованому етапі ведеться пошук об'єктів, які несуть інформацію про особу злочинця, знаходження його в момент вчинення злочину на місці події, його діях у ході підготовки й реалізації сексуального вбивства, діях у посткримінальний період, а також про зв'язок його з потерпілою (потерпілим), засобами досягнення злочинної мети, про саму мету й інші обставини вчиненого. При цьому, зокрема, йдеться про виявлення й дослідження речових об'єктів, вільно або мимоволі переміщених злочинцем із середовища місць підготовки злочину, в середовище (обстановку) місця події, а звідти - у його найближчі ділянки чи інші сфери його посткримінальної активності.

Складність роботи по розкриттю сексуальних убивств і викриттю злочинців, які їх вчинили потребує зосередження уваги на негласних методах роботи, активному проведенні агентурно-оперативних заходів. Вивчення оперативно-розшукової практики показує, що можливості спецапарату в розкритті таких злочинів використовуються недостаньо.

Врахування оперативними працівниками карного розшуку вищевикладених рекомендацій дозволить ефективно проводити роботу щодо викриття сексуального вбивці, а також зняття підозри з невинних осіб, дасть змогу допомогти слідчому якісно формувати доказову базу та отримати нову не тільки оперативно-розшукову але й доказову інформацію, що безумовно буде сприяти розкриттю і розслідуванню сексуального вбивства.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>