XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ситніков Я.О. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АГРОХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ НКЗС УСРР (1929-1930 РР.)

Ситніков Ярослав Олександрович,

Директор ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти»

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АГРОХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ НКЗС УСРР (1929-1930 РР.)

Центральна агрохімічна лабораторія НКЗС УСРР здійснювала свою діяльність за планом науково-дослідної роботи, який приймався загальними зборами установи і затверджувався Дослідним відділом НКЗС УСРР. При реалізації запланованих робіт головним дієвим механізмом була координація планування проведення наукових досліджень. Для здійснення оперативного планування науково-дослідної роботи та вирішення біжучих науково-технічних питань у складі Центральної агрохімічної лабораторії було створено науково-технічну раду.

Науково-технічна рада Центральної агрохімічної лабораторії НКЗС УСРР виконувала функції дорадчого органу при дирекції науково-дослідної установи. До складу ради входили: керівник установи, завідуючі відділів, головний бухгалтер, фахівці, а також запрошувались працівники сільського господарства районних центрів та областей.

У планах на перспективу у 1929-1930 рр. науково-технічна рада мала на меті виконання таких головних заходів як реорганізація Центральної агрохімічної лабораторії з метою створення на базі установи Всеукраїнського науково-дослідного інституту угноєнь (удобрень) і ґрунтознавства;  раціоналізація роботи ЦАХЛ з метою покращення технічного устаткування та організації науково-дослідної і контрольної роботи в лабораторіях і відділах установи.

Для розгляду та виконання поточних завдань Центральної агрохімічної лабораторії науково-технічна рада проводила свої засідання двічі на місяць (9 та 24 числа).

У першому робочому півріччі 1929-1930 рр. на своїх засіданнях Науково-технічна рада розглянула такі головні питання:

•· затвердження плану науково-дослідної роботи ЦАХЛ;

•· проект Положення про Всеукраїнський інститут угноєнь (удобрень) і ґрунтознавства на базі Центральної агрохімічної лабораторії;

•· організація агрохімічного обслуговування Батиївгірського дослідного поля. Дослідне поле перейшло до Центральної агрохімічної лабораторії від Київської сільськогосподарської дослідної станції. У 1929 році ЦАХЛ заклала на дослідному полі ряд таких дослідів: дослід порівняння азотних добрив та комбінованих добрив під цукровим буряком та дослід з вивчення проблеми вапнування (в 4-х пільній сівозміні);

•· створення редакційної колегії ЦАХЛ з метою редагування як науково-дослідних праць співробітників, так і популярної літератури з ґрунтознавства і агрохімії. Редколегія працювала в складі професорів Г.Г. Махова, О.І. Душечкіна, Р.Р. Виржиківського С.М. Москвичова, О.П. Чефранова, а також О.Т. Калачикова, Б.М. Левантівської, В.Я. Попова, П.А. Гірко;

•· звітування відділів Ґрунтознавства, Угноєнь (Удобрень), Геологічного, Технологічного, вегетаційного будинку у розрізі їх підготовки до виконання намічених планів науково-дослідної роботи;

•· розгляд питання про використання коштів на наукові відрядження;

•· обговорення питання про підготовку до II Міжнародного конгресу ґрунтознавців у СССР.

У другому півріччі на науково-технічній раді було розглянуто такі основні питання:

•· проект 5-річного плану роботи Всеукраїнського інституту угноєнь (удобрень) ґрунтознавства;

•· положення про розгляд проекту планів науково-дослідної роботи окремих відділів установи на 1930-1931 рр.;

•· звіти про виконання науково-дослідної роботи відділів Ґрунтознавства, Угноєнь (Удобрень) за 1929-1930 рр.;

•· розгляд та затвердження кошторису на наступний робочий рік (1930-1931 рр.);

•· доповідь редакційної колегій про стан видавництва ЦАХЛ;

•·  доповідь директора установи про річну (1929-1930 рр.) науково-дослідну роботу ЦАХЛ.

Проаналізувавши роботу науково-технічної ради, можна сказати, що вона значною мірою сприяла цілеспрямованому ефективному робочому процесу Центральної агрохімічної лабораторії в реалізації проведення наукових досліджень.

Література:

1. ЦАХЛ НКЗС (Український Інститут Удобрень та Грунтів) в м. Києві. - ЦДАВО України. - Ф. 27. - Оп. 11. - Спр. 1376. - Арк. 2.

2. План роботи науково-технічної ради Центральної агрохімічної лабораторії з 20 березня до 1 жовтня 1930 р. - ЦДАВО України. - Ф. 27. - Оп. 10. - Спр. 497. - Арк. 83.

3. План роботи редакційної колегії Центральної агрохімічної лабораторії з квітня до 1 жовтня 1930 р. - ЦДАВО України. - Ф. 27. - Оп. 10. - Спр. 497. - Арк. 84.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>