XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сивак О.В. ПЕРЕКЛАД КОНСТРУКЦІЙ ПАСИВНОГО СТАНУ

Сивак О.В.

Національний авіаційний університет

ПЕРЕКЛАД КОНСТРУКЦІЙ ПАСИВНОГО СТАНУ

Переклад конструкцій пасивного стану означає здійснення необхідного вибору між відповідностями різних типів речень, їх структури й членування. При перекладі з англійської мови на українську частіше доводиться спостерігати розходження між граматичними формами і синтаксичними конструкціями цих мов, ніж їх подібність. Крім того, необхідно враховувати, що навіть при зовнішній, формальній подібності конструкцій і форм, їх стилістичне значення у різних мовах може бути різним.

Основною метою даної роботи є аналіз, передача конструкцій пасивного стану українською мовою, диференціація часових форм пасивного стану, ідентифікація флективного апарату пасивних конструкцій. Форми пасивного стану дієслова-присудка, що перекладаються, можна передати кількома способами, залежно від лексичних та синтаксичних характеристик речення. Під час перекладу слід виділяти різницю пасивної форми дієслова-присудка та її граматичного омоніма - складного номінативного присудка, або якщо присудок у пасивній формі займає в англійському реченні кінцеву позицію.

Об'єктом дослідження виступають характерні особливості українського, англійського синтаксису, оскільки це питання представляє собою практичний та теоретичний інтерес для перекладача.

Предметом вивчення є особливості варіативності перекладу та характерні відмінності української та англійської мови у частотності вживання конструкцій пасивного стану. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що основні питання, узагальнення й висновки роботи поглиблюють наші уявлення про переклад конструкцій пасивного стану. Практичне значення дослідження полягає в тому, що дані, одержані в результаті дослідження, можна застосовувати у викладанні теорії і практики перекладу, в освоєнні студентами вищих навчальних закладів правил вживання конструкцій пасивного стану.

В англійській мові пасивні конструкції зустрічаються набагато частіше, ніж в українській. Це пов'язано із рядом особливостей, головною з яких є те, що в англійській мові можна перетворити в пасивну конструкцію речення з дієсловом в активному стані з прямим або прийменниковим додатком, яка в українській мові неможлива.

При перекладі українською мовою можна або зберегти пасивну форму, або замінити її активною, важливо знати, чим саме обумовлене вживання пасивної форми в англійському оригіналі. Категоріальні поняття, терміни та лексеми, що позначають явища, поняття, зв'язки у реченні слід розглядати для виявлення подібностей та розбіжностей англійської та української мов при перекладі.

На сучасному етапі вивчення іноземної мови адекватність перекладу конструкцій пасивного стану відіграє одну з важливих ролей, презентуючи, в цілому, інші види вирішення актуальної наукової задачі зіставлення граматичних особливостей перекладу українською мовою англомовних текстів.

Література:

•1.     Бархударов Л.С. Язык и перевод, М: 1975. - 240 с.

•2.     Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови: - К.: Освіта, 2000. - 352 с.

•3.     Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая граматика английского язика с упражнениями и ключами. - Москва: ЮНВЕС, 2004. - 717 с.

•4.     Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. - Вінниця: Нова книга, 2003 - 464 с.

e-mail: oksansiva@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>