XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Скіб’як А. Ю., Сербина О.Г., Щвець О.М. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Скіб’як А. Ю., Сербина О.Г., Щвець О.М.
Львівська комерційна академія

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Сучасна національна виробнича система за своїм характером і спрямованістю подальшого розвитку та функціонування є перехідною від системи індустріального до системи постіндустріального типу. Таку виробничу систему тому можна кваліфікувати як квазіпостіндустріальну. В таких квазіпостіндустріальних системах співвідношення між окремими їх сферами має специфічний характер: на перший план за своїм значенням та роллю поступово виходить соціально-духовна сфера, що корінним чином змінює характер співвідношення між відповідними теоріями - еколого-технологічною, економічною і соціально-духовною /соціально-інтелектуальною/. Вони співвідносяться між собою як, відповідно, елементарна, висока і гіпервисока теорії. Це також означає, що теоретико-методологічною основою розвитку економічної теорії виробничих систем виступають, з одного боку, їх еколого-технологічна, а з іншого, соціально-духовна теорії.
В теоретичному аналізі виробничих систем може використовуватися різна методологія, різні пізнавальні підходи: гіперфункціональна, динамічна, гіпердинамічна та історична методологія. Найелементарнішою, найабстрактнішою є перша, яка передбачає проведення аналізу досліджуваних систем в так званому гіперкороткотривалому ринковому періоді, який є надто коротким для того, щоб залежність між економічними параметрами перестала бути однорідною і лінійною. На основі і в рамках використання гіперфункціонального підходу до аналізу виробничих систем може бути сформована їх гіперфункціональна економічна теорія, яка на відміну від динамічної і гіпердинамічної теорії є найабстрактнішою і найформальнішою, а тому може виконувати роль метатеорії в динамічному і гіпердинамічному /а також і в історичному/ аналізі певних систем. Разом з тим гіперфункціональний підхід до вивчення виробничих систем є недостатнім, він з неодмінністю повинен бути доповнений динамічним, гіпердинамічним та історичним підходами, на основі яких можуть бути сформовані відповідні економічні теорії виробничих систем. Ці теорії виробничих систем співвідносяться між собою як елементарна /емпірична/, теоретична і метатеоретична. Цілісний і відносно завершений науковий аналіз виробничих систем при такому підході повинен передбачати використання як гіперфункціональної, так і динамічної та гіпердинамічної методології їх наукового аналізу.
На процес формування інтегральної ефективності функціонування виробничих систем впливають дві великі групи факторів - традиційні і нетрадиційні. До перших відносять еколого-технологічні і власне економічні, а до других - соціально-економічні, соціально-духовні чи соціально-інтелектуальні фактори. Еколого-технологічні фактори мають доекономічну, а соціально-духовні в їх широкому значенні - надекономічну природу та походження. Інтенсивність впливу традиційних і нетрадиційних факторів на певну економічну діяльність, а значить і на її інтегральну ефективність, залежить від типу виробничих систем. В доіндустріальних виробничих системах найповніше проявляють свою дію еколого-технологічні фактори, в індустріальних – власне економічні, а в постіндустріальних – соціально-духовні фактори. Оскільки більшість вітчизняних виробничих систем перехідного періоду є за своїм характером індустріальними системами /або навіть значна частина із них є навіть доіндустріальними/, то найсуттєвішим чином на інтегральну ефективність їх функціонування впливають власне економічні фактори разом із еколого-технологічними факторами. В доіндустріальних виробничих системах основними є еколого-технологічні фактори, а в індустріальних - власне економічні, а еколого-технологічні вже виступають як вторинні чи доповнюючі. Цей характер чи тип їх співвідношення істотно впливає на процес формування економічних результатів, а значить й інтегральної ефективності функціонування відповідних виробничих систем: в доіндустріальних системах крива економічних результатів формується під впливом еколого-технологічних факторів, а власне економічні фактори як вторинні чи доповнюючі зміщують її вверх або вниз в залежності від характеру впливу цих факторів /позитивного чи негативного/, а в індустріальних виробничих системах вона вже формується під впливом власне економічних факторів, а еколого-технологічні фактори лише зміщують її вверх або вниз /при позитивному чи негативному характері впливу/.
В індустріальних виробничих системах в гіперкороткотривалому ринковому періоді формується певна рівновага між загальними обсягами економічних результатів та витрат еколого-технологічних і власне економічних ресурсів. Ця рівновага кваліфікується як рівняння гіперфункціональної економічної рівноваги. При виході економічної системи за межі гіперкороткотривалого ринкового періоду рівняння гіперфункціональної рівноваги трансформується в рівняння функціональної, динамічної чи гіпердинамічної рівноваги, в яких уже відображений вплив соціально-духовних факторів на певну економічну діяльність.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>