XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Скрипник А.В. Технологія соціально-педагогічної підтримки

аспірантка,  Скрипник Альона Валеріївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Технологія соціально-педагогічної підтримки

      Проблемі педагогічної підтримки присвячена велика кількість досліджень (В.П.Безпалько, Т.К.Селевко, В.В.Сєріков). Спочатку, термін «педагогічна технологія» використовувався тільки відносно до процесу навчання, а сама технологія розглядалась як навчання з допомогою різноманітних засобів. Гуманістична парадигма навчання вимагала подальшого удосконалення і конкретизації уявлення про педагогічні технології і зумовила затвердження особистісно-орієнтованих педагогічних технологій.

     Варто зазначити, що соціально-педагогічні технології є інтегрованим різновидом соціальних і педагогічних технологій (П.Д.Павленок, М.А.Галагузова). Проблема теоретичного тлумачення  і втілення соціально-педагогічних технологій в соціальну роботу розкрита в працях багатьох вчених, в соціально-педагогічних процесах - в роботах Т.В. Лодкіної , М.А.Галагузової, М.М.Плоткіна та ін.   

    Соціально-педагогічна технологія за своєю сутністю є поетапною, спеціально організованою цілеспрямованою діяльністю. Проектуючи технологію соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ми виходили з розуміння її як цілісної сукупності дій, операцій і процедур, які забезпечують гарантований результат. До суттєво значимих характеристик соціально -педагогічних технологій  можна віднести положення сформульовані А.І.Міщенко.

•-         наявність чіткої і діагностично спланованої цілі, достатньо жорсткої послідовності, логіки, певних етапів її досягнення;

•-         зазначення способів взаємодії на кожному етапі учасників технологічного процесу;

•-         мотиваційне забезпечення діяльності учасників, яке основане на реалізації їх особистісних функцій в цьому процесі (вільний вибір, свідомість, суть);

•-         визначення меж алгоритмічної і творчої діяльності, допустимого відступу від єдинообразних правил , шаблонних технологій.

   Зазначені теоретичні положення виступили основою для розробки технології соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в закладах соціально-педагогічної інфраструктури.  

   В організаційно -дієвому плані технологія соціально-педагогічної підтримки дитини представляє собою поетапний процес в основі якого виділяють наступні блоки:

•1)    Підготовчий блок дитини-сироти. Анулювання соціально-педагогічної проблеми; визначення цілей і завдань соціально-педагогічної діяльності.

•2)    Оцінний блок. Попередня оцінка результатів соціально-педагогічних технологій, адаптаційний процес дитини до соціально-педагогічної підтримки.

 Варто зазначити  що, для того щоб технологія соціально-педагогічної підтримки була ефективною, необхідно обрати адекватні форми, методи і засоби соціально-педагогічної діяльності стосовно технологій. «Соціально-педагогічна робота постійно еволюціонує і варто навчитися не лише сприймати, а й передбачати можливі зміни у змісті роботи, бути спроможним їх сприймати і сприяти позитивному результату». Отже, основним моментом реалізації технологій соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт в закладах соціально-педагогічної інфраструктури є підбір методів і засобів соціально-педагогічної підтримки.

Література:

•1.     Беспалько В.П. Слагаемие педагогической технологий

/ В.П.Беспалько. - М.: Педагогика, 1989.-192с

•2.     Галагузова М.А. Профессиональная деятельность и профессиональная подготовка социальних педагогов: понятийно-нормативный аспект / М.А.Галагузова. - М.:Вып.4.,2001. -  С.264-279 

•3.     Никитин В.А.Социальная педагогика: учебное пособие для студентов высших учебних заведений. - М., 2000. - с.13


Комментариев: 2 к “Скрипник А.В. Технологія соціально-педагогічної підтримки”

  1. Андрій Вікторович:

    Читаючи цю статтю вже з перших рядків зрозуміло ,що тема Технологія соціально-педагогічної підтримки достятнь і повністю не відкрита.
    Також можна сказати що в статті немає жодного слова аспіранта все дуже сухо просто переписано з інших джерел .

  2. Світлана Олександрівна:

    Читаючи статтю, не розумію про яку ж технологію йдеться мова (педагогічної чи соціально-педагогічної підтримки)? Крім того, Ви зазначаєте, що необхідно добирати форми та методи, проте, це загальновідома істина. А де конкретизація?


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>