XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слабчук Т.А. ЖІНОЧЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ

Слабчук Т.А.

Аспірантка кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Європейський університет»

ЖІНОЧЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ

Питання жінки та політичного лідерства для України виступає як одне з актуальних в сфері розбудови демократичної країни та впровадження паритетної демократії. На формування жінок політичних лідерів великий вплив має ряд  взаємопов'язаних факторів: політична культура суспільства, засоби масової інформації, соціально-економічні та інституціональні. Завдяки інституціональним механізмам забезпечується участь жінок на всіх рівнях державної влади, що зумовлює формування жіночого лідерства як норму суспільно-політичної діяльності та створює умови для  його розвитку.

Чітке врегулювання правового статусу жінок надає можливість для самореалізації у різноманітних сферах суспільного життя. Основною функцією національного механізму є впровадження гендерного законодавства, антидискримінаційних законів і моніторинг їх застосування.

Звертаючись до гендерного складу Верховної Ради України VI скликання станом на 10.09.2010р., показник кількості жінок-народних депутатів складає 35 осіб від загального складу ВР України та чоловіків-народних депутатів 415 відповідно. Серед керівництва Верховної Ради України VI скликання станом на 10.09.2010р. жінки відсутні. В українському уряді станом на 10.09.2010р. жінки-міністри також відсутні. Гендерна асиметрія на прикладі українського парламенту, спираючись на раніше представлені показники має чітке окреслення своїх основних ознак.  

Формування відповідного нормативно-правового поля, виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, вимагає концептуального визначення, розробки й здійснення ґендерної політики як основи формування ґендерної культури, розвитку ґендерної активності чоловіків і жінок, адаптації до світових умов творення ґендерної демократії.  В Україні створено  національне законодавство з питань гендерної рівності, визначено та запроваджено у законодавчий процес поняття «державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», визначено гендерну політику як необхідну складову державної політики.

Низькі показники репрезентації жінок-політиків у владних структурах держави має декілька причин. Однією з них виступає відсутність історичної практики реалізації жінками свого потенціалу в політиці України. Тобто, патріархальні звичаї та історична традиція, яка віками складалась та передавалась з покоління в покоління, міцно вкорінена у свідомість українського народу. Тобто, це історично складена традиція, яку за 19 років розбудови української державності та розвитку демократії подолати вкрай важко. Для подолання стійких гендерних стереотипів та формування політичної культури в суспільстві необхідно запроваджувати спеціалізовані заходи гендерної спрямованості. Завдяки проведенню цих заходів можна буде сформувати політичну культуру населення з жіночого питання та подолати історичні традиції українського народу з гендерного питання. Що неодмінно призведе до збільшення репрезентації жінок в українській політиці.

Наявність гендерної асиметрії української політики має негативний вплив на формування жіночого політичного лідерства, так як низький показник репрезентації жінок-політиків у державних органах влади не створює позитивної практики та необхідного досвіду для формування жіночого політичного лідерства.

Література:

•1. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України: коментарі фахівців (архів 2006 року) / [Електронний ресурс] О.М. Кремльова. - Режим доступу до сайту: http://www.minjust.gov.ua/0/7596

•2. Левченко К. Б. Державне управління процесами формування гендерної політики в Україні: Теоретичні проблеми / К. Б. Левченко   // Український соціум. - 2004. - № 3 (5). - C.56-60


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>