XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Славова Н.О. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНИХ СПІЛОК.

Рубрика: Право

Аспірант, Славова Н.О.

Донецький інститут економіко - правових досліджень НАНУ

Макіївська об'єднана державна податкова інспекція

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНИХ СПІЛОК

     В економіці України кредитні спілки (далі - КС) займають особливе місце. По - перше,  КС являється одним із вагомих інститутів кредитування у секторі фінансових послуг та  ефективним інструментом у акумулюванні грошових заощаджень та задоволені соціально-економічних потреб. По - друге, актуальність фінансово-кредитного кооперативу полягає в тому, що його власниками є ті ж люди, які користуються послугами кредитної спілки. Сторони забезпечуються стабільними зв'язками, з одного боку, члени-вкладники - мають вільні гроші та розміщують їх на відповідних умовах у КС, а з іншого боку, члени-позичальники, які мають потребу у грошах і беруть у КС фінансову допомогу. 

В нашій країні кредитні спілки находяться у процесі відродження. Вони потребують в удосконаленні нормативно-правової бази, підготовки спеціалістів до роботи в КС та в сприятливому економічному полі.

Основною проблемою щодо розвитку кредитних спілок є недостатнє розуміння  населення України, представників державних органів, а часто навіть і  працівників окремих кредитних спілок до  соціально-економічної природи цих організацій. Причиною цього стала нечіткість українського законодавства, що регулює діяльність кредитних спілок [1, с. 103].

Насамперед, необхідно підкреслити, що сутність кредитної спілки полягає в тому, що вона існує на кооперативних засадах, тобто має неприбуткову, соціально-економічну природу.

       Специфіка господарської діяльності КС  стала стимулятором у формуванні  правової бази кредитних спілок на Україні. Юридична основа діяльності спілок була започаткована лише у 1993 р. Того самого року видано документ, що заклав законодавчі підвалини для реального розвитку кредитних спілок. Це - Указ Президента «Про тимчасове положення про кредитні спілки в Україні» № 347 від 20.09.1993 р. [2, с. 62 ]. У 2001 році були прийняти основні закони для кредитно - кооперативного руху:

•-         Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 07.12.2001 р.;

•-         Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р.

       Розквіт КС почався з Указу Президента «Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 03.04.2003 р., де визначений центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на здійснення  державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок.

        Безумовно, нормативно - правове забезпечення  кредитно - кооперативного руху має свої проблеми, але усунення недоліків дозволить кредитним спілкам стати повноправним гравцем на фінансовому ринку.

 На наш погляд, КС потрібна  державна підтримка ще у процесі створення фінансового інституту. Це дуже важливо, оскільки згідно чинного законодавства кредитна спілка повинна мати комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, окреме приміщення з обмеженим доступом, сейфом, охороною відповідно до вимог Держфінпослуг України. На перших етапах створення у багатьох КС немає коштів, оскільки кредитні спілки не здійснюють діяльність до внесення їх до Державного реєстру фінансових установ України, та не мають відповідних засобів. Отже взаємодопомога КС з боку державних органів буде сприяти розвитку кредитного руху в Україні.

Для підвищення фінансової стійкості КС необхідно обов'язкове страхування (кредитні спілки не формують статутний фонд, тому страхування передбачало би платоспроможність фінансової установи).

       Згідно ст. 14 Закону України «Про кредитні спілки»  - вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори членів. Але у багатьох КС  чисельність членів велика, тому проведення загальних зборів іноді не можливо. Позитивним, на нашу думку, було б перейняти досвід у кредитної кооперації Німеччини, а саме, у великих кредитних спілках - вищим органом є збори уповноважених. [1, с. 137].    

         Таким чином, кредитно - кооперативних рух має багато специфічних рис, пов'язаних із особливостями сфери кредитування. Необхідно з урахуванням зарубіжного досвіду, національних традицій поступово поліпшити нормативно - правову базу, щодо регулювання кредитних спілок в Україні для сучасного функціонування  фінансово - кредитної системи.

Література:

•1.     Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності. Навчальний посібник. В 2-х книгах. /За редакцією Оленчика А.Я.- К.: УІРФР, книга перша - 652с.

•2.       Кредитні спілки: свій до свого по своє / Ред.. Ю.Олійник.- К. - 2004.- 148с


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>