XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слинько І.М. ВИЗНАЧЕННЯ АСПЕКТІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слинько І.М., аспірант

Черкаський державний технологічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ АСПЕКТІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загрози економічній безпеці з боку незбалансованості бюджетно-податкової політики, незалежно від джерел погроз, знаходяться в тісному взаємозв'язку одна з одною. Наприклад, погіршення фінансового стану підприємств призводить до зростання тіньового сектора і зменшення рівня бюджетних прибутків. Взаємозв'язок погроз економічній безпеці простежується у межах концепції А. Лафера, що робить цю модель прийнятним інструментом для досліджень впливу податкової системи на рівень економічної безпеки з позицій оцінки загроз. Проте класичний варіант моделі вимагає включення низки параметрів, які описують їхні чинники, що детермінують девіантну поведінку платника податків.

Перш ніж розглядати чинники, необхідно уточнити межі девіантної поведінки. Традиційно девіантна поведінка розуміється як "поведінка, що відхиляється від загальноприйнятих норм..." [1, С. 49].

В сучасній науці існує проблема „розмитості" меж поняття "тіньової діяльності" а також проблема обліку і оцінки тіньової діяльності.

Зараз термін "тіньова економіка" часто використовується різними авторами для опису економічних процесів, які, як правило, не асоціюються з офіційною або легальною діяльністю.

Тіньова економіка - явище складне і багатопланове, і межі цього поняття істотно не співпадають у різних авторів [2; 3]

Тіньова економіка не розуміється в макроекономічній статистиці як синонім кримінальної, хоча певні види незаконних операцій якщо вони підпадають під визначення економічної діяльності, повинні бути включені до її складу. На практиці, більшість країн, в тому числі і Україна, поки не враховують власне незаконну діяльність при розрахунках ВВП. Держкомстат рекомендує використовувати термін "прихована" економічна діяльність для сукупного позначення усіх дорахунків і поправок до ВВП.

Для віддзеркалення втрат бюджетів варто розглядати тільки термін „прихована" діяльність, проте при такому визначенні неясно, куди варто відносити, наприклад, законне зниження податків (застосування податкових пільг), тобто в це визначення можна включати як "уникнення", так і "ухилення" від податків. Якщо ж під терміном "прихована" економічна діяльність мати на увазі діяльність, яка зменшується за допомогою незаконних способів, то "уникнення" сплати податків залишиться поза межами визначення, що є недоліком: по-перше, частка цієї частини ухилення від сплати податків досить велика, по-друге, не завжди можна чітко провести межу між цими двома сферами. Крім того, дуже важко провести межу між "прихованою" і "нелегальною" економікою, тобто вживане "офіційне" визначення не відповідає критерію чіткості.

Можна виокремити наступні проблеми, що виникають при визначенні термінів і понять та вимагають вирішення:

•1)     Виявлення межі між поняттями „нелегальної" і „прихованої" економіки та усунення перетину цих понять. Це має принципове значення, оскільки за правопорушення, що мають економічну основу, належить кримінальна відповідальність. Крім того, ведення діяльності без ліцензії, також має схожий з кримінальним характер, особливо якщо це стосується особливих видів діяльності, наприклад, ведення медичної практики, виробництво алкоголю, продаж ліків.

•2)     Розмежування, понять офіційної та неофіційної економіки, теж досить розмите, і в даному випадку (оподаткування) застосування термінів "реєстрована" та "нереєстрована" не зовсім доцільно, вони хоча і відповідають принципам чіткості, але не повною мірою відповідають критерію повноти. Пояснимо на прикладі: проведення податкових платежів через проблемні банки є реєстрованою дією, однак, з іншого боку, це один із способів ухилення від оподаткування.

Таким чином, щоб дати визначення усім аспектам тіньової діяльності, по можливості дотримуючись критеріїв чіткості і повноти необхідно розмежувати:

•- "офіційну" і "неофіційну" економічну діяльність;

•- кримінальну або нелегальну діяльності;

•- приховану (тіньову) і неформальну діяльність.

Для того, щоб вирішити перше завдання, пропонуємо повернутися до визначенню Э. Файга. Виходячи з цього визначення, слід включати в межі офіційної економіки лише легальну діяльність, в частині законного ухилення від сплати податків, а також спірні ситуації [4].

Література:

•1. Кизименко Л.Д., Романець З.О., Ткаченко В.М. Термінологічний словник з дисциплін психолого-педагогічного циклу. - К. : Інпос, 1999. - 345с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>