XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сливак С.І. ГЛИБИННЕ ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Студент  Сливак Сергій Іванович

Національний технічний університет України «КПІ»

ГЛИБИННЕ  ІНТЕРВ'Ю ЯК МЕТОД  МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Маркетингові дослідження - це комплекс різноманітних заходів по збору, обробці і аналізу інформації, які дозволяють підприємству розробляти і реалізовувати стратегію і тактику маркетингу та суттєво зменшувати невизначеність прийнятих маркетингових рішень. Одним з основних засобів збирання інформації є особисте опитування галузевого експерта (менеджера компанії по роботі з клієнтами, менеджера по замовленням, та інших).

З метою отримання первинної інформації (дані, які збираються  спеціально для розв'язання поставленої проблеми) на основі вторинної інформації (зібрана раніше для вирішення якихось інших проблем [2.]) та за допомогою пошукових питань та завдань дослідження необхідно сформувати сценарій (гайд) глибинного інтерв'ю для експерта. Якісне глибинне інтерв'ю - це неструктуроване особисте інтерв'ю з респондентом для визначення його основних мотивів, переконань, відчуттів і відношення до теми [1.], що вивчається. Цей метод польового маркетингового дослідження дає можливість отримання від респондента розкритих відповідей на питання дослідження, а не заповнення формальної анкети. Увага має бути приділена питанням оцінки відповідності існуючого продукту вимогам ринку та перевагам конкурентів. Глибинне інтерв'ю тривалістю від півгодини до півтора годин має проводитись один на один в спеціальному приміщенні при відсутності постороніх  осіб, або ж по телефону. Але хочу зауважити, що телефонна розмова дає гірші результати, так як подібним чином важко вивести респондента на відверту розмову, тому пропонується проведення саме детальних діалогів у невимушеній атмосфері. Хід інтерв'ю записуватиметься на (відео-) аудіо-плівці або інший пристрій. Запис підлягає обробці, в результаті якої дослідник отримує текст всього інтерв'ю ("транскрипт"). На основі транскрипту пишеться аналітичний звіт по маркетинговому дослідженню. Відеозапис може використовуватися також для того, щоб врахувати при аналізі невербальні реакції респондента.

 Не дивлячись на те, що інтерв'юер притримується раніше розробленого сценарію (гайда) інтерв'ю, він активно має реагувати на відповіді респондента, запитувати уточнюючі питання. Зауважу, що гайд до інтерв'ю має окреслювати коло питань для обговорення без переривання природного потоку коментарів респондента щодо досліджуваної теми.

Переваги методу:

    Глибинні інтерв'ю незамінні у випадках, коли опитувані є складно-досягаємою групою респондентів (експертів), звичайно таких людей скрутно зібрати в один і той же час в одному і тому ж місці; коли тема складна для обговорення і потребує специфічних знань (інтерв'ю з професіоналами), в таких випадках тема розмови,  як  правило, раціональна і пов'язана  с професіональною діяльністю респондента або його фірми.

    Крім того, обговорення делікатних тем (не тільки у приватній сфері, але і в бізнесі) припускає створення довірчої атмосфери при спілкуванні досвідченого інтерв'юера з респондентом саме один на один.

Література:

•1.     Зозулёв А.В., Солнцев С.А. маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб. Пособие. - М.: Рыбари; К.: Знання, 2008. - 643 с. - (Высшее образование ХХІ века).

•2.     http://freeprint.com.ua/2009-02-13-08-42-28/8-2009-03-30-06-45-07/13-2009-03-30-10-44-26.html

e-mail: sluwak@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>