XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сливчук К., Бурдяк О.В. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Ксенія Сливчук ,

4 курс, с-ть «Товарознавство та

 комерційне підприємництво», д/ф,

Наук. кер. - Бурдяк О.В.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,

м. Чернівці

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

  Стан розвитку вітчизняного підприємництва характеризується наявністю низки проблем, які вимагають негайного вирішення з метою стабілізації економічної ситуації в країні. Як показує світовий досвід, успішність діяльності суб'єктів малого, середнього та великого бізнесу значною мірою визначається наявністю тісної співпраці між ними, що реалізується через використання різних видів господарської інтеграції. Протягом останніх десятиліть у країнах з розвиненою економікою значного поширення на національному рівні та у міжнародних економічних відносинах набув продаж товарів, послуг і технологій на умовах франчайзингу. Сьогодні Україна має  динамічний ринок, де франчайзинг стає дедалі популярнішим. З'являються нові бізнес рішення до яких можна долучитися з відносно невеликим обсягом інвестицій­.Метою статті є дослідження стану використання міжнародного досвіду надання франчайзингових послуг на території України та  перспектива їх подальшого впровадження.Науковий інтерес до проблематики франчайзингових відносин, тенденцій їх розвит­ку висвітлюється в працях зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких: Дельтей Ж., Стенворт Дж., Сміт Б., Рикова І., Андрощук Г.О., Анін В.І., Суховатий О., Городова О., Данніков О.,  Бедринець М., Ляшенко В.І.,  Широбокова Н., Шкромада В.В., Дідик М.Ж., Козаченко М. та інші.

Для останнього десятиріччя, протягом якого почався прискорений розвиток  франчайзингу в Україні, характерні відсутність стабільності економіки країни, постійні стрибки в її розвитку, що призводить до відповідних різких коливань попиту на всі види товарів, регулярних перерозподілів власності, які не можуть не  впливати на франчайзі.

Основні проблеми стримування розвитку франчайзингу в нашій країні можна класифікувати з причин їх виникнення: економічні проблеми                        (нестабільність розвитку економіки, складність отримання кредитів для створення стартового капіталу); організаційно-правові (відсутність належно сформованої законодавчої бази); соціально-психологічні проблеми (високий ризик ведення ділової активності суб'єктів франчайзингової системи, відсутність належної поваги до інтелектуальної власності) [1, c.64-65].

Природно, що вищезгадані проблеми не можна розглядати локально, вони тісно пов'язані та роблять серйозний вплив одна на одну.

У цілому, франчайзинг визнаний в усьому світі як ефективний економічний інструмент, що застосовується практично в будь-яких сферах ринку. Основне призначення франчайзингу - розвиток малого бізнесу, що особливо актуально для зростаючих ринків, де франчайзинг є найбільш швидким і ефективним способом навчання підприємців практичним стандартам, необхідним для реалізації успішного бізнесу.

Франчайзинг має широкі  перспективні можливості для розвитку в Україні. Проте для їх реалізації необхідно створити певні умови, а саме: необхідне здійснення державної допомоги у фінансово-кредитному забезпеченні, створити систему податкових пільг для франчайзі, надати можливість застосування франчайзі спрощеної системи бухгалтерського обліку, створити мережу навчально-консультаційних структур, що допоможуть підприємцям освоювати і розвивати цей вид бізнесу.

Франчайзинг являється одним із найбільш поширених каналів розповсюдження інноваційних знань, але цю інноваційність можна розглядати двояко. З одного боку, за умовами франчайзингового договору передаються знання, бізнес-концепції, інші нематеріальні активи, які носять інноваційний характер, а з іншого - франчайзинг сам по собі є інноваційним видом бізнесу.

У франчайзинговому процесі беруть участь щонайменше дві сторони, між якими укладено договір франчайзингу (франшиза). Юридично умови угоди регулюються франчайзинговим договором (договором комерційної концесії), який є основоположним документом взаємодії сторін і укладається в середньому на 3-5 років. Франшиза - це повна бізнес-система, яку франчайзер продає фран­чайзі. Купівля франшизи відбувається в кілька етапів, на яких франчайзі виплачує франчайзеру первинний внесок (вартість франшизи), інвестиції в обладнання та матеріали; щомісячні виплати: роялті, рекламний збір. Натомість франчайзі отримує так званий франчайзинговий пакет, який стандартно включає права на використання торгової марки, умови поставки обладнання, матеріалів та навчання технології бізнесу. Іншою назвою для такої систе­ми є франчайзинговий пакет, шо за­звичай охоплює посібники з ведення робіт й інші важливі матеріали, які належать франчайзеру. Закупівля обладнання, матеріалів, переоснащення торгових площ, що становлять основні інвестиції в бізнес, в середньому обходяться франчайзі в 50 000 - 350 000 доларів, у світовій практиці це часто відбувається на умовах лізингу [4, с.249-251].

На сьогоднішній день в світі налічується більше 16 500 франчайзерів і більше 165 500 франчайзі. Найбільша кількість компаній-франчайзерів в 2010 році належать США (близько 1500), а також Південній Кореї (1300), Канаді (1200), Японії (1100), Бразилії (1000). У Європі за кількістю франчайзерів лідирує Німеччина (950), Франція (720), Великобританія (670). Найбільш активно розвивається азіатська мережа підприємств - франчайзі: в Японії (200000), Південної Кореї та Філіппінах (100 000) [6].

Компанії зі світовим ім'ям - McDonald's, Xerox, Coca-Cola, Ford, Hilton, Zinger, Subway, World Class, Baskin Robbins, 1C, Grillmaster, Jani King,             EF English First, Sbarro,  ZARA, Pizza Hut,  Great American Cookie, Holliday Inn, Kodak, Benetton, Pepsi, «Carlsberg», «InBev», «TNK-BP», «Lukoil», «Empik», «Ліга Інвест», «Дельта Спорт», СПОРТЛАНДИЯ -  пропонують  підприємцям свій досвід, ім'я та вихід на міжнародний рівень ринку.  На українському ринку  найбільш відомими франчайзерами є ТМ «Піцца Челентано», «Форнетті», «Дім кави», «Картопляна хата», ТМ «Михайло Воронін», «Джинси Суперціна», ТМ «ZARINA», Галопом по Європам, «Наша ряба», SELA, Лукойл  тощо.

Франчайзингові відносини створюють до­сить складну мікросистему, в якій форму­ються одночасно як нові шанси, так і нові ризики, певні обмеження для суб'єктів під­приємницької діяльності. При цьому треба зазначити, що, як правило, франчайзинг розглядається біль­ше з позицій фінансових взаємовідносин між суб'єктами, в контексті визначення осо­бливостей технології франчайзингу. Економічний сенс франчайзингу полягає в поєднанні ефективності, енергії і мобільності невеликого приватного підприємства та технологічних досягнень, гарантій і розкрученої торгової марки великого постачальника.

Будь-який вид бізнесу можна пере­творити на франшизу. Міжнародна Асоціація Франчайзингу вирізняє 70 галузей господарства, у яких можна використовувати методи франчай­зингу. Повне їх перерахування не має сенсу, але можна уявити обсяг за­стосованості франчайзингу з такої вибірки: бухгалтерський облік, авто­ремонтні майстерні, книгарні, дитя­чий одяг і навчання, будівництво, не­великі продовольчі магазини, мага­зини косметичних товарів, освіта, послуги з працевлаштування, ресто­рани, готелі, фотостудії, туризм і розваги, про­кат спеціального устаткування й ту­ристичні агенції [2, c.3-4].

Одним із ключових факторів, що стимулюють ріст франчайзингу є зменшення частки традиційного виробництва. Традиційно зарубіжні франчайзери працюють по одному з двох типів систем:

•·        прямий франчайзинг - франчайзер безпосередньо співпрацює з місцевим франчайзі;

•·        майстер франшиза (субфранчайзинг) - франчайзер продає виключне право компанії  (підприємцю) на розвиток своєї торгової марки на певній території (часто в певній країні).

Найбільша частка ринку належить франчайзинг-компаніям майстер франчайзі, які на території України контро­люють 30% грошового обороту. До таких компаній відно­сяться наступні: «ЕМРІК», «Дельта Спорт», «Ліга Інвест», «Helen Marlene» тощо [5, с.58-60].

За даними Асоціації малих підприємців США, з 100 незалежних підприємців, які започаткували власну справу, через п'ять років на ринку залишається максимум 35, серед франчайзі ця цифра в 2,5 рази вище - 86 з 100 франшизних підприємств - успішні. На сьогоднішній день річний товарообіг, що проходить через франчайзингові підприємства США, складає близько 1,2 мільярди доларів. В Австралії понад 90% загальної торгівлі на підприємствах швидкого обслуговування здійснюється на умовах франшизи [6].

У ході маркетингового дослідження проведеного NeoAnalytics було проаналізовано, що рентабельність франчайзингового бізнесу набагато перевищує рентабельність звичайного незалежного підприємства. За даними дослідження, для компаній, що працюють у рамках франчайзингових угод, середня рентабельність інвестицій за перші 10 років роботи складає більше 600%, а для звичайних незалежних підприємств за аналогічний період - тільки 300%. Найбільш критичним періодом для розвитку компанії є перші три роки. Протягом цього періоду в середньому у світі близько 80% створених самостійних підприємств припиняють своє існування. У той час як для франчайзингових компаній частка банкрутів у перші 3 роки становить менше 5%. У цілому, за останні п'ять років у світі менше 8% франчайзингових підприємств виявилися нежиттєздатними.

Через 10 років на ринку продовжують працювати 90% франчайзингових фірм і лише 18% самостійних підприємств. У перші 18 місяців роботи 70% компаній, що працюють по франчайзингу, створюють клієнтську базу. Що стосується самостійних фірм, то тільки у 30% з'являється подібна база. Крім того, протягом перших 1,5 років 60% франчайзингових компаній можуть дозволити собі відкрити другий магазин. На відміну від франчайзингових підприємств, лише у 30% незалежних фірм починає працювати другий магазин протягом перших 18 місяців [6].

Успішні системи франчайзингу зазвичай створюються на основі свіжих ідей, запатентованого обладнання та асоціацій торгових марок. Вони демонструють нові підходи до існуючих концепцій. Існування франчайзингу можливе лише за  умови вигідності його як для франчайзера, так і для франчайзі.

Отже, використання міжнародного досвіду надання франчайзингових послуг на території України є важливим для економіки країни. Знання, бізнес-концепції, нематеріальні активи створюють перспективні можливості розвитку окремих галузей економіки в Україні. Світові компанії, що надають франшизу вітчизняним підприємцям, відкривають останнім вихід на міжнародні ринки.

Література:

•1.     Данніков О. Проблеми побудови та функціонування франчайзингових систем в Україні / О. Данніков // Маркетинг в Україні. - 2008. - №5. - C.62-69.

•2.     Ногачевский А. Украинский рынок франчайзинга: тенденции, проблемы, перспективы / А. Ногачевський // Отдел Маркетинга.- 2010. -  №3. - C.2-7.

•3.     Ногачевський А.  Франчайзинг в Україні: проблеми та перспективи / А. Ногачевський//  Економіст. - 2010. - №3. - C.22-25.

•4.     Трушенко О.М. Шанси та ризики використання франчайзингу для суб'єктів підприємницької діяльності  / О.М.Трушенко // Держава та регіони. - 2008. - №3. - C.248-251.

•5.     Лопушанський Т.В. Правовий та економічний аспект розвитку  франчайзингу в країнах ЄС та Україні / Т.В.Лопушанський // Зовнішня торгівля: Право та Економіка. - 2007. - №4(33). - С.56-61.

6.  NeoAnalytics Рынок франчайзинга: итоги 2010г., прогноз 2011г : [Електронний ресурс]. - Режим доступа:  http://www.aup.ru/news/2011/03/26/4811.html


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>