XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Слободянюк Н.М. , к.с.-г.н. Кондратюк В.М. ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ КУРОК-НЕСУЧОК ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ УТРИМАННЯ

Н.М. Слободянюк, В.М. Кондратюк, к.с.-г.н.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Якість яєць курок-несучок залежно від умов утримання

Виробництво харчових яєць в Україні базується на використанні сучасних яєчних кросів провідних селекційних фірм: " Ломанн Тірцухт" (Німечинна), "Hisex", "Shaver" та ін. Однак на сьогодні у нашій країні практично відсутні дані щодо порівняльної оцінки ефективності виробництва харчових яєць кросів іноземної селекції та вивчення їх адаптаційної здатності до нових умов утримання і годівлі. У зв¢язку з цим актуальними є дослідження, спрямовані на вивчення адаптаційної здатності курей провідних яєчних кросів зарубіжної селекції в умовах вітчизняного промислового виробництва, а також розробка шляхів реалізації їх генетичного потенціалу.

Метою роботи є удосконалення технології виробництва харчових яєць у ВАТ „Птахофабрика Київська", шляхом використання кліткового обладнання фірми ZUCAMI (виробництва Іспанії), системи вентиляції та опалення фірми Big Dutchman (Німеччина). Згідно з планом досліджень було проведено науково-господарський дослід у ВАТ „Птахофабрика Київська". Матеріалом для досліду були кури-несучки промислового стада кросів „Ломанн браун" та „Ломанн сенді", які утримувались у різних типах кліткових батарей. Дослід проводився за методом груп. Одну групу курей утримували у клітковому обладнанні типу ZUCAMI (виробництва Іспанії), системи вентиляції та опалення фірми Big Dutchman (Німеччина), другу - клітковому обладнанні типу БКН-3А.

З метою вивчення впливу умов мікроклімату при утриманні курей у різних типах кліткового обладнання на продуктивні якості курок-несучок, нами було визначено і проаналізовано параметри мікроклімату у пташнику. Результати досліджень свідчать, що у теплий період року при температурі навколишнього середовища 23,8°С температура повітря у пташниках, які оснащені клітковим обладнанням типу БКН-3А була в межах 23,0-23,5°С, що на 3,0-3,5°С перевищує у пташниках, оснащених клітковим обладнанням фірми ZUCAMI (виробництва Іспанії), системи вентиляції та опалення фірми Big Dutchman (Німеччина), що відповідає рекомендаціям фірми для курей даних кросів. Вологість повітря у пташниках змінювалась у межах норми: від 64,2% до 69,5%. Це свідчить про те, що використання сучасного обладнання покращує мікроклімат у пташнику.

Якість харчових яєць визначається їх розподілом на категорії, морфологічним складом та біологічною цінністю. Залежність цих показників від особливостей сільськогосподарської птиці, умов годівлі та утримання є передумовою для проведення керованих змін якості яєць.

Аналіз розподілу яєць за категоріями показав, що використання різного технологічного обладнання при утриманні курей різних кросів впливає на якість яєць.

Так, вихід яєць відбірної категорії у курей, які утримувались у пташниках, обладнаних сучасним обладнанням, становив 80,5%, тоді як у аналогів, яких утримували за базовою технологією - 53,2%, що на 27,3% менше. Це пов'язано із зростанням кількості яєць із забрудненою шкаралупою та меншою масою яєць.

Із збільшенням кількості яєць відбірної категорії зменшується кількість першої та другої категорій. Так, кількість яєць першої та другої категорій у курей кросу „Ломанн браун", які утримувались у кліткових батареях типу ZUCAMI, становила відповідно 12,8% та 6,7%. У ровесниць, яких утримували у кліткових батареях типу БКН-3А, дані показники становили 38,6% та 8,5% відповідно.

Подібні зміни були виявлені і при аналізі категорійності яєць курей кросу „Ломанн сенді". Так, утримання курей у кліткових батареях типу ZUCAMI, сприяє зростанню виходу яєць відбірної категорії, зниженню кількості першої та другої категорій.

Найбільшу кількість яєць другої категорії було одержано у перший місяць продуктивності, коли маса яєць у середньому становила 46,0-46,7 г. Так від курей кросу ״Ломанн браун״ кількість яєць другої категорії становила 71,6%, а від несучок кросу ״Ломанн білий״-74,7%.

Починаючи з другого місяця продуктивності кількість яєць відбірної категорії зростає, а дрібних-навпаки зменшується. Найбільшу кількість яєць відбірної категорії одержують від курей кросу ״Ломанн браун״-85,8-98,7%. У курей кросу ״Ломанн білий״ цей показник становив у межах 71,4-84,3%.

Отже, результати проведених досліджень дозволяють, з метою підвищення інтенсифікації галузі, рекомендувати для виробництва харчових яєць використовувати у господарствах різних форм власності технологічне обладнання фірми ZUCAMI (виробництва Іспанії), системою вентиляції та опалення фірми Big Dutchman (Німеччина), що сприятиме збільшенню щільності посадки на 1 м2 площі, забезпеченню оптимального мікроклімату як у холодний, так і у теплий періоди року, максимальній реалізації продуктивності птиці.

Література:

•1. Бондаренко Б. Способность птицы кросса "Ломанн ЛСЛ" к адаптации //Птицеводство. - 1997. - №6. - с. 10-12.

•2. Злочевская К. Потенциал продуктивности кур яичных кроссов. //Птицеводство. - 1997. - №2. - С.18.

•3. Попов И. Кросс «Ломанн ЛСЛ» аклиматизируется //Птицеводство. - 1996. - №2. - С.8-9.

•4. Результаты конкурсных испытаний птицы за рубежом //Птицеводство. - 1998. - №3. - С.22-24.

•5. Рошак Н, Илларионова В. «Ломанн браун» аклиматизировался на Урале. //Птицеводство. - 1996. - №1. - С.18-20.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>