XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Собко Л.Г. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ УФД/БІБЛІОТЕКА

Собко Людмила Григорівна

Викладач кафедри теоретичної фізики та інформатики УДПУ ім. Павла Тичини

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ УФД/БІБЛІОТЕКА

Традиційне навчання зазнає в наш час істотних змін на всіх стадіях навчального процесу: підготовка курсів, проведення занять, виконання домашніх завдань, підготовка проектів, дисертацій. У значній мірі зміни у підходах до навчання ініціюються новітніми інформаційними технологіями, новими джерелами інформації. Впровадження нових технологій має бути направленим на підвищення якості освіти і, як наслідок, на підвищення конкурентоздатності навчальних закладів. Тільки у цьому випадку нові технології є виправданими. Просте поповнення кількості "новітніх" засобів не дасть очікуваного результату.

У нових умовах формування професійно значимих якостей випускника вищого навчального закладу, повинне бути орієнтованим не стільки на обсяг і повноту конкретного знання, скільки на здатність самостійно поповнювати знання, ставити і вирішувати різноманітні задачі, висувати альтернативні рішення, виробляти критерії добору найбільш ефективних з них. Досягнення цієї мети в значній мірі залежить від рівня інформаційної культури. Якщо раніше основними джерелами інформації були: спеціалізована література, періодичні видання, то сьогодні на зміну їм прийшли нові технології, такі як: публікації в Інтернеті, електронні бібліотеки, web-форуми, телеконференції, web-сайти університетів, бази даних на СD.

 Як відомо, наука твориться в університетах. В структурі університету бібліотека має важливе значення. Одним із завдань бібліотеки університету є створення автоматизованої системи інформаційного забезпечення навчального та науково-дослідного процесів, тобто, надання необхідної інформації викладачам, студентам, науковим співробітникам, як на друкованих, так і на інших видах носіїв. В сучасних умовах основою такої системи є новітні комп'ютерні інформаційні технології, які запроваджуються у традиційні бібліотечні процеси.

Автоматизація бібліотеки Уманського педуніверситету розпочалась 4 роки назад. На першому етапі комп'ютеризації бібліотека почала формувати свою першу інформаційну базу - електронний каталог нових надходжень. Оскільки коло завдань, пов'язаних з обробкою та наданням інформації безперервно розширювалось, бібліотека шукала нові шляхи розвитку у напрямку комп'ютеризації.

   Вибір програмного забезпечення відіграє важливу роль для подальшого розвитку нових інформаційних технологій. Серед програмних продуктів було зроблено вибір на користь програми "УФД/Бібліотека". Сьогодні вона успішно функціонує в багатьох бібліотеках України, як вузівських, так і публічних. Саме використання цієї програми дозволило нам досягти відчутних результатів у створенні інтегрованої бібліотечної мережі, яка складається з вох локальних:

•-         бібліотечної мережі "УФД/Бібліотека";

•-         Інтернет-мережі, що підключена до сітки університету ;

Забезпечення одночасного доступу великої кількості користувачів до інформаційної бібліотечної системи вирішено створенням локальної бібліотечної мережі, яка об'єднує біля 50 комп'ютерів. Основні напрямки роботи в мережі бібліотеки:

-    створення електронного каталогу;
-    використання Інтернет-ресурсів;
-    інформаційне обслуговування з використанням електронних носіїв: електронні видання, СD-RОМ.

За допомогою автоматизованої системи "УФД/Бібліотека" обробляється весь обсяг нових надходжень (комплектування фонду), обробка документів, організація доступу до електронних документів (електронних копій), ведення інформації щодо читачів та організації.
Насамперед, студенти використовують електронний каталог бібліотеки, який відображає інформацію про монографії, підручники, автореферати, збірники статей, компакт-диски, художню літературу, газети та журнали, що надходять до бібліотеки. З 2008 року розпочато поповнення бази електронними копіями підручників, які містяться в недостатній кількості у бібліотеці. Студенти та викладачі університету мають можливість здійснювати пошук за такими параметрами як автор, назва, індекс УДК, предмет (тема) та ін. Одночасно ми навчали студентів користуватися електронними каталогами  інших бібліотек через Інтернет.

  Але на сьогоднішній день цього замало. На сучасному етапі велике значення надається розвитку кооперації та координації роботи з іншими бібліотеками: вузівськими, обласними, міськими, що дасть змогу значно скоротити процеси створення електронних БД шляхом розподілу роботи по їх створенню по бібліотеках регіону і наступним обміном цими БД.   

Література:

•1.     Бабич В. Роль бібліотек в інформатизації суспільс­тва і підвищенні інформа-ційної культури // Бібл. планета. - 1998. - № 1. - С. 17-20.

•2.     Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон Украї­ни від 27 січня 1995 р. №32/95-ВР // Закони України / Верховна Рада України. Ін-т законодавства. - К.,1997. - Т. 8 - С. 27-38.

 

e-mail: sobkolg1@rambler.ru

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>