XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Соколюк К. Ю. ІННОВАЦІЇ, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС В РОЗВИТОК АПК

Аспірантка, Соколюк К. Ю.

Уманський національний університет садівництва

ІННОВАЦІЇ, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС В РОЗВИТОК АПК

Реформування та подальший розвиток агропромислового виробництва тісно пов'язаний із інноваційною діяльністю та інвестиційними процесами. Так як невід'ємною складовою інноваційно-інвестиційного розвитку є інновації, дослідження їх формування та розвитку є актуальним на даний час.

Аграрна наука України має достатній науково-технічний потенціал, який здатний забезпечити ефективний розвиток агропромислового сектору економіки та сприяти виходу на світовий аграрний ринок. За підсумками 2011 року, найбільшу питому вагу у структурі наукових та науково-технічних робіт становили науково-технічні розробки - 51,1% та фундаментальні дослідження - 22,1%[2]. Таким чином, аграрна наука спрямована на запровадження фундаментальних нововведень, що сприятимуть підвищенню ефективності галузі. Дані розробки, за умов застосування їх у виробництві, на думку науковців, здатні забезпечити зростання виробництва зерна до 80 млн. т, насіння олійних культур  до 15 млн. т та збільшити вдвічі виробництво продукції тваринництва.

Вагомий внесок у формуванні науково-технічного потенціалу здійснює відповідно до своїх функцій, Національна академія аграрних наук України. Станом на 2011 рік, до її складу входять 11 національних наукових центри та 52 науково-дослідні установи, а експериментальною базою слугують 170 державних сільськогосподарських підприємства [1].

Інноваційна діяльність є не лише наукомісткою, а й ще ресурсномісткою так як потребує значних коштів на проведення досліджень та випробувань. Так як часто власних коштів та фінансової підтримки держави недостатньо, інноваційна сфера тісно пов'язана з інвестиційною.

Проте, державна підтримка науково-технічної діяльності є недостатньою, а попит з боку ринкових структур слабким. Тому для підвищення конкурентоспроможності та бізнес-привабливості наукової продукції, на думку Володіна С.А., необхідно запровадити модель розвитку наукової діяльності за принципами інноваційного провайдингу. Метою даної стратегії розвитку є забезпечення збільшення позабюджетних надходжень та дохідність експериментально-виробничої бази. Одним із основних завдань стратегії інноваційного провайдингу є розвиток інтегрованої інноваційно-підприємницької інфраструктури, що сприятиме адаптації аграрної науки до ринкового середовища та сприятиме запровадженню інноваційних розробок у виробництво та залученню інвестиційних ресурсів [3].

У процесі реформування агропромислового комплексу відбулося значне падіння не лише сільськогосподарського виробництва, а й руйнування цілісної системи інженерно-технологічного забезпечення та постачання. Якщо раніше послуги сервісних структур надавалися централізовано, то у зв'язку із якісними змінами, обслуговування проводиться на засадах підприємництва. Проте стан агросервісних структур свідчить про потребу у модернізації та технічному переоснащенні, яка зумовлена переходом на інвестиціно-інноваційних шлях розвитку. Шкуратов О.І. вважає, що для підвищення інноваційної активності агросервісних підприємств необхідно створити необхідні умови для підвищення попиту на інноваційні ресурси, сприяти розвитку конкуренції [6].

На думку науковців, необхідною умовою подальшого розвитку економіки є активізація інноваційної діяльності. Суть якої полягає в черговості її провадження та активізації організаційної структури підприємства, а саме проведення інноваційної діяльності в технологічній, маркетинговій, інфраструктурній та асортиментній сфері [4] .

Крім проблеми залучення інвестиційних ресурсів в науково-технічну галузь, існує проблема раціональності їх використання яка залежить, в першу чергу, від ефективності їх розподілу. Саме за допомогою ефективного розподілу інвестиційних ресурсів аграрними підприємствами та орієнтація на інноваційні технології Київська область займає перше місце серед регіонів України по розвитку сільського господарства. Використання інвестиційних ресурсів проводиться за таким  напрямками: інвестиції в основний капітал (рослинництво, тваринництво та технічне обслуговування), енергозберігаючі технології та продукцію науково-дослідних станцій [5].

Отже, подальший розвиток АПК має базуватися на інноваційно-інвестиційній стратегії. Суть даного напрямку полягає у залученні інновацій та науково-технічних розробок в агропромислове виробництво у вигляді інвестиційного ресурсу.

Література:

•1.   Безуглий М.Д. Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011 рік та завдання на перспективу / М.Д. Безуглий // Економіка АПК. - 2012. - №5. - С. 3-18.

•2.   Виконання наукових та науково-технічних робіт за 9 місяців 2011 року. - [електронний ресурс] - режим доступу: - http: // http://www.ukrstat/ gov.ua - 2011.

•3.   Володін С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку / С.А. Володін  // Економіка АПК. - 2012 р.- №5. - С.123-131.

•4.   Кінах Н.В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Кінах // Економіка АПК. - 2012. - №2. - С.90-94.

•5.   Присяжнюк А.Й. Агропромисловий комплекс Київщини на сучасному етапі розвитку/А.Й. Присяжнюк  // Економіка АПК. - 2012. - №3. - С. 3-11.

•6.   Шкуратов О.І. Інноваційні аспекти розвитку підприємств аграрного сервісу  / О.І. Шкуратов //  Агросвіт. - 2012. - № 10. - С. - 6-8.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>