XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Солнишкова В.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Студентка, Солнишкова Вікторія Андріївна

Миколаївський державний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз і оцінка фінансового стану є одним з найважливіших питань в сучасних умовах функціонування підприємств. Джерелом інформації для аналізу фінансового стану є система бухгалтерського обліку та робочі документи підприємства, яка надає інформаційні потоки для формулювання результатів аналізу. В ній здійснюється узагальнення інформації в грошовому виразі про майно та зобов'язання підприємства, шляхом документального обліку всіх господарських операцій.

Найчастіше джерелом аналізу фінансового стану вважають лише фінансову звітність. Але такий аналіз може бути проведений всіма зацікавленими контрагентами підприємства. Він дійсно може показати основні тенденції зміни фінансового стану на підприємстві, але ніяким чином не пояснить їх. Для того, щоб виявити причини зміни фінансового стану підприємства і можливості його поліпшення необхідне продовження аналізу.

Питаннями інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану займаються багато науковців, зокрема, Т.І. Мельннн, М.1. Лаіун, М.Д. Білик, І.Д. Лаларишмиа, СО.Маткоізськіт, Т.А. Обущак, О.Г. Янковой та інші.

Базовим джерелом для аналізу фінансового стану науковці вважають фінансову звітність, яка має ряд переваг:

- однаковість форм звітності для різних підприємств, що дозволяє використовувати єдині;
методи розрахунку показників і забезпечує певний рівень порівнянності даних;

- відкритість, що дозволяє використовувати звітність для оцінки підприємств і внутрішніми, і зовнішніми користувачами;

- обов'язковість складання, то не накладає додаткових витрат на проведення аналізу;

При цьому умовою ефективного аналізу фінансового стану є фінансова звітність, яка підготовлена відповідно до загальних вимог і правил розкриття інформації, наведених у стандартах бухгалтерського обліку.

Також для аналізу фінансового стану можу і ь залучатись нормативна, планова інформація, дані інвестиційних та фінансових програм і проектів, зведених і окремих кошторисів, калькуляцій. Саме вони дають змогу виявити відхилення фактично досягнутих значень  фінансових показників від запланованого рівня

При формуванні аналітичних висновків для внутрішніх користувачів виникає потреба в залученні до розрахунків даних за центрами відповідальності в межах управлінського обліку. Це дає змогу виявляти внутрішньовиробничі фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.

Всі ці документи містять більш деталізовану інформацію ніж фінансова звітність, що, в свою чергу, дозволяє одержати додаткові аналітичні дані і підготувати більш обґрунтовані висновки, значно розширити межі дослідження. Ще однією перевагою використання внутрішньої звітності для проведення аналізу фінансового стану є оперативність, яка виявляється в можливості його проведення щомісяця.

Отже, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану повинне включати не лише дані фінансової звітності, а й всю внутрішню бухгалтерську документацію. Саме це дасть змогу покращити якість вихідних аналітична даних, які необхідні для прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Література:

•1. Замасло О.Т. "Вплив держави на фінансову діяльність підприємства"// ж. "Фінанси України". - Київ: Міністерство Фінансів України, 2007р. - с. 39-42.

•2. Узунов В.М. "Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні"// ж. "Фінанси України". - Київ: Міністерство Фінансів України, 2008р. - с. 142-150.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>