XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Солодовиченко І.І. ПЕРЕКЛАД ІНФІНІТИВА ТА ІНФІНІТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА ТЕКСТАХ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

студентка, Солодовиченко І. І.

Національний авіаційний університет

ПЕРЕКЛАД ІНФІНІТИВА ТА ІНФІНІТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА ТЕКСТАХ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Існування суспільства просто неможливе без комунікації, щодо бізнес комунікації, то вона досить тісно пов'язана з багатьма науками, зокрема  з економікою. Важливо зазначити, що інфінітив та інфінітивні комплекси широко вживаються в текстах з економічної тематики, а отже є поширеними у діловому дискурсі [4, с. 12].

Мета нашого дослідження полягає у визначенні особливостей перекладу інфінітива та інфінітивних комплексів в економічних текстах та бізнес спілкуванні.

Аналізуючи тексти з економічної тематики, ми виявили деякі закономірності перекладу інфінітива та інфінітивних комплексів, а також далі розглядатимемо інфінітив як мовне явище в економіці та бізнес спілкуванні.

В англійській мові особливий інтерес становлять структури вторинної предикації, які не мають безпосереднього аналогу в українській мові [3, с. 75]. До них належать структури, що традиційно йменуються як складний додаток чи об'єктний предикативний інфінітивний зворот або об'єктний відмінок з інфінітивом (Соmplex Object), складно-підметовий суб'єктний предикативний інфінітивний зворот або називний відмінок з інфінітивом (Complex Subject), також інфінітивна конструкція з прийменником for (For-to-Infinitive Construction), абсолютна конструкція (Absolute Construction), сполучникова інфінітивна конструкція (Conjunctive Infinitive Phrases) і герундіальна предикативна конструкція (Gerundial Predicative Construction) [3. c. 44].

 Інфінітив - не центр дієслівної системи, а її окраїна [1, c. 115]. Не випадково питання про інфінітив особливо хвилювало граматистів. Частина їх рішуче відокремлювала інфінітив від дієслова, посилаючись на те, що за своїм походженням інфінітив є ім'ям з дієслівною основою, що інфінітив не належить до числа ні предикативних, ні атрибутивних форм дієслова. Інфінітив був оголошений особливою частиною мови й розглядався як слово, не причетне до дієвідміни [2, c.43].

Багато хто з вчених лінгвістів вважають, що в сучасній англійській мові форми інфінітива, як і форми дієприкметника й герундія, належать до безособових форм дієслова [1, c. 72].

Інфінітив не має граматичних категорій особи, числа й способу, а тому не може виконувати властивої особовим формам синтаксичної функції присудка [12, c. 86]. Інфінітив - найбільш абстрагована форма дієслова, що в основному розряді дійсного стану тільки називає дію. Тому саме ця називна форма дієслова використовується для введення дієслівної словникової статті [3, c. 8]. Інфінітив, як і інші вербаліі, може реалізуватися у формах виду й стану.

Інфінітив та інфінітивні комплекси досить часто вживаються у текстах з економічної тематики не в своєму прямому значенні, а в значенні терміна. Досліджуючи економічні тексти, ми з'ясували, що багато слів загальновживаної лексики в економіці мають своє, не схоже на пряме, значення.

Слід сказати декілька слів про інфінітивні комплекси, які  використовуються в англійській мові досить часто задля лаконічності та економії мовленнєвих зусиль, але при перекладі на українську мову, нажаль, лаконічність не завжди можлива.

Отже, основними способами перекладу інфінітива та інфінітивних комплексів в текстах з економічної тематики та у бізнес-комунікації є переклад:

1) неозначеною формою дієслова;

2) іменником у називному відмінку;

3) інфінітивною конструкцією, яка вводиться сполучниками.  

Оскільки економічна сфера досить часто пов'язана з бізнесом, то й вживання та переклад інфінітива та інфінітивних комплексів в обох цих галузях будуть мати спільні риси. Але варто пам'ятати, що значення інфінітива або інфінітивного комплексу може бути різним залежно від контексту, отже, перекладач має уважно дослідити контекст, аби перекласти точно та коректно [2, с. 19].

Література:

1. Беляева Л. М., Зражевская Т. А. - Трудности перевода (на материале газетных статей). - М.: Международные отношения, 1972. -  142 с.

 2. Карабан В.І., Черноватий Л.М. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США: загальні принципи: Навч. посібник-давідник для студентів вищих закладів освіти. - Вінниця, Нова книга, 2007. - 416 с.

3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: В 2ч. - Вінниця: Нова книга, 2001. - Ч. 1: Граматичні труднощі. - 272 с.

4. Рецкер Я. И. Учебное пособие по переводу. - М.: Просвещение, 1981. - 454 с.

e-mail: menia_love@ukr.net


Один комментарий к “Солодовиченко І.І. ПЕРЕКЛАД ІНФІНІТИВА ТА ІНФІНІТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА ТЕКСТАХ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ”

  1. люда:

    to keep machines running as much as possible, reducing non-productive time and scrap material to the minimum.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>