XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сьомка В.В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ЯК ДЕРЖАВНОЇ СКЛАДОВОЇ ОПІКИ ЛЮДИНИ

Студентка Сьомка Вікторія Василівна

НТУУ «КПІ»

м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ЯК ДЕРЖАВНОЇ СКЛАДОВОЇ ОПІКИ ЛЮДИНИ

Сучасні соціально-економічні, політичні, екологічні та інші аспекти докорінних змін суспільного життя потребують настільки є принципового переосмислення механізмів захисту від непередбачуваних, незалежних ( не завжди залежних) від суб'єкта втрат та наслідків реального життя. Концепція сучасного соціолога У. Бека фіксує проблему: людство існує в умовах зростаючих ризиків, які вже не можливо адекватно контролювати «В розвинутих країнах сучасного світу суспільне виробництво багатств постійно супроводжується суспільним виробництвом ризиків» [1, с. 19]. 

Страховий ринок відіграє важливу роль у економіці держави та  суспільства вцілому. Ситуація, що склалась в Україні зі страховою діяльністю супроводжується значною невпевненістю та недовірою до діяльності страхових компаній, але в першу чергу - діяльністю держави. Діяльність страхових компаній залежна від суспільних і економічних умов, що її оточують. Тому, стратегічний план по розвитку  страхової діяльності повинен будуватися  на розумінні клієнта і суспільства.

Однією з головних причин недовіри до страхування є те, що її нормативно-правова база є досить молодою, адже її розвиток розпочалось лише в 1993 році, а лише в 1996 році був прийнятий Закон України «Про страхування».  Зрозуміло, що законодавча база страхування потребує багатьох доробок, зокрема коректна участь держави і створення ефективних методів управління даною системою.

Також необхідно звертати увагу на особливості менталітету країни, адже населення інших держав зовсім по іншому відносяться до норми страхування. Це пов'язано з тим, що населення України  пережило знецінення коштів в результаті інфляції, після розвалу радянського Держстраху та Ощадбанку, люди втратили величезні гроші. Ця подія ще довго слугуватиме одним із впливовіших факторів недовіри населення до страхової системи.

Довіра має таку властивість, як і більшість економічних категорій - рівновагу. Зрозуміло, що довіра залежить від міжособистісних, суспільних зв'язків, що відбуваються в суспільстві. Наприклад, якщо в нашій країні хтось один перестане давати хабарі, то більшість населення не скористається його прикладом , і як результат людина може програти від свого рішення та отримати негативні наслідки. Але ж якщо більшість жителів відмовляться від хабарництва, то це може кардинально вплинути на ситуацію країни та її подальший розвиток. Так само можна говорити і про страхування - якщо страхується один, то це не підніме рівень довіри у системі страхування, а якщо більшість населення, то зовсім інша ситуація, як для суспільства так і для страхування та держави.

Також однією з причин недовіри населення до системи страхування є не інформованість суспільства відносно страхових компаній та їхньої діяльності. Пересічний громадянин , в більшій мірі, не ознайомлений з елементарними  можливостями, видами та способами страхування. Що в свою чергу породжує недовіру, адже невідомі ситуації можуть містити небезпеку для нас.

Одним з важливих чинників для розвитку страхової системи є рівень заробітної плати населення. За досвідом розвинутих країн формування добровільного ринку страхування розпочався з 500$ за місяць. Про який розвиток страхового ринку може йтися якщо заробітки середньостатистичного громадянина нашої країни може навіть не досягати 200 $. Коли людина не може забезпечити собі першочергові потреби, то звичайно, що виплати на страхові послуги відкладаються десь « на майбутнє» можливий бажань.

Ще однією з проблем недовіри є непрозорість діяльності самих страхових компаній, адже інформація про кількість скарг на їхню роботу відсутня. За даними Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова (опубліковані в журналі «Національна безпека та оборона України») близько 80% населення України не довіряють страховим компаніям [2]. І нажаль, ці данні є незмінними протягом останніх років.

Отже, соціально-психологічна недовіра населення до системи страхування є наслідком недосконалої законодавчої бази, відсутності  ефективної державної політики і сфері страхування, а також фінансова нестабільність населення. Недовіра до даної галузі зумовлена також непрозорістю інформації про саму діяльність страхових компаній та про  сферу їхніх послуг.

Для подолання даної проблематики необхідна взаємна співпраця держави, страхових компаній та населення країни. В першу чергу треба вдосконалити законодавчу базу страхування, підвищити прозорість страхового ринку, посилити інформованість про сферу їх послуг та діяльність. Таким чином комплексний підхід та цілеспрямовані зусилля зможуть наблизити населення нашої держави до ціннісно-нормативної, морально-етичної та психологічної довіри до страхового захисту суспільства з боку держави.

Література:

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну/Пер, с нем. В. Седельника и Н. Федоровой; Послесл. А. Филиппова. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 384 с.

2. Центр ім. Разумкова. Журнал «Національна безпека і оборона» - http://www.razumkov.org.ua/ukr/journal.php

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>