XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сорока С.О. СУТНІСТЬ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ В СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Сорока С.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУТНІСТЬ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ В СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

На сьогодні важливим компонентом життєдіяльності суспільства та обов'язковим елементом економічної системи держави є податки. За своєю природою вони пронизують усі сфери суспільного життя. Як економічне явище податки носять відносно самостійний характер і їх розвиток відбувається на основі своїх власних об'єктивних закономірностей.

У роботах В.Л.Андрущенка, О.Д.Василика, В.П.Вишневського, О.Д.Данілова, П.В.Мельника, В.М.Опаріна, В.М.Федосова та інших висвітлюються різні аспекти системи акцизного оподаткування, робляться висновки, що мають велике теоретичне та практичне значення.

Метою статті є уточнення соціально-економічної природи акцизного збору, його функцій і місця в системі непрямого оподаткування

Непрямі податки - обов`язкові платежі, що стягуються при купівлі товару, і сплачуються платниками опосередковано через механізм цін. Акцизи - це непрямі податки, які встановлюються у вигляді надбавки до ціни. Специфічні акцизи виникли набагато раніше, ніж універсальні. Характерними їх рисами є обмежений перелік товарів, по яких вони стягуються, та диференційовані ставки по окремих групах товарів. Універсальні акцизи відрізняються від специфічних універсальними ставками на всі групи товарів та ширшою базою оподаткування.

В світовій практиці існують три види непрямих податків: акцизи, фіскальна монополія і мито. Hині в Україні стягуються акцизи і мито.  Класифікація непрямих податків відображена в табл. 1.

Таблиця 1

Види непрямих податків

Непрямі податки

Акцизи

Мито

- універсальні акцизи (ставки єдині, наприклад, ПДВ);

- специфічні акцизи (ставки диференційовані, наприклад, акцизний збір

Податок на товари та інші предмети, що перетинають митний кордон держави, тобто стягується при здійсненні експортно - імпортних операцій

 

Оподаткування акцизним збором займає особливе місце в сфері як оподаткування, так і бюджету, оскільки через непрямі податки держава може реалізовувати перерозподіл фінансових ресурсів між різними категоріями споживачів - широкими верствами населення, підприємствами, бюджетом, між резидентами та нерезидентами.

У період економічного спаду, коли доходи зменшуються, споживання підакцизних товарів різко скорочується, що призводить до зменшення надходжень до бюджету від цього податку, а в період економічного зростання, навпаки, надходження збільшуються темпами, які перевищують  темпи розвитку економіки. З іншого боку, завдяки високій еластичності надходжень від  акцизного збору відносно динаміки національного доходу, цей податок є ідеальним з точки зору  "вбудованого стабілізатора" економічного циклу.

Поряд з фіскальною функцією акциз, як і будь-який інший податок, має і регулююче значення. Регулююча функція акцизу проявляється у декількох напрямках, серед яких можна виділити:

- вплив на обсяги виробництва і споживання підакцизних товарів;

- вплив на структуру виробництва, стимулювання зростання його ефективності, підвищення якості виробленої продукції, покращення споживчих характеристик продукту;

- регулювання рентабельності виробництва підакцизних товарів.

Вивчення літературних джерел свідчить про те, що майже усі вчені розглядають акцизний збір як специфічний акциз, що стягується за ставками, диференційованими відносно кожної групи товарів і основна функція якого регулююча.

Поширення універсальних акцизів зумовлене рядом чинників. Широка база оподаткування забезпечує стійкі надходження до бюджету, які не залежать від змін в уподобаннях споживачів та асортименті реалізованих товарів. Універсальні ставки полегшують контроль податкових органів за правильністю сплати податку. Універсальні акцизи доволі нейтральні до процесів ціноутворення, оскільки податковий тягар рівномірно розподіляється між усіма групами товарів.

В процесі історичного розвитку оподаткування все різноманіття непрямих податків на товари внутрішнього (усередині країни) споживання, що носили загальну назву акцизи, розділилося в дві великі групи: одна - власне акцизи, якими також як і раніше продовжують оподатковувати окремі товари або їх види, і податок з обороту (і його модифікації), яким оподатковують всі товари. Сучасний акциз, так само як і фіскальна монополія походить від відкупної форми стягування регалій, тобто може мати і неподаткову природу. Неоднозначність походження акцизу дозволяє говорити про багатогранну природу даного економічного явища. При цьому слід зазначити, що природа акцизу різна залежно від товару - об'єкту обкладення.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>