XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сосновська Ю.І. СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сосновська Юлія Ігорівна

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Розвиток соціально орієнтованого ринкового господарства об'єктивно вимагає підвищення ефективності трудової діяльності учасників виробництва у всіх галузях національного господарства. Характерною рисою сучасних трудових відносин є зниження мотивації трудової діяльності працівників унаслідок відсутності дієвої системи оплати і стимулювання праці, що негативно впливає на продуктивність праці, використання ресурсів підприємств і ефективність виробництва в цілому.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що багато організацій у початковій стадії існування переживають моменти підйому та ефективності праці. Але щораз більше стає помітним наростаючий процес згасання активності людей, які створювали дану організацію. Варто вважати, що більшість таких ситуацій були спричинені недооцінкою механізмів впливу на мотивацію людей і помилками в персональній політиці організації [1].

Дослідження зарубіжних та вітчизняних літературних джерел щодо дослідження теорії й методології мотивації персоналу, психології управління свідчить про безсумнівний інтерес вчених до цієї проблеми. Серед вітчизняних вчених питання мотивації персоналу знаходить своє відображення в роботах М.Д. Виноградського, А.М. Колота, В.М. Петюха,                              О.І. Синицької, З.Є. Шершньової, Г.В. Щокіна. Серед зарубіжних авторів праці Дж. Аткінсона, В. Врума, Ф. Герцберга, К. Левіна, Е. Лоулера, Д. Макгрегора, Д. Макклеланда, А. Маслоу, М. Портера, та ін. займають важливе місце в дослідженні цієї проблеми.

Сьогодні на багатьох підприємствах України застосовуються лише окремі елементи системи мотивації. Така система не має комплексного характеру, оскільки традиційно ці елементи не поєднані один з одним, використовуються окремо. Ще одним недоліком такої системи мотивації є те, що вона має поточний, короткотерміновий характер, не націлена на майбутнє. У більшості вітчизняних компаній керівництво не приділяє стратегічної уваги розробці системи мотивації, яка в більшості випадків має відтінок "залатування дірок".

Головним фактором підвищення дієвості стимулювання праці на сучасному етапі розвитку економіки є матеріальна зацікавленість працівників у результатах праці, що полягає у збільшенні долі заробітної плати в структурі доходів населення [2].

Кожна компанія рано чи пізно приходить до висновку, що персонал - це її головний ресурс. У сучасному конкурентному середовищі складно чимось кардинально відрізнятися від конкурента: усі ресурси майже однаково доступні на ринку. Саме тому вже кілька років поспіль дуже активно розвивається тенденція вкладання коштів у розвиток персоналу. Адже саме від людей, які працюють у компанії, залежить її успіх на ринку, якість виробленого товару чи наданої послуги, рівень впізнавальності її серед інших, і, певна річ, її популярність серед клієнтів. Перехід від конкуренції продуктів і технологій до конкуренції цінностей і вражень зробив людський чинник найзначнішим ресурсом.

Таким чином, систему мотивації потрібно формувати перш за все з огляду на власного працівника, використовуючи його як фундамент, а існуючі методи мотивації, як цеглини надбудовувати на цей фундамент. Тільки в цьому випадку система мотивації на підприємстві буде насправді дієвою. До того ж, навіщо витрачати більше коштів на мотивацію, якщо є можливість знайти вже самомотивованого працівника, а кошти і час вкладати у виховання і підкріплення цього внутрішнього почуття.

Література:

•1.     Зароботная плата - рыночный механизм регулирования. Круглый стол // Человек и труд. - 1995 - №8

•2.     Абрамов В.М., Колот А.М., Данюк В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. - Одеса, 1995.

•3.     Пригожий А.И. Методы развития организации. - М.; МЦФЭР, 2003


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>